• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ įregistruota 1990 m. lapkričio 22 d. Pagrindinė įmonės veikla – atliekų surinkimas, tvarkymas, šalinimas, kelių, gatvių ir teritorijų priežiūra visais metų laikais, teritorijų valymas, želdinių sodinimas ir priežiūra, kapinių priežiūra, žvyro karjero eksploatavimas ir kitos panašios paslaugos. Įmonės papildoma veikla – turgaviečių eksploatacija, patalpų nuoma ir kitos netipinės paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 710 1 603 1 663 1 891
Pardavimo savikaina 1 399 1 547 1 252 1 582
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 310 56 412 309
Bendrojo pelno marža 18% 3% 25% 16%
Veiklos sąnaudos 364 301 520 482
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -53 -245 -108 -173
Tipinės veiklos pelno marža -3% -15% -7% -9%
EBITDA 71 -65 37 -26
EBITDA marža 4% -4% 2% -1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -54 -258 -113 -166
Grynojo pelno marža -3% -16% -7% -9%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 794 917 1 054 2 946
Nematerialus turtas 22 0 2 1
Materialus turtas 719 866 777 2 945
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 53 51 275 0
Trumpalaikis turtas 957 831 647 959
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 119 140 31 24
Per vienerius metus gautinos sumos 156 146 294 372
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 683 545 323 563
TURTO IŠ VISO 1 770 1 751 1 703 3 908
Nuosavas kapitalas 1 353 1 214 1 168 895
Dotacijos, subsidijos 71 109 172 2 232
Įsipareigojimai 346 428 363 782
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 250 299 213 242
Ilgalaikiai įsipareigojimai 127 299 149 172
Trumpalaikiai įsipareigojimai 181 129 215 610
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 770 1 751 1 703 3 908

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -15% -7% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -20% -9% -16%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -29% -14% -9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,25 0,18 0,27
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 6,43 3,01 1,57
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 5,35 2,87 1,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,91 0,96 0,67
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,87 1,69 0,95
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,25 1,40 1,83
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% -4% 2% -1%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -15% -7% -9%
Grynojo pelno marža 0% -16% -7% -9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Raseinių komunalinės paslaugos“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas172208281
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaRaseinių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.rkp.lt/
ROE

-16,1%

Darbuotojų skaičius

89

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys