• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ įregistruota 1990 m. lapkričio 22 d. Pagrindinė įmonės veikla – atliekų surinkimas, tvarkymas, šalinimas, kelių, gatvių ir teritorijų priežiūra visais metų laikais, teritorijų valymas, želdinių sodinimas ir priežiūra, kapinių priežiūra, žvyro karjero eksploatavimas ir kitos panašios paslaugos. Įmonės papildoma veikla – turgaviečių eksploatacija, patalpų nuoma ir kitos netipinės paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 603 1 663 1 891 1 998
Pardavimo savikaina 1 547 1 252 1 582 1 369
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 56 412 309 629
Bendrojo pelno marža 3% 25% 16% 31%
Veiklos sąnaudos 301 520 482 671
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -245 -108 -173 -42
Tipinės veiklos pelno marža -15% -7% -9% -2%
EBITDA -65 37 -26 205
EBITDA marža -4% 2% -1% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -258 -113 -166 55
Grynojo pelno marža -16% -7% -9% 3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 917 1 054 2 946 2 750
Nematerialus turtas 2 1 1
Materialus turtas 866 777 2 945 2 750
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 51 275
Trumpalaikis turtas 831 647 959 1 701
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 140 31 24 487
Per vienerius metus gautinos sumos 146 294 372 244
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 545 323 563 970
TURTO IŠ VISO 1 751 1 703 3 908 4 456
Nuosavas kapitalas 1 214 1 168 895 1 201
Dotacijos, subsidijos 109 172 2 232 2 474
Įsipareigojimai 428 363 782 781
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 299 213 242 119
Ilgalaikiai įsipareigojimai 299 149 172 119
Trumpalaikiai įsipareigojimai 129 215 610 662
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 751 1 703 3 908 4 456

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -15% -7% -6% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -20% -9% -16% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -29% -14% -9% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,25 0,18 0,27 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,43 3,01 1,57 2,57
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,35 2,87 1,53 1,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,91 0,96 0,67 0,48
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,87 1,69 0,95 0,70
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,25 1,40 1,83 1,91
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -4% 2% -1% 10%
Tipinės veiklos pelno marža -15% -7% -9% -2%
Grynojo pelno marža -16% -7% -9% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Raseinių komunalinės paslaugos“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas172208281
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaRaseinių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://rkp.lt/
ROE

5,2%

Darbuotojų skaičius

94

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys