• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ įregistruota 1990 m. lapkričio 22 d. Pagrindinė įmonės veikla – atliekų surinkimas, tvarkymas, šalinimas, kelių, gatvių ir teritorijų priežiūra visais metų laikais, teritorijų valymas, želdinių sodinimas ir priežiūra, kapinių priežiūra, žvyro karjero eksploatavimas ir kitos panašios paslaugos. Įmonės papildoma veikla – turgaviečių eksploatacija, patalpų nuoma ir kitos netipinės paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 663 1 891 1 998 2 443
Pardavimo savikaina 1 252 1 582 1 369 1 634
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 412 309 628 809
Bendrojo pelno marža 25% 16% 31% 33%
Veiklos sąnaudos 291 360 422 487
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -108 -173 -42 71
Tipinės veiklos pelno marža -7% -9% -2% 3%
EBITDA 37 -26 209 268
EBITDA marža 2% -1% 10% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -113 -166 55 112
Grynojo pelno marža -7% -9% 3% 5%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 054 2 946 2 750 3 069
Nematerialus turtas 2 1 0 0
Materialus turtas 777 2 945 2 750 3 069
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 275
Trumpalaikis turtas 647 959 1 701 2 076
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 31 24 487 660
Per vienerius metus gautinos sumos 294 372 244 353
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 323 563 970 1 064
TURTO IŠ VISO 1 703 3 908 4 456 5 153
Nuosavas kapitalas 1 168 895 1 201 1 363
Dotacijos, subsidijos 172 2 232 2 474 2 858
Įsipareigojimai 363 782 781 932
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 213 242 207 247
Ilgalaikiai įsipareigojimai 149 172 119 176
Trumpalaikiai įsipareigojimai 215 610 662 756
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 703 3 908 4 456 5 153

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -7% -6% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -9% -16% 5% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -8% -16% -3% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,13 0,06 0,05 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,01 1,57 2,57 2,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,87 1,53 1,83 1,87
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,98 0,48 0,45 0,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,58 0,64 0,73 0,80
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,42 2,11 1,66 1,79
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% -1% 10% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -7% -9% -2% 3%
Grynojo pelno marža -7% -9% 3% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Raseinių komunalinės paslaugos“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas172208281
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaRaseinių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://rkp.lt/
ROE

8,8%

Darbuotojų skaičius

100

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Sigitas KleišmantasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023