• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Radviliškio vanduo“ įregistruota 1991 m. lapkričio 4 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų surinkimas ir išvalymas, lietaus vandens monitoringas įmonėms pagal sutartis, transporto nuoma, remonto darbai, kanalizacijos Radviliškio mieste priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 586 1 735 1 865 1 921
Pardavimo savikaina 1 359 1 505 1 596 1 725
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 227 229 269 197
Bendrojo pelno marža 14% 13% 14% 10%
Veiklos sąnaudos 255 263 293 284
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -28 -34 -25 -88
Tipinės veiklos pelno marža -2% -2% -1% -5%
EBITDA 300 390 399 354
EBITDA marža 19% 22% 21% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 1 4 -50
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% -3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 21 220 20 300 20 942 20 458
Nematerialus turtas 16 7 7 4
Materialus turtas 21 204 20 293 20 935 20 455
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 677 761 1 037 1 187
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 32 23 28 39
Per vienerius metus gautinos sumos 410 277 433 566
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 235 460 576 582
TURTO IŠ VISO 21 900 21 064 21 983 21 652
Nuosavas kapitalas 4 848 4 849 4 853 4 827
Dotacijos, subsidijos 16 298 15 667 16 367 15 999
Įsipareigojimai 754 548 763 825
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 225 209 270 330
Ilgalaikiai įsipareigojimai 108 117 206 150
Trumpalaikiai įsipareigojimai 646 431 557 675
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 21 900 21 064 21 983 21 652

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,04 0,06 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,05 1,76 1,86 1,76
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,00 1,71 1,81 1,70
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,08 0,09 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 0,08 0,09 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,33 0,36 0,38 0,40
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 22% 21% 18%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -2% -1% -5%
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% -3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Radviliškio vanduo“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas171265176
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaRadviliškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.radvanduo.lt/
ROE

-1,0%

Darbuotojų skaičius

64

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys