• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Radviliškio vanduo“ įregistruota 1991 m. lapkričio 4 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų surinkimas ir išvalymas, lietaus vandens monitoringas įmonėms pagal sutartis, transporto nuoma, remonto darbai, kanalizacijos Radviliškio mieste priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 418 1 586 1 735 1 865
Pardavimo savikaina 1 236 1 359 1 505 1 596
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 182 227 229 269
Bendrojo pelno marža 13% 14% 13% 14%
Veiklos sąnaudos 225 255 263 293
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -43 -28 -34 -25
Tipinės veiklos pelno marža -3% -2% -2% -1%
EBITDA 297 300 390 399
EBITDA marža 21% 19% 22% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 1 1 4
Grynojo pelno marža 1% 0% 0% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 20 684 21 220 20 300 20 942
Nematerialus turtas 28 16 7 7
Materialus turtas 20 656 21 204 20 293 20 935
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 578 677 761 1 037
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 21 32 23 28
Per vienerius metus gautinos sumos 364 410 277 433
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 193 235 460 576
TURTO IŠ VISO 21 268 21 900 21 064 21 983
Nuosavas kapitalas 4 739 4 848 4 849 4 853
Dotacijos, subsidijos 16 110 16 298 15 667 16 367
Įsipareigojimai 418 754 548 763
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 200 225 209 270
Ilgalaikiai įsipareigojimai 126 108 117 206
Trumpalaikiai įsipareigojimai 293 646 431 557
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 21 268 21 900 21 064 21 983

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,05 0,04 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,05 1,76 1,86
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,00 1,71 1,81
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,07 0,08 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,08 0,08 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,33 0,36 0,38
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 19% 22% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -2% -2% -1%
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Radviliškio vanduo“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas171265176
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaRadviliškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.radvanduo.lt/
ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

67

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys