• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Radviliškio miesto tarpmiestiniai, tarptautiniai, vietinio susisiekimo teikiamos paslaugos

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 20 27 31 30
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 20 27 31 30
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 15 27 29 24
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 6 0 2 5
Tipinės veiklos pelno marža 28% 1% 6% 17%
EBITDA 4 7 7 10
EBITDA marža 19% 24% 22% 33%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 0 2 4
Grynojo pelno marža 1% 1% 5% 15%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 212 205 199 194
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 212 205 199 194
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 4 12 19 27
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 3 11 17 26
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0 1 2 1
TURTO IŠ VISO 216 217 218 221
Nuosavas kapitalas 168 168 170 174
Dotacijos, subsidijos 7 7 5 1
Įsipareigojimai 41 42 43 46
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 38 38 38 38
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 4 5 8
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 216 217 218 221

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 1% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 2% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,85 3,90 3,26
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,85 3,90 3,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,13 0,14 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,13 0,15 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,16 0,18 0,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 24% 22% 33%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 6% 17%
Grynojo pelno marža 0% 1% 5% 15%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Radviliškio autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas271278580
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaRadviliškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.emtra.lt/
ROE

2,5%

Darbuotojų skaičius

2

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys