• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Radviliškio miesto tarpmiestiniai, tarptautiniai, vietinio susisiekimo teikiamos paslaugos

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 31 30
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 31 30 0 0
Bendrojo pelno marža 100% 100% % %
Veiklos sąnaudos 29 24
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 5 0 0
Tipinės veiklos pelno marža 6% 17% % %
EBITDA 7 10 0 0
EBITDA marža 22% 33% % %
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 4 0 0
Grynojo pelno marža 5% 15% % %

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 199 194 0 0
Nematerialus turtas
Materialus turtas 199 194
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 19 27 0 0
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 17 26
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 1
TURTO IŠ VISO 218 221 0 0
Nuosavas kapitalas 170 174 0 0
Dotacijos, subsidijos 5 1
Įsipareigojimai 43 46 0 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 38 38
Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 8
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 218 221 0 0

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 0% %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 2% 0% %
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 2% % %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,90 3,26
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,90 3,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,14 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,16 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,18 0,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 33% % %
Tipinės veiklos pelno marža 6% 17% % %
Grynojo pelno marža 5% 15% % %
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Radviliškio autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas271278580
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaRadviliškio rajono savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://emtra.lt/

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vladas MilkonasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023