• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Radviliškio miesto tarpmiestiniai, tarptautiniai, vietinio susisiekimo teikiamos paslaugos

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 27 31 30
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 27 31 30
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 27 29 24
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 2 5
Tipinės veiklos pelno marža 1% 6% 17%
EBITDA 7 7 10
EBITDA marža 24% 22% 33%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 2 4
Grynojo pelno marža 1% 5% 15%

Balansas

2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 205 199 194
Nematerialus turtas
Materialus turtas 205 199 194
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 12 19 27
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 11 17 26
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 2 1
TURTO IŠ VISO 217 218 221
Nuosavas kapitalas 168 170 174
Dotacijos, subsidijos 7 5 1
Įsipareigojimai 42 43 46
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 38 38 38
Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 5 8
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 217 218 221

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 2% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,85 3,90 3,26
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,85 3,90 3,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,14 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,15 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,16 0,18 0,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 24% 22% 33%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 6% 17%
Grynojo pelno marža 1% 5% 15%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Radviliškio autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas271278580
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaRadviliškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://emtra.lt/

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys