• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Plungės šilumos tinklai“ įregistruota 1998 m. kovo 15 d. Pagrindinė veikla – šilumos vartotojų centralizuotas aprūpinimas tiekiama šiluma ir karštu vandeniu. Kita veikla – šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 049 3 289 3 462 2 784
Pardavimo savikaina 2 836 2 932 3 107 2 368
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 213 356 354 416
Bendrojo pelno marža 7% 11% 10% 15%
Veiklos sąnaudos 402 444 387 392
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -189 -88 -33 25
Tipinės veiklos pelno marža -6% -3% -1% 1%
EBITDA 247 415 444 417
EBITDA marža 8% 13% 13% 15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -143 32 89 123
Grynojo pelno marža -5% 1% 3% 4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 4 388 4 020 3 667 3 798
Nematerialus turtas 11 6 5 4
Materialus turtas 4 377 4 014 3 663 3 794
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 839 804 680 539
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 77 80 72 76
Per vienerius metus gautinos sumos 641 637 551 444
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 121 87 58 20
TURTO IŠ VISO 5 229 4 828 4 350 4 339
Nuosavas kapitalas 1 854 1 886 1 975 2 098
Dotacijos, subsidijos 676 626 593 737
Įsipareigojimai 2 699 2 316 1 781 1 460
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 126 1 722 1 243 1 086
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 422 1 187 1 174 949
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 270 1 123 603 509
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 229 4 828 4 350 4 339

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 5% 7% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,91 0,63 0,52
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,72 1,13 1,06
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,64 1,01 0,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,65 0,75 0,64
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,78 0,90 0,75
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,76 1,79 1,37
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 13% 13% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -3% -1% 1%
Grynojo pelno marža 0% 1% 3% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Plungės šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas170535455
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaPlungės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,979%
https://www.plungessiluma.lt/
ROE

6,0%

Darbuotojų skaičius

56

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys