• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Plungės šilumos tinklai“ įregistruota 1998 m. kovo 15 d. Pagrindinė veikla – šilumos vartotojų centralizuotas aprūpinimas tiekiama šiluma ir karštu vandeniu. Kita veikla – šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 3 462 2 784 3 263 4 605
Pardavimo savikaina 3 107 2 368 3 736 4 065
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 354 416 -473 539
Bendrojo pelno marža 10% 15% -14% 12%
Veiklos sąnaudos 300 312 306 361
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -33 25 -858 91
Tipinės veiklos pelno marža -1% 1% -26% 2%
EBITDA 444 417 -483 432
EBITDA marža 13% 15% -15% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 89 123 -754 133
Grynojo pelno marža 3% 4% -23% 3%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 3 667 3 798 4 398 5 009
Nematerialus turtas 5 4 1 1
Materialus turtas 3 663 3 794 4 396 5 008
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 680 539 954 1 232
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 72 76 105 243
Per vienerius metus gautinos sumos 551 444 768 909
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 58 20 82 80
TURTO IŠ VISO 4 350 4 339 5 367 6 245
Nuosavas kapitalas 1 975 2 098 1 341 1 474
Dotacijos, subsidijos 593 737 700 645
Įsipareigojimai 1 777 1 457 3 244 4 122
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 243 1 086 2 494 3 164
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 174 949 2 309 2 927
Trumpalaikiai įsipareigojimai 603 509 935 1 195
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 350 4 339 5 367 6 244

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 3% -16% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 6% -44% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 1% -24% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,29 0,25 0,46 0,51
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,13 1,06 1,02 1,03
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,01 0,91 0,91 0,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,80 0,64 0,61 0,74
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,94 0,73 0,74 0,92
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,75 1,33 2,43 3,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 15% -15% 9%
Tipinės veiklos pelno marža -1% 1% -26% 2%
Grynojo pelno marža 3% 4% -23% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Plungės šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas170535455
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaPlungės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://plungessiluma.lt/
ROE

9,4%

Darbuotojų skaičius

57

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Margarita CharitonovaDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023