• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Plungės šilumos tinklai“ įregistruota 1998 m. kovo 15 d. Pagrindinė veikla – šilumos vartotojų centralizuotas aprūpinimas tiekiama šiluma ir karštu vandeniu. Kita veikla – šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 3 289 3 462 2 784 3 263
Pardavimo savikaina 2 932 3 107 2 368 3 736
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 356 354 416 -473
Bendrojo pelno marža 11% 10% 15% -14%
Veiklos sąnaudos 444 387 392 385
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -88 -33 25 -858
Tipinės veiklos pelno marža -3% -1% 1% -26%
EBITDA 415 444 417 -483
EBITDA marža 13% 13% 15% -15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 32 89 123 -754
Grynojo pelno marža 1% 3% 4% -23%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 4 020 3 667 3 798 4 398
Nematerialus turtas 6 5 4 1
Materialus turtas 4 014 3 663 3 794 4 396
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 804 680 539 954
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 80 72 76 105
Per vienerius metus gautinos sumos 637 551 444 768
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 87 58 20 82
TURTO IŠ VISO 4 828 4 350 4 339 5 367
Nuosavas kapitalas 1 886 1 975 2 098 1 341
Dotacijos, subsidijos 626 593 737 700
Įsipareigojimai 2 316 1 781 1 460 3 246
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 722 1 243 1 086 2 494
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 187 1 174 949 2 309
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 123 603 509 935
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 828 4 350 4 339 5 367

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 3% -16%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 5% 6% -44%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 7% 8% -33%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,91 0,63 0,52 1,86
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,72 1,13 1,06 1,02
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,64 1,01 0,91 0,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,65 0,75 0,64 0,67
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,78 0,90 0,75 0,80
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,76 1,79 1,37 1,90
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 13% 15% -15%
Tipinės veiklos pelno marža -3% -1% 1% -26%
Grynojo pelno marža 1% 3% 4% -23%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Plungės šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas170535455
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaPlungės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,979%
https://plungessiluma.lt/
ROE

-43,8%

Darbuotojų skaičius

57

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys