• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Plungės būstas“ įsteigta 2000 m. sausio 20 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namams priskirtų žemės sklypų priežiūra, elektros ūkio priežiūra. Kita veikla – pirties paslaugos, miesto viešojo tualeto priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 312 304 441 550
Pardavimo savikaina 311 303 11 19
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 0 430 531
Bendrojo pelno marža 0% 0% 98% 97%
Veiklos sąnaudos 462 588
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 -31 -57
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% -7% -10%
EBITDA 18 18 8 16
EBITDA marža 6% 6% 2% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 1 3 5
Grynojo pelno marža 0% 0% 1% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 535 493 490 486
Nematerialus turtas 2 9
Materialus turtas 535 493 488 478
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 062 1 136 1 397 1 483
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 11 11 9 8
Per vienerius metus gautinos sumos 365 390 431 421
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 686 734 957 1 054
TURTO IŠ VISO 1 597 1 628 1 887 1 970
Nuosavas kapitalas 785 754 756 759
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 812 874 1 131 1 211
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 812 874 1 131 1 211
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 597 1 628 1 887 1 970

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% -1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,31 1,30 1,24 1,22
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,29 1,29 1,23 1,22
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,19 0,25 0,29
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,57 0,59 0,90 1,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,40 0,39 0,58 0,73
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 6% 2% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% -7% -10%
Grynojo pelno marža 0% 0% 1% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 2,27 0,80 2,30 4,50
Dividendai/grynasis pelnas 3,78 0,80 0,85 0,85

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Plungės būstas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas271042320
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaPlungės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.pbustas.lt/
ROE

0,7%

Darbuotojų skaičius

21

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys