• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Plungės būstas“ įsteigta 2000 m. sausio 20 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namams priskirtų žemės sklypų priežiūra, elektros ūkio priežiūra. Kita veikla – pirties paslaugos, miesto viešojo tualeto priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 304 441 550 721
Pardavimo savikaina 303 11 19 219
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 430 531 503
Bendrojo pelno marža 0% 98% 97% 70%
Veiklos sąnaudos 461 588 571
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 -31 -57 -68
Tipinės veiklos pelno marža 0% -7% -10% -9%
EBITDA 18 8 16 19
EBITDA marža 6% 2% 3% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 3 5 6
Grynojo pelno marža 0% 1% 1% 1%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 493 490 486 491
Nematerialus turtas 2 9 4
Materialus turtas 493 488 478 487
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 136 1 397 1 483 1 341
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 11 9 8 11
Per vienerius metus gautinos sumos 390 431 421 384
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 734 957 1 054 947
TURTO IŠ VISO 1 628 1 887 1 970 1 833
Nuosavas kapitalas 754 756 759 756
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 874 1 131 1 211 1 077
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 874 1 131 1 211 1 077
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 628 1 887 1 970 1 833

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -4% -7% -9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,30 1,24 1,22 1,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,29 1,23 1,22 1,24
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,19 0,23 0,28 0,39
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,62 0,90 1,13 1,47
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,40 0,58 0,72 0,95
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 2% 3% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -7% -10% -9%
Grynojo pelno marža 0% 1% 1% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,80 2,30 4,50 4,80
Dividendai/grynasis pelnas 0,80 0,85 0,85 0,86

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Plungės būstas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas271042320
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaPlungės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://pbustas.lt/
Grąža savivaldybei

5 tūkst. eurų

ROE

0,7%

Darbuotojų skaičius

23

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Eugenijus PalubinskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023