• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Plungės būstas“ įsteigta 2000 m. sausio 20 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namams priskirtų žemės sklypų priežiūra, elektros ūkio priežiūra. Kita veikla – pirties paslaugos, miesto viešojo tualeto priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 332 312 304 441
Pardavimo savikaina 327 311 303 11
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 0 0 430
Bendrojo pelno marža 2% 0% 0% 98%
Veiklos sąnaudos 0 0 0 461
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 5 0 0 -31
Tipinės veiklos pelno marža 2% 0% 0% -7%
EBITDA 22 18 18 8
EBITDA marža 7% 6% 6% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 1 1 3
Grynojo pelno marža 1% 0% 0% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 558 535 493 490
Nematerialus turtas 2 0 0 0
Materialus turtas 556 535 493 490
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 730 1 062 1 136 1 397
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 10 11 11 9
Per vienerius metus gautinos sumos 356 365 390 431
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 364 686 734 957
TURTO IŠ VISO 1 287 1 597 1 628 1 887
Nuosavas kapitalas 790 785 754 756
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 497 812 874 1 131
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 497 812 874 1 131
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 287 1 597 1 628 1 887

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,31 1,30 1,24
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,29 1,29 1,23
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,22 0,19 0,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,57 0,59 0,90
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,40 0,39 0,58
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 6% 6% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 0% -7%
Grynojo pelno marža 0% 0% 0% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 2,27 0,80 2,30
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 3,78 0,80 0,85

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Plungės būstas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas271042320
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaPlungės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.pbustas.lt/
ROE

0,4%

Darbuotojų skaičius

22

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys