• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Plungės būstas“ įsteigta 2000 m. sausio 20 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namams priskirtų žemės sklypų priežiūra, elektros ūkio priežiūra. Kita veikla – pirties paslaugos, miesto viešojo tualeto priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 441 550 510 581
Pardavimo savikaina 11 19 7 26
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 430 531 503 555
Bendrojo pelno marža 98% 97% 99% 96%
Veiklos sąnaudos 461 588 563 613
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -31 -57 -61 -58
Tipinės veiklos pelno marža -7% -10% -12% -10%
EBITDA 8 16 27 46
EBITDA marža 2% 3% 5% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 5 14 26
Grynojo pelno marža 1% 1% 3% 5%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 490 486 491 477
Nematerialus turtas 2 9 4 2
Materialus turtas 488 478 487 475
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 397 1 483 1 231 1 180
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 8 11 2
Per vienerius metus gautinos sumos 431 421 274 285
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 957 1 054 947 893
TURTO IŠ VISO 1 887 1 970 1 723 1 658
Nuosavas kapitalas 756 759 710 732
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 131 1 211 1 013 927
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 131 1 211 1 013 927
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 887 1 970 1 723 1 659

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 2% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -7% -9% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,24 1,22 1,22 1,27
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,23 1,22 1,20 1,27
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,23 0,28 0,30 0,35
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,90 1,13 1,04 1,22
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,58 0,72 0,72 0,79
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% 3% 5% 8%
Tipinės veiklos pelno marža -7% -10% -12% -10%
Grynojo pelno marža 1% 1% 3% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 2,30 4,50 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,85 0,85 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Plungės būstas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas271042320
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaPlungės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://pbustas.lt/
ROE

3,7%

Darbuotojų skaičius

22

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Eugenijus PalubinskasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30