• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Plungės autobusų parkas“ įsteigta 1991 m. gruodžio 21 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas miesto, priemiestiniais, tolimojo susisiekimo ir užsakomaisiais reisais. Be keleivių vežimo, įmonė užsiima autobusų nuoma, bagažo saugojimu ir siuntų gabenimu, nuomoja patalpas, nuomoja reklaminį plotą ant miesto autobusų.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 145 860 1 024 1 364
Pardavimo savikaina 976 733 935 1 143
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 169 128 90 221
Bendrojo pelno marža 15% 15% 9% 16%
Veiklos sąnaudos 149 146 163 211
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 21 -19 -74 10
Tipinės veiklos pelno marža 2% -2% -7% 1%
EBITDA 108 76 40 145
EBITDA marža 9% 9% 4% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 14 -20 -76 3
Grynojo pelno marža 1% -2% -7% 0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 641 587 938 888
Nematerialus turtas 0 0 33 31
Materialus turtas 641 587 905 856
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 360 286 168 174
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 8 19 14
Per vienerius metus gautinos sumos 94 91 43 4
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 260 188 106 157
TURTO IŠ VISO 1 024 888 1 128 1 095
Nuosavas kapitalas 705 685 609 612
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 320 203 520 483
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 320 100 371 315
Ilgalaikiai įsipareigojimai 100 62 270 225
Trumpalaikiai įsipareigojimai 219 142 250 258
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 024 888 1 128 1 095

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -2% -8% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -3% -12% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% -2% -8% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,31 0,11 0,33 0,29
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,64 2,02 0,67 0,68
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,62 1,96 0,60 0,62
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,12 0,97 0,91 1,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,79 1,46 1,09 1,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,63 1,26 1,68 2,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 9% 4% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -2% -7% 1%
Grynojo pelno marža 1% -2% -7% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,30 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,02 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Plungės autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas269814430
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaPlungės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://plungesap.lt/
ROE

0,5%

Darbuotojų skaičius

40

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Gintas OrdaDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023