• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Plungės autobusų parkas“ įsteigta 1991 m. gruodžio 21 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas miesto, priemiestiniais, tolimojo susisiekimo ir užsakomaisiais reisais. Be keleivių vežimo, įmonė užsiima autobusų nuoma, bagažo saugojimu ir siuntų gabenimu, nuomoja patalpas, nuomoja reklaminį plotą ant miesto autobusų.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 014 1 061 1 145 860
Pardavimo savikaina 868 919 976 733
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 145 143 169 128
Bendrojo pelno marža 14% 13% 15% 15%
Veiklos sąnaudos 123 132 149 146
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 22 10 21 -19
Tipinės veiklos pelno marža 2% 1% 2% -2%
EBITDA 89 94 108 76
EBITDA marža 9% 9% 9% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 20 6 14 -20
Grynojo pelno marža 2% 1% 1% -2%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 691 624 641 587
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 691 624 641 587
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 239 348 360 286
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 8 5 8
Per vienerius metus gautinos sumos 72 116 94 91
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 159 224 260 188
TURTO IŠ VISO 960 998 1 024 888
Nuosavas kapitalas 684 690 705 685
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 276 308 320 203
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 169 308 320 242
Ilgalaikiai įsipareigojimai 130 90 100 62
Trumpalaikiai įsipareigojimai 146 218 219 142
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 960 998 1 024 888

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 1% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 2% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 3% 5% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,45 0,45 0,35
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,59 1,64 2,02
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,56 1,62 1,96
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,08 1,13 0,90
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,61 1,81 1,40
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,54 1,64 1,24
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 9% 9% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 2% -2%
Grynojo pelno marža 0% 1% 1% -2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,10 0,30 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,02 0,02 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Plungės autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas269814430
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaPlungės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.plungesap.lt/
ROE

-2,8%

Darbuotojų skaičius

26

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys