• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Plungės autobusų parkas“ įsteigta 1991 m. gruodžio 21 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas miesto, priemiestiniais, tolimojo susisiekimo ir užsakomaisiais reisais. Be keleivių vežimo, įmonė užsiima autobusų nuoma, bagažo saugojimu ir siuntų gabenimu, nuomoja patalpas, nuomoja reklaminį plotą ant miesto autobusų.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 061 1 145 860 1 024
Pardavimo savikaina 919 976 733 935
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 143 169 128 90
Bendrojo pelno marža 13% 15% 15% 9%
Veiklos sąnaudos 132 149 146 163
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 10 21 -19 -74
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% -2% -7%
EBITDA 94 108 76 40
EBITDA marža 9% 9% 9% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 14 -20 -76
Grynojo pelno marža 1% 1% -2% -7%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 624 641 587 938
Nematerialus turtas 0 33
Materialus turtas 624 641 587 905
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 348 360 286 168
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 8 5 8 19
Per vienerius metus gautinos sumos 116 94 91 43
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 224 260 188 106
TURTO IŠ VISO 998 1 024 888 1 128
Nuosavas kapitalas 690 705 685 609
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 308 320 203 520
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 308 320 100 371
Ilgalaikiai įsipareigojimai 90 100 62 270
Trumpalaikiai įsipareigojimai 218 219 142 250
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 998 1 024 888 1 128

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% -2% -8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 2% -3% -12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 5% -5% -16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,45 0,45 0,15 0,61
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,59 1,64 2,02 0,67
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,56 1,62 1,96 0,60
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,08 1,13 0,90 1,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,61 1,81 1,40 1,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,54 1,64 1,24 1,58
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 9% 9% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% -2% -7%
Grynojo pelno marža 1% 1% -2% -7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,10 0,30
Dividendai/grynasis pelnas 0,02 0,02

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Plungės autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas269814430
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaPlungės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.plungesap.lt/
ROE

-11,7%

Darbuotojų skaičius

37

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys