• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Iki 1963 metų Panevėžyje veikusi miesto valymo įmonė, kelis kartus pakeitusi pavadinimą ir išplėtusi savo bazę, 1995 metais iš valstybės įmonės buvo reorganizuota į AB „Panevėžio specialus autotransportas“. Šiandien AB „Panevėžio specialus autotransportas“ – šiuolaikiška įmonė, sukomplektavusi atliekų tvarkymo ir miesto priežiūros darbams reikalingą specialios paskirties automobilių parką.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 4 870 5 212 5 449 5 787
Pardavimo savikaina 4 388 4 678 4 874 5 056
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 482 534 576 731
Bendrojo pelno marža 10% 10% 11% 13%
Veiklos sąnaudos 407 398 406 423
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 75 136 169 308
Tipinės veiklos pelno marža 2% 3% 3% 5%
EBITDA 418 471 519 654
EBITDA marža 9% 9% 10% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 67 116 167 263
Grynojo pelno marža 1% 2% 3% 5%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 974 1 981 2 302 3 281
Nematerialus turtas 15 8 2 26
Materialus turtas 1 953 1 973 2 300 3 255
Finansinis turtas 6 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 494 1 507 1 329 1 349
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 150 145 138 109
Per vienerius metus gautinos sumos 839 986 785 789
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 506 376 405 451
TURTO IŠ VISO 3 490 3 498 3 644 4 643
Nuosavas kapitalas 2 704 2 800 2 932 3 145
Dotacijos, subsidijos 0 0 308 760
Įsipareigojimai 786 698 405 737
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 29 6 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 6 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 780 698 405 737
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 490 3 498 3 644 4 643

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 3% 5% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 4% 6% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 10% 10% 16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,16 3,28 1,83
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,95 2,94 1,68
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,49 1,53 1,40
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 2,64 2,54 2,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,89 1,90 1,90
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 9% 10% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% 3% 5%
Grynojo pelno marža 0% 2% 3% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 35,00 50,00 90,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,30 0,30 0,34

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Panevėžio specialus autotransportas“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas247025610
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų tvarkymas, viešųjų teritorijų priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://psa.lt/
ROE

8,7%

Darbuotojų skaičius

231

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys