• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Iki 1963 metų Panevėžyje veikusi miesto valymo įmonė, kelis kartus pakeitusi pavadinimą ir išplėtusi savo bazę, 1995 metais iš valstybės įmonės buvo reorganizuota į AB „Panevėžio specialus autotransportas“. Šiandien AB „Panevėžio specialus autotransportas“ – šiuolaikiška įmonė, sukomplektavusi atliekų tvarkymo ir miesto priežiūros darbams reikalingą specialios paskirties automobilių parką.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 5 212 5 449 5 787 7 058
Pardavimo savikaina 4 678 4 874 5 056 6 243
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 534 576 731 815
Bendrojo pelno marža 10% 11% 13% 12%
Veiklos sąnaudos 398 406 423 472
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 136 169 308 343
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 5% 5%
EBITDA 471 519 654 758
EBITDA marža 9% 10% 11% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 116 167 263 283
Grynojo pelno marža 2% 3% 5% 4%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 981 2 302 3 281 3 382
Nematerialus turtas 8 2 26 23
Materialus turtas 1 973 2 300 3 255 3 359
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 507 1 329 1 349 1 364
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 145 138 109 97
Per vienerius metus gautinos sumos 986 785 789 929
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 376 405 451 338
TURTO IŠ VISO 3 498 3 644 4 643 4 760
Nuosavas kapitalas 2 800 2 932 3 145 3 338
Dotacijos, subsidijos 0 308 760 648
Įsipareigojimai 698 405 737 774
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 6
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 698 405 737 774
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 498 3 644 4 643 4 760

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 5% 6% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 6% 9% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% 10% 16% 18%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,16 3,28 1,83 1,76
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,95 2,94 1,68 1,64
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,49 1,53 1,40 1,50
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,64 2,54 2,07 2,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,89 1,90 1,90 2,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 10% 11% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 5% 5%
Grynojo pelno marža 2% 3% 5% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 35,00 50,00 90,00 90,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,30 0,30 0,34 0,32

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Panevėžio specialus autotransportas“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas247025610
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų tvarkymas, viešųjų teritorijų priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://psa.lt/
ROE

8,7%

Darbuotojų skaičius

251

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys