• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras įsteigtas 2005 m. liepos 1 d. Pagrindinė veikla – nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas, aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 236 4 704 5 741 5 608
Pardavimo savikaina 2 502 3 686 4 239 4 784
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 734 1 018 1 503 824
Bendrojo pelno marža 23% 22% 26% 15%
Veiklos sąnaudos 252 383 311 356
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 483 635 1 192 468
Tipinės veiklos pelno marža 15% 14% 21% 8%
EBITDA 766 931 1 555 975
EBITDA marža 24% 20% 27% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 396 522 1 188 380
Grynojo pelno marža 12% 11% 21% 7%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 10 459 10 617 9 077 7 099
Nematerialus turtas 29 17 11 8
Materialus turtas 10 125 10 302 8 690 6 675
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 306 298 377 416
Trumpalaikis turtas 1 576 2 636 4 429 5 494
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 6 4 13
Per vienerius metus gautinos sumos 738 789 663 680
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 833 1 841 3 761 4 801
TURTO IŠ VISO 12 040 13 256 13 512 12 601
Nuosavas kapitalas 790 1 311 2 500 2 879
Dotacijos, subsidijos 8 703 7 571 6 197 4 766
Įsipareigojimai 2 546 4 373 4 797 4 948
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 345 0 1 418 1 202
Ilgalaikiai įsipareigojimai 290 1 300 1 189 951
Trumpalaikiai įsipareigojimai 691 1 088 1 096 1 220
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 12 040 13 256 13 512 12 601

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 4% 9% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 6% 14% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 10% 19% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,16 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,42 4,04 4,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,42 4,04 4,49
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,37 0,43 0,43
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,45 0,58 0,69
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 4,48 3,01 2,09
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 20% 27% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 14% 21% 8%
Grynojo pelno marža 0% 11% 21% 7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 114,80
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,30

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas300127004
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Biržų rajono savivaldybė
  Panevėžio rajono savivaldybė
  Pasvalio rajono savivaldybė
  Rokiškio rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://pratc.lt/
ROE

4,7%

Darbuotojų skaičius

57

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys