• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras įsteigtas 2005 m. liepos 1 d. Pagrindinė veikla – nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas, aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 4 704 5 741 5 608 6 527
Pardavimo savikaina 3 686 4 239 4 784 5 895
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 018 1 503 824 633
Bendrojo pelno marža 22% 26% 15% 10%
Veiklos sąnaudos 383 311 356 524
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 635 1 192 468 109
Tipinės veiklos pelno marža 14% 21% 8% 2%
EBITDA 931 1 555 975 547
EBITDA marža 20% 27% 17% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 522 1 188 380 130
Grynojo pelno marža 11% 21% 7% 2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 10 617 9 077 7 099 6 024
Nematerialus turtas 17 11 8 3
Materialus turtas 10 302 8 690 6 675 5 544
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 298 377 416 477
Trumpalaikis turtas 2 636 4 429 5 494 5 303
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 4 13 15
Per vienerius metus gautinos sumos 789 663 680 671
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 841 3 761 4 801 4 616
TURTO IŠ VISO 13 256 13 512 12 601 11 334
Nuosavas kapitalas 1 311 2 500 2 879 2 894
Dotacijos, subsidijos 7 571 6 197 4 766 3 693
Įsipareigojimai 4 373 4 797 4 948 4 727
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 418 1 202 396
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 300 1 189 951 311
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 088 1 096 1 220 1 306
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 13 256 13 512 12 601 11 334

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 9% 3% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 14% 5% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% 19% 8% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16 0,16 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,42 4,04 4,50 4,06
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,42 4,04 4,49 4,05
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,37 0,43 0,43 0,55
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,45 0,58 0,69 0,99
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,48 3,01 2,09 2,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 27% 17% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 14% 21% 8% 2%
Grynojo pelno marža 11% 21% 7% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 114,80 39,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,30 0,30

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas300127004
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Biržų rajono savivaldybė
  Panevėžio rajono savivaldybė
  Pasvalio rajono savivaldybė
  Rokiškio rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://pratc.lt/
ROE

1,8%

Darbuotojų skaičius

58

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys