• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB ,,Panevėžio būstas“ įsteigta 1991 m. sausio 28 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, daugiabučių namų nuolatinė techninė priežiūra, šilumos punktų priežiūra, remonto darbai, poilsio bazių administravimas ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 568 577 510 544
Pardavimo savikaina 376 372 318 347
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 192 206 192 196
Bendrojo pelno marža 34% 36% 38% 36%
Veiklos sąnaudos 175 176 172 168
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 17 29 21 29
Tipinės veiklos pelno marža 3% 5% 4% 5%
EBITDA 62 52 40 51
EBITDA marža 11% 9% 8% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 19 26 19 25
Grynojo pelno marža 3% 4% 4% 5%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 62 43 63 68
Nematerialus turtas 0 1 1
Materialus turtas 61 43 62 68
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 529 644 645 747
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 3 4 6
Per vienerius metus gautinos sumos 148 156 158 172
Kitas trumpalaikis turtas 89 89 90 90
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 290 395 394 479
TURTO IŠ VISO 592 689 710 817
Nuosavas kapitalas 253 273 284 304
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 339 416 426 513
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 339 416 426 513
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 592 689 710 817

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 4% 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 10% 7% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 17% 21% 15% 19%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,56 1,55 1,51 1,45
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,55 1,54 1,50 1,44
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,99 0,90 0,73 0,71
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,93 11,00 9,57 8,28
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,30 2,19 1,83 1,85
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 9% 8% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 5% 4% 5%
Grynojo pelno marža 3% 4% 4% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 5,60 5,60 5,60 7,50
Dividendai/grynasis pelnas 0,30 0,22 0,30 0,30

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Panevėžio būstas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas147146333
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://panbustas.lt/
ROE

8,5%

Darbuotojų skaičius

31

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys