• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB ,,Panevėžio būstas“ įsteigta 1991 m. sausio 28 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, daugiabučių namų nuolatinė techninė priežiūra, šilumos punktų priežiūra, remonto darbai, poilsio bazių administravimas ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 597 568 577 510
Pardavimo savikaina 411 376 372 318
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 186 192 206 192
Bendrojo pelno marža 31% 34% 36% 38%
Veiklos sąnaudos 199 175 176 172
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -13 17 29 21
Tipinės veiklos pelno marža -2% 3% 5% 4%
EBITDA 65 62 52 40
EBITDA marža 11% 11% 9% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 23 19 26 19
Grynojo pelno marža 4% 3% 4% 4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 102 62 43 63
Nematerialus turtas 0 0 0 1
Materialus turtas 102 61 43 62
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 451 529 644 645
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 2 3 4
Per vienerius metus gautinos sumos 146 148 156 158
Kitas trumpalaikis turtas 119 89 89 90
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 181 290 395 394
TURTO IŠ VISO 555 592 689 710
Nuosavas kapitalas 241 253 273 284
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 80 339 416 426
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 80 339 416 426
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 555 592 689 710

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 3% 4% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 8% 10% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 17% 21% 15%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,56 1,55 1,51
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,55 1,54 1,50
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,99 0,90 0,73
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 6,93 11,00 9,57
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 2,30 2,19 1,83
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 11% 9% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% 5% 4%
Grynojo pelno marža 0% 3% 4% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 5,60 5,60 7,70
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,30 0,22 0,41

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Panevėžio būstas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas147146333
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.panbustas.lt/
ROE

6,7%

Darbuotojų skaičius

32

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys