• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB ,,Panevėžio būstas“ įsteigta 1991 m. sausio 28 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, daugiabučių namų nuolatinė techninė priežiūra, šilumos punktų priežiūra, remonto darbai, poilsio bazių administravimas ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 577 510 544 638
Pardavimo savikaina 372 318 347 419
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 206 192 196 219
Bendrojo pelno marža 36% 38% 36% 34%
Veiklos sąnaudos 176 172 168 205
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 29 21 29 14
Tipinės veiklos pelno marža 5% 4% 5% 2%
EBITDA 52 40 51 56
EBITDA marža 9% 8% 9% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 26 19 25 25
Grynojo pelno marža 4% 4% 5% 4%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 43 63 68 109
Nematerialus turtas 1 1 0
Materialus turtas 43 62 68 108
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 644 645 747 774
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 4 6 6
Per vienerius metus gautinos sumos 156 158 172 206
Kitas trumpalaikis turtas 89 90 90
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 395 394 479 562
TURTO IŠ VISO 689 710 817 884
Nuosavas kapitalas 273 284 304 321
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 416 426 513 563
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 416 426 513 563
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 689 710 817 884

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 3% 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 10% 7% 9% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 7% 9% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,55 1,51 1,45 1,37
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,54 1,50 1,44 1,36
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,84 0,72 0,67 0,72
Ilgalaikio turto apyvartumas 13,33 8,07 7,97 5,88
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,11 1,79 1,79 1,99
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 8% 9% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 4% 5% 2%
Grynojo pelno marža 4% 4% 5% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 5,60 5,60 7,50 7,30
Dividendai/grynasis pelnas 0,22 0,30 0,30 0,30

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Panevėžio būstas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas147146333
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://panbustas.lt/
Grąža savivaldybei

7 tūkst. eurų

ROE

7,9%

Darbuotojų skaičius

28

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Renaldas JanuškaDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023