• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ įregistruota 1995 m. liepos 26 d. Pagrindinė bendrovės veikla – keleivių vežimas vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais, tolimojo susisiekimo maršrutais, užsakomaisiais reisais. Kita veikla apima siuntų vežimą autobusais, reklamą ant autobusų, nekilnojamo turto nuomą, suskystintų gamtinių dujų užpylimą fiziniams ir juridiniams asmenims.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 6 260 6 489 6 813 4 815
Pardavimo savikaina 5 832 5 895 6 168 4 490
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 428 594 645 325
Bendrojo pelno marža 7% 9% 9% 7%
Veiklos sąnaudos 638 592 602 395
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -210 2 42 -70
Tipinės veiklos pelno marža -3% 0% 1% -1%
EBITDA 617 549 586 622
EBITDA marža 10% 8% 9% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 62 126 66 -4
Grynojo pelno marža 1% 2% 1% -0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 6 221 5 928 7 472 6 624
Nematerialus turtas 9 3 1 0
Materialus turtas 6 167 5 885 7 430 6 583
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 45 40 42 41
Trumpalaikis turtas 2 360 847 838 1 258
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 264 292 221 218
Per vienerius metus gautinos sumos 1 373 238 182 287
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 723 317 435 752
TURTO IŠ VISO 8 644 6 815 8 354 8 137
Nuosavas kapitalas 2 775 2 883 2 949 2 945
Dotacijos, subsidijos 1 663 1 411 1 501 3 050
Įsipareigojimai 4 206 2 522 3 905 2 142
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 739 1 559 1 130 1 134
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 192 1 130 766 794
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 013 1 391 3 139 1 348
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 644 6 815 8 354 8 137

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 4% 4% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,54 0,38 0,38
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,61 0,27 0,93
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,40 0,20 0,77
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,84 0,90 0,58
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,07 1,02 0,68
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 2,29 2,34 1,63
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 8% 9% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 1% -1%
Grynojo pelno marža 0% 2% 1% -0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Panevėžio autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas147024322
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.panevezioautobusai.lt/
ROE

-0,1%

Darbuotojų skaičius

250

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys