• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ įregistruota 1995 m. liepos 26 d. Pagrindinė bendrovės veikla – keleivių vežimas vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais, tolimojo susisiekimo maršrutais, užsakomaisiais reisais. Kita veikla apima siuntų vežimą autobusais, reklamą ant autobusų, nekilnojamo turto nuomą, suskystintų gamtinių dujų užpylimą fiziniams ir juridiniams asmenims.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 6 813 4 815 5 208 7 518
Pardavimo savikaina 6 168 4 490 5 239 7 128
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 645 325 -31 390
Bendrojo pelno marža 9% 7% -1% 5%
Veiklos sąnaudos 269 227 200 197
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 42 -70 -289 -63
Tipinės veiklos pelno marža 1% -1% -6% -1%
EBITDA 586 622 369 637
EBITDA marža 9% 13% 7% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 66 -4 -161 77
Grynojo pelno marža 1% -0% -3% 1%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 7 472 6 624 5 902 5 450
Nematerialus turtas 1 0 2 4
Materialus turtas 7 430 6 583 5 858 5 400
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 42 41 42 46
Trumpalaikis turtas 838 1 258 1 107 1 069
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 221 218 266 281
Per vienerius metus gautinos sumos 182 287 381 473
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 435 752 460 314
TURTO IŠ VISO 8 354 8 137 7 236 6 804
Nuosavas kapitalas 2 949 2 945 2 784 2 862
Dotacijos, subsidijos 1 501 3 050 2 650 2 251
Įsipareigojimai 3 905 2 142 1 801 1 692
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 130 1 134 1 075 788
Ilgalaikiai įsipareigojimai 766 794 481 345
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 139 1 348 1 320 1 347
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 354 8 137 7 236 6 804

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -0% -2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -0% -6% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -2% -9% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14 0,14 0,15 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,27 0,93 0,84 0,79
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,20 0,77 0,64 0,58
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,82 0,59 0,72 1,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,91 0,73 0,88 1,38
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,31 1,63 1,87 2,63
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 13% 7% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -1% -6% -1%
Grynojo pelno marža 1% -0% -3% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Panevėžio autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas147024322
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://panevezioautobusai.lt/
ROE

2,7%

Darbuotojų skaičius

218

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arnoldas GražysDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023