• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ įregistruota 1995 m. liepos 26 d. Pagrindinė bendrovės veikla – keleivių vežimas vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais, tolimojo susisiekimo maršrutais, užsakomaisiais reisais. Kita veikla apima siuntų vežimą autobusais, reklamą ant autobusų, nekilnojamo turto nuomą, suskystintų gamtinių dujų užpylimą fiziniams ir juridiniams asmenims.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 6 489 6 813 4 815 5 208
Pardavimo savikaina 5 895 6 168 4 490 5 239
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 594 645 325 -31
Bendrojo pelno marža 9% 9% 7% -1%
Veiklos sąnaudos 592 602 395 258
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 42 -70 -289
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% -1% -6%
EBITDA 549 586 622 369
EBITDA marža 8% 9% 13% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 126 66 -4 -161
Grynojo pelno marža 2% 1% -0% -3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 5 928 7 472 6 624 5 902
Nematerialus turtas 3 1 2
Materialus turtas 5 885 7 430 6 583 5 858
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 40 42 41 42
Trumpalaikis turtas 847 838 1 258 1 107
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 292 221 218 266
Per vienerius metus gautinos sumos 238 182 287 381
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 317 435 752 460
TURTO IŠ VISO 6 815 8 354 8 137 7 236
Nuosavas kapitalas 2 883 2 949 2 945 2 784
Dotacijos, subsidijos 1 411 1 501 3 050 2 650
Įsipareigojimai 2 522 3 905 2 142 1 801
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 559 1 130 1 134 1 075
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 130 766 794 481
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 391 3 139 1 348 1 320
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 815 8 354 8 137 7 236

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1% -0% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 2% -0% -6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 4% 1% -7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,54 0,38 0,38 0,39
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,61 0,27 0,93 0,84
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,40 0,20 0,77 0,64
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,84 0,90 0,58 0,68
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,07 1,02 0,68 0,83
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,29 2,34 1,63 1,82
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 9% 13% 7%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% -1% -6%
Grynojo pelno marža 2% 1% -0% -3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Panevėžio autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas147024322
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://panevezioautobusai.lt/
ROE

-5,6%

Darbuotojų skaičius

241

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys