• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Palangos šilumos tinklai“ įmonės veiklos pradžia – 1998 metai. 2000 metų pabaigoje įmonė 15 metų buvo išnuomota tarptautinei įmonei „Dalkia“ bei tapo UAB Litesko filialu. 2016 metais Palangos miesto savivaldybė ir „Palangos šilumos tinklai“ vėl perėmė įmonės veiklą. Pagrindinė veikla – šilumos, garo ir karšto vandens tiekimas, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra, nekilnojamojo ir kt. turto nuoma, pirkimas ir pardavimas

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 3 620 3 553 2 982 3 752
Pardavimo savikaina 3 422 3 045 2 812 3 584
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 198 508 170 168
Bendrojo pelno marža 5% 14% 6% 4%
Veiklos sąnaudos 556 497 521 497
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -358 11 -351 -329
Tipinės veiklos pelno marža -10% 0% -12% -9%
EBITDA 80 536 714 730
EBITDA marža 2% 15% 24% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -148 11 19 22
Grynojo pelno marža -4% 0% 1% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 4 538 5 961 5 557 5 054
Nematerialus turtas 48 65 54 38
Materialus turtas 4 364 5 778 5 383 4 901
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 126 118 119 114
Trumpalaikis turtas 847 671 800 1 322
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 127 100 141 123
Per vienerius metus gautinos sumos 650 496 526 803
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 70 75 134 396
TURTO IŠ VISO 5 396 6 642 6 366 6 385
Nuosavas kapitalas 2 739 2 751 2 769 2 791
Dotacijos, subsidijos 945 1 633 1 446 1 251
Įsipareigojimai 1 648 2 235 2 129 2 305
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 809 1 578 1 566 1 479
Ilgalaikiai įsipareigojimai 528 1 298 1 202 1 320
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 120 938 926 985
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 396 6 642 6 366 6 385

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% 0% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -15% 2% 2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,30 0,57 0,57 0,53
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,76 0,72 0,86 1,34
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,64 0,61 0,71 1,22
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,65 0,59 0,46 0,59
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,77 0,68 0,52 0,71
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,29 1,29 1,08 1,35
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% 15% 24% 19%
Tipinės veiklos pelno marža -10% 0% -12% -9%
Grynojo pelno marža -4% 0% 1% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Palangos šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152697886
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaPalangos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,98%
https://palangosst.lt/
ROE

0,8%

Darbuotojų skaičius

46

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys