• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Palangos šilumos tinklai“ įmonės veiklos pradžia – 1998 metai. 2000 metų pabaigoje įmonė 15 metų buvo išnuomota tarptautinei įmonei „Dalkia“ bei tapo UAB Litesko filialu. 2016 metais Palangos miesto savivaldybė ir „Palangos šilumos tinklai“ vėl perėmė įmonės veiklą. Pagrindinė veikla – šilumos, garo ir karšto vandens tiekimas, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra, nekilnojamojo ir kt. turto nuoma, pirkimas ir pardavimas

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 657 3 620 3 553 2 982
Pardavimo savikaina 3 373 3 422 3 045 2 812
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 284 198 508 170
Bendrojo pelno marža 8% 5% 14% 6%
Veiklos sąnaudos 534 556 497 521
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -250 -358 11 -351
Tipinės veiklos pelno marža -7% -10% 0% -12%
EBITDA 423 80 536 714
EBITDA marža 12% 2% 15% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -85 -148 11 19
Grynojo pelno marža -2% -4% 0% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 4 904 4 538 5 961 5 557
Nematerialus turtas 15 48 65 54
Materialus turtas 4 790 4 364 5 778 5 383
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 100 126 118 119
Trumpalaikis turtas 775 847 671 800
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 55 127 100 141
Per vienerius metus gautinos sumos 647 650 496 526
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 73 70 75 134
TURTO IŠ VISO 5 689 5 396 6 642 6 366
Nuosavas kapitalas 2 887 2 739 2 751 2 769
Dotacijos, subsidijos 1 228 945 1 633 1 446
Įsipareigojimai 1 543 1 648 2 235 2 129
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 972 809 1 578 1 566
Ilgalaikiai įsipareigojimai 685 528 1 298 1 202
Trumpalaikiai įsipareigojimai 857 1 120 938 926
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 689 5 396 6 642 6 366

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -15% 2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,30 0,57 0,57
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,76 0,72 0,86
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,64 0,61 0,71
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,65 0,59 0,46
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,77 0,68 0,52
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,29 1,29 1,08
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 2% 15% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -10% 0% -12%
Grynojo pelno marža 0% -4% 0% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Palangos šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152697886
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaPalangos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,98%
https://www.palangosst.lt/
ROE

0,7%

Darbuotojų skaičius

45

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys