• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Palangos šilumos tinklai“ įmonės veiklos pradžia – 1998 metai. 2000 metų pabaigoje įmonė 15 metų buvo išnuomota tarptautinei įmonei „Dalkia“ bei tapo UAB Litesko filialu. 2016 metais Palangos miesto savivaldybė ir „Palangos šilumos tinklai“ vėl perėmė įmonės veiklą. Pagrindinė veikla – šilumos, garo ir karšto vandens tiekimas, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra, nekilnojamojo ir kt. turto nuoma, pirkimas ir pardavimas

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 3 553 2 982 3 752 6 043
Pardavimo savikaina 3 045 2 812 3 584 5 727
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 508 170 168 316
Bendrojo pelno marža 14% 6% 4% 5%
Veiklos sąnaudos 386 405 387 473
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 11 -351 -329 -282
Tipinės veiklos pelno marža 0% -12% -9% -5%
EBITDA 536 714 558 445
EBITDA marža 15% 24% 15% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 19 22 -88
Grynojo pelno marža 0% 1% 1% -1%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 5 961 5 557 5 054 5 275
Nematerialus turtas 65 54 38 57
Materialus turtas 5 778 5 383 4 901 5 094
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 118 119 114 124
Trumpalaikis turtas 671 800 1 322 2 391
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 100 141 123 244
Per vienerius metus gautinos sumos 496 526 803 1 704
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 75 134 396 444
TURTO IŠ VISO 6 642 6 366 6 385 7 691
Nuosavas kapitalas 2 751 2 769 2 791 2 703
Dotacijos, subsidijos 1 633 1 446 1 251 1 133
Įsipareigojimai 2 235 2 129 2 305 3 829
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 578 1 566 1 479 1 863
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 298 1 202 1 320 1 332
Trumpalaikiai įsipareigojimai 938 926 985 2 496
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 642 6 366 6 385 7 691

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 1% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -9% -8% -7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,24 0,25 0,23 0,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,72 0,86 1,34 0,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,61 0,71 1,22 0,86
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,54 0,47 0,59 0,79
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,60 0,54 0,74 1,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,29 1,08 1,34 2,24
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 24% 15% 7%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -12% -9% -5%
Grynojo pelno marža 0% 1% 1% -1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Palangos šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152697886
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaPalangos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,98%
https://palangosst.lt/
ROE

-3,2%

Darbuotojų skaičius

50

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Giedrė JuršėnėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023