• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pakruojo komunalininkas“ bendrovė įregistruota 1995 m. kovo 31d. Pagrindinė vykdoma veikla – daugiabučių namų administravimas, miesto tvarkymas, teritorijų valymas, technikos nuoma, transporto paslaugos, bio tualetų nuoma, komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimas, rūšiavimas ir išvežimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 360 435 493 509
Pardavimo savikaina 270 329 385 378
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 90 107 109 131
Bendrojo pelno marža 25% 24% 22% 26%
Veiklos sąnaudos 118 140 151 157
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -27 -33 -42 -26
Tipinės veiklos pelno marža -8% -8% -9% -5%
EBITDA 3 -4 -16 16
EBITDA marža 1% -1% -3% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -10 -16 -26 6
Grynojo pelno marža -3% -4% -5% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 349 521 442 520
Nematerialus turtas 0 1 0 0
Materialus turtas 349 520 442 520
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 90 141 117 124
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 10 13 5
Per vienerius metus gautinos sumos 32 92 56 69
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 54 39 48 50
TURTO IŠ VISO 442 669 561 645
Nuosavas kapitalas 111 297 271 277
Dotacijos, subsidijos 170 173 102 213
Įsipareigojimai 162 199 187 155
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 87 75 55 35
Ilgalaikiai įsipareigojimai 75 55 35 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 87 144 152 155
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 442 669 561 645

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -3% -4% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -8% -9% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -5% -11% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,25 0,20 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,98 0,77 0,80
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,91 0,68 0,77
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,78 0,80 0,84
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,00 1,02 1,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 2,13 1,73 1,85
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% -1% -3% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -8% -9% -5%
Grynojo pelno marža 0% -4% -5% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pakruojo komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167904337
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaPakruojo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.kompak.lt/
ROE

2,2%

Darbuotojų skaičius

27

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys