• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pakruojo komunalininkas“ bendrovė įregistruota 1995 m. kovo 31d. Pagrindinė vykdoma veikla – daugiabučių namų administravimas, miesto tvarkymas, teritorijų valymas, technikos nuoma, transporto paslaugos, bio tualetų nuoma, komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimas, rūšiavimas ir išvežimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 493 509 582 605
Pardavimo savikaina 385 378 428 505
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 109 131 154 101
Bendrojo pelno marža 22% 26% 26% 17%
Veiklos sąnaudos 151 157 165 202
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -42 -26 -11 -102
Tipinės veiklos pelno marža -9% -5% -2% -17%
EBITDA -16 16 60 -17
EBITDA marža -3% 3% 10% -3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -26 6 35 -38
Grynojo pelno marža -5% 1% 6% -6%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 442 520 501 478
Nematerialus turtas 0 0 1 1
Materialus turtas 442 520 499 477
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 117 124 137 144
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 13 5 11 14
Per vienerius metus gautinos sumos 56 69 68 69
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 48 50 58 61
TURTO IŠ VISO 561 645 639 623
Nuosavas kapitalas 271 277 488 450
Dotacijos, subsidijos 102 213 31 22
Įsipareigojimai 187 155 120 151
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 55 35 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 35
Trumpalaikiai įsipareigojimai 152 155 120 151
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 561 645 639 623

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -4% 1% 5% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -9% 2% 9% -8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -14% -9% -2% -23%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,05 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,77 0,80 1,14 0,95
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,68 0,77 1,05 0,86
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,88 0,79 0,91 0,97
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,12 0,98 1,16 1,27
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,82 1,83 1,19 1,35
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -3% 3% 10% -3%
Tipinės veiklos pelno marža -9% -5% -2% -17%
Grynojo pelno marža -5% 1% 6% -6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pakruojo komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167904337
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaPakruojo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kompak.lt/
ROE

-8,1%

Darbuotojų skaičius

28

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Stasys LembutisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023