• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Pakruojo komunalininkas“ bendrovė įregistruota 1995 m. kovo 31d. Pagrindinė vykdoma veikla – daugiabučių namų administravimas, miesto tvarkymas, teritorijų valymas, technikos nuoma, transporto paslaugos, bio tualetų nuoma, komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimas, rūšiavimas ir išvežimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 435 493 509 582
Pardavimo savikaina 329 385 378 428
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 107 109 131 154
Bendrojo pelno marža 24% 22% 26% 26%
Veiklos sąnaudos 140 151 157 165
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -33 -42 -26 -11
Tipinės veiklos pelno marža -8% -9% -5% -2%
EBITDA -4 -16 16 97
EBITDA marža -1% -3% 3% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -16 -26 6 35
Grynojo pelno marža -4% -5% 1% 6%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 521 442 520 501
Nematerialus turtas 1 1
Materialus turtas 520 442 520 499
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 141 117 124 137
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 10 13 5 11
Per vienerius metus gautinos sumos 92 56 69 68
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 39 48 50 58
TURTO IŠ VISO 669 561 645 639
Nuosavas kapitalas 297 271 277 488
Dotacijos, subsidijos 173 102 213 31
Įsipareigojimai 199 187 155 120
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 75 55 35
Ilgalaikiai įsipareigojimai 55 35
Trumpalaikiai įsipareigojimai 144 152 155 120
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 669 561 645 639

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% -4% 1% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -8% -9% 2% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% -11% 4% 15%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,25 0,20 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,98 0,77 0,80 1,14
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,91 0,68 0,77 1,05
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,78 0,80 0,84 0,91
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,00 1,02 1,06 1,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,13 1,73 1,85 1,52
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -1% -3% 3% 17%
Tipinės veiklos pelno marža -8% -9% -5% -2%
Grynojo pelno marža -4% -5% 1% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pakruojo komunalininkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167904337
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaPakruojo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kompak.lt/
ROE

9,2%

Darbuotojų skaičius

28

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys