• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Pabalių turgus įregistruotas 2002 m. sausio 25 d. reorganizavus UAB Šiaulių turgų. Pagrindinė veikla – nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas. Bendrovė taip pat teikia reklamos paslaugas Bendrovės teritorijoje, rinkliavų administravimo paslaugas bei vykdo kitas Bendrovės įstatuose nurodytas veiklas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 249 264 309 328
Pardavimo savikaina 175 111 109 125
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 75 153 200 202
Bendrojo pelno marža 30% 58% 65% 62%
Veiklos sąnaudos 15 69 81 93
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 17 38 66 55
Tipinės veiklos pelno marža 7% 15% 21% 17%
EBITDA 33 66 93 77
EBITDA marža 13% 25% 30% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 14 37 61 46
Grynojo pelno marža 5% 14% 20% 14%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 403 385 384 447
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 403 385 384 447
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 110 139 180 143
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 17 27 31 33
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 93 112 149 110
TURTO IŠ VISO 513 524 564 591
Nuosavas kapitalas 489 496 524 522
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 24 28 40 69
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 24 28 40 69
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 513 524 564 591

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 7% 11% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 7% 12% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 8% 13% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,63 5,01 4,49 2,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,63 5,01 4,48 2,08
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,49 0,50 0,55 0,55
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,62 0,69 0,81 0,73
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,51 0,53 0,59 0,63
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 25% 30% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 15% 21% 17%
Grynojo pelno marža 5% 14% 20% 14%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 30,00 0,00 55,00 49,00
Dividendai/grynasis pelnas 2,19 0,00 0,90 1,06

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Pabalių turgus
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas145827646
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://pabaliuturgus.lt/
Grąža savivaldybei

49 tūkst. eurų

ROE

8,9%

Darbuotojų skaičius

10

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Žydrūnas AugustinasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30