• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Pabalių turgus įregistruotas 2002 m. sausio 25 d. reorganizavus UAB Šiaulių turgų. Pagrindinė veikla – nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas. Bendrovė taip pat teikia reklamos paslaugas Bendrovės teritorijoje, rinkliavų administravimo paslaugas bei vykdo kitas Bendrovės įstatuose nurodytas veiklas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 266 282 249 264
Pardavimo savikaina 136 132 175 111
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 130 150 75 153
Bendrojo pelno marža 49% 53% 30% 58%
Veiklos sąnaudos 126 105 57 115
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 4 45 17 38
Tipinės veiklos pelno marža 1% 16% 7% 15%
EBITDA 84 91 33 66
EBITDA marža 32% 32% 13% 25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 49 63 14 37
Grynojo pelno marža 19% 22% 5% 14%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 441 423 403 385
Nematerialus turtas 1 0 0
Materialus turtas 440 423 403 385
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 107 132 110 139
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 7 25 17 27
Kitas trumpalaikis turtas 29
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 71 106 93 112
TURTO IŠ VISO 555 555 513 524
Nuosavas kapitalas 528 521 489 496
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 17 35 24 28
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 17 35 24 28
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 555 555 513 524

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 9% 11% 3% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 12% 3% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 23% 28% 7% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,24 3,80 4,63 5,01
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,22 3,79 4,63 5,01
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,48 0,51 0,47 0,51
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,63 0,65 0,60 0,67
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,51 0,54 0,49 0,54
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 32% 32% 13% 25%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 16% 7% 15%
Grynojo pelno marža 19% 22% 5% 14%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 70,00 45,00 30,00 33,00
Dividendai/grynasis pelnas 1,42 0,71 2,19 0,90

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Pabalių turgus
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas145827646
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://pabaliuturgus.lt/
ROE

7,4%

Darbuotojų skaičius

10

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys