• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Pabalių turgus įregistruotas 2002 m. sausio 25 d. reorganizavus UAB Šiaulių turgų. Pagrindinė veikla – nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas. Bendrovė taip pat teikia reklamos paslaugas Bendrovės teritorijoje, rinkliavų administravimo paslaugas bei vykdo kitas Bendrovės įstatuose nurodytas veiklas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 259 266 282 249
Pardavimo savikaina 132 136 132 175
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 127 130 150 75
Bendrojo pelno marža 49% 49% 53% 30%
Veiklos sąnaudos 96 126 105 57
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 31 4 45 17
Tipinės veiklos pelno marža 12% 1% 16% 7%
EBITDA 104 84 91 39
EBITDA marža 40% 32% 32% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 69 49 63 14
Grynojo pelno marža 27% 19% 22% 6%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 409 441 423 403
Nematerialus turtas 1 1 0 0
Materialus turtas 408 440 423 403
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 132 107 132 110
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 10 7 25 17
Kitas trumpalaikis turtas 60 29 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 62 71 106 93
TURTO IŠ VISO 551 555 555 513
Nuosavas kapitalas 523 528 521 489
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 17 17 35 24
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 17 17 35 24
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 551 555 555 513

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 9% 11% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 9% 12% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 23% 28% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 6,24 3,80 4,63
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 6,22 3,79 4,63
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,48 0,51 0,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,63 0,65 0,60
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,51 0,54 0,49
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 32% 32% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 16% 7%
Grynojo pelno marža 0% 19% 22% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 70,00 45,00 30,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 1,42 0,71 2,19

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Pabalių turgus
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas145827646
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://pabaliuturgus.lt/
ROE

2,7%

Darbuotojų skaičius

12

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys