• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Pabalių turgus įregistruotas 2002 m. sausio 25 d. reorganizavus UAB Šiaulių turgų. Pagrindinė veikla – nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas. Bendrovė taip pat teikia reklamos paslaugas Bendrovės teritorijoje, rinkliavų administravimo paslaugas bei vykdo kitas Bendrovės įstatuose nurodytas veiklas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 282 249 264 309
Pardavimo savikaina 132 175 111 109
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 150 75 153 200
Bendrojo pelno marža 53% 30% 58% 65%
Veiklos sąnaudos 105 15 69 81
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 45 17 38 66
Tipinės veiklos pelno marža 16% 7% 15% 21%
EBITDA 91 33 66 93
EBITDA marža 32% 13% 25% 30%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 63 14 37 61
Grynojo pelno marža 22% 5% 14% 20%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 423 403 385 384
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 423 403 385 384
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 132 110 139 180
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 25 17 27 31
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 106 93 112 149
TURTO IŠ VISO 555 513 524 564
Nuosavas kapitalas 521 489 496 524
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 35 24 28 40
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 35 24 28 40
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 555 513 524 564

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 11% 3% 7% 11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 12% 3% 7% 12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 4% 8% 13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,80 4,63 5,01 4,49
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,79 4,63 5,01 4,49
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,51 0,49 0,50 0,55
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,67 0,62 0,69 0,81
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,54 0,51 0,53 0,59
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 32% 13% 25% 30%
Tipinės veiklos pelno marža 16% 7% 15% 21%
Grynojo pelno marža 22% 5% 14% 20%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 45,00 30,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,71 2,19 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Pabalių turgus
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas145827646
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://pabaliuturgus.lt/
ROE

12,0%

Darbuotojų skaičius

10

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Žydrūnas AugustinasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023