• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Vykdant LR Vyriausybės nutarimą dėl savivaldybėms priklausančio turto valdymo, nuo UAB „Klaipėdos vanduo“ atskirtas Neringos cechas ir 1998 m. birželio 1 d. įsteigta SP UAB „Neringos vanduo“. Pagrindinė veikla – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų Neringos miesto Nidos, Juodkrantės, Preilos ir Pervalkos gyvenvietėms tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 623 636 661 771
Pardavimo savikaina 502 567 567 629
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 121 69 94 142
Bendrojo pelno marža 19% 11% 14% 18%
Veiklos sąnaudos 159 162 198 211
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -38 -93 -104 -68
Tipinės veiklos pelno marža -6% -15% -16% -9%
EBITDA 13 -34 148 14
EBITDA marža 2% -5% 22% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -35 -87 76 -64
Grynojo pelno marža -6% -14% 11% -8%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 10 448 10 275 10 081 10 319
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 10 448 10 275 10 081 10 319
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 827 527 479 489
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 18 17 15 13
Per vienerius metus gautinos sumos 38 59 49 57
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 669 350 330 334
TURTO IŠ VISO 11 277 10 805 10 562 10 809
Nuosavas kapitalas 1 377 1 290 1 363 1 299
Dotacijos, subsidijos 9 815 9 420 9 121 9 411
Įsipareigojimai 85 95 79 99
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 95 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 85 95 79 99
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 277 10 805 10 562 10 809

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% 1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -7% 6% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -2% 1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,07 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 5,56 6,10 4,94
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 5,38 5,91 4,81
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,06 0,06 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,06 0,06 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,48 0,50 0,58
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% -5% 22% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -15% -16% -9%
Grynojo pelno marža 0% -14% 11% -8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Neringos vanduo“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152767676
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaNeringos savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://neringosvanduo.lt/
ROE

-4,8%

Darbuotojų skaičius

32

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys