• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Vykdant LR Vyriausybės nutarimą dėl savivaldybėms priklausančio turto valdymo, nuo UAB „Klaipėdos vanduo“ atskirtas Neringos cechas ir 1998 m. birželio 1 d. įsteigta SP UAB „Neringos vanduo“. Pagrindinė veikla – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų Neringos miesto Nidos, Juodkrantės, Preilos ir Pervalkos gyvenvietėms tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 636 661 771 818
Pardavimo savikaina 567 567 629 696
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 69 94 142 122
Bendrojo pelno marža 11% 14% 18% 15%
Veiklos sąnaudos 162 198 211 293
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -93 -104 -68 -172
Tipinės veiklos pelno marža -15% -16% -9% -21%
EBITDA -34 148 14 -122
EBITDA marža -5% 22% 2% -15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -87 76 -64 -198
Grynojo pelno marža -14% 11% -8% -24%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 10 275 10 081 10 319 9 881
Nematerialus turtas 2
Materialus turtas 10 275 10 081 10 319 9 879
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 527 479 489 348
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17 15 13 14
Per vienerius metus gautinos sumos 59 49 57 59
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 350 330 334 190
TURTO IŠ VISO 10 805 10 562 10 809 10 231
Nuosavas kapitalas 1 290 1 363 1 299 1 101
Dotacijos, subsidijos 9 420 9 121 9 411 8 986
Įsipareigojimai 95 79 99 144
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 95
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 95 79 99 144
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 10 805 10 562 10 809 10 231

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% 1% -1% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -7% 6% -5% -17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% 1% -1% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,56 6,10 4,94 2,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,38 5,91 4,81 2,32
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,06 0,06 0,07 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,06 0,06 0,08 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,48 0,50 0,58 0,68
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -5% 22% 2% -15%
Tipinės veiklos pelno marža -15% -16% -9% -21%
Grynojo pelno marža -14% 11% -8% -24%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Neringos vanduo“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152767676
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaNeringos savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://neringosvanduo.lt/
ROE

-16,5%

Darbuotojų skaičius

35

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys