• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas įkurtas 1992 metais, reorganizavus valstybinę autotransporto įmonę. Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių vežimas vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 579 362 343 581
Pardavimo savikaina 405 215 204 298
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 174 147 139 283
Bendrojo pelno marža 30% 41% 41% 49%
Veiklos sąnaudos 114 105 133 141
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 7 -32 -69 57
Tipinės veiklos pelno marža 1% -9% -20% 10%
EBITDA 81 48 5 121
EBITDA marža 14% 13% 1% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 -32 -67 58
Grynojo pelno marža 1% -9% -20% 10%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 658 817 749 727
Nematerialus turtas 0 0 6
Materialus turtas 653 812 744 718
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 5 5 4 3
Trumpalaikis turtas 120 142 83 133
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 8 9 14
Per vienerius metus gautinos sumos 78 84 22 38
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 35 49 51 81
TURTO IŠ VISO 785 972 837 866
Nuosavas kapitalas 300 501 663 722
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 484 471 174 144
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 171 148 119 121
Ilgalaikiai įsipareigojimai 129 109 68 25
Trumpalaikiai įsipareigojimai 356 362 106 119
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 785 972 837 866

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -4% -7% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -8% -12% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -5% -9% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,22 0,15 0,14 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,34 0,39 0,78 1,12
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,32 0,37 0,69 1,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,74 0,37 0,41 0,67
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,88 0,44 0,46 0,80
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,93 0,72 0,52 0,80
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 13% 1% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -9% -20% 10%
Grynojo pelno marža 1% -9% -20% 10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Naujosios Akmenės autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152968145
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaAkmenės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://autobusu-parkas.lt
ROE

8,4%

Darbuotojų skaičius

34

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Darius JanušauskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023