• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas įkurtas 1992 metais, reorganizavus valstybinę autotransporto įmonę. Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių vežimas vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 362 343 581 766
Pardavimo savikaina 215 204 298 444
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 147 139 283 322
Bendrojo pelno marža 41% 41% 49% 42%
Veiklos sąnaudos 105 133 141 158
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -32 -69 57 67
Tipinės veiklos pelno marža -9% -20% 10% 9%
EBITDA 48 5 121 142
EBITDA marža 13% 1% 21% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -32 -67 58 21
Grynojo pelno marža -9% -20% 10% 3%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 817 749 727 840
Nematerialus turtas 0 6 4
Materialus turtas 812 744 718 834
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 5 4 3 2
Trumpalaikis turtas 142 83 133 120
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 8 9 14 6
Per vienerius metus gautinos sumos 84 22 38 48
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 49 51 81 66
TURTO IŠ VISO 972 837 866 968
Nuosavas kapitalas 501 663 722 743
Dotacijos, subsidijos 0
Įsipareigojimai 471 174 144 183
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 148 109 25 58
Ilgalaikiai įsipareigojimai 109 68 25 58
Trumpalaikiai įsipareigojimai 362 106 119 124
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 972 837 866 968

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -4% -7% 7% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -8% -12% 8% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% -9% 8% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,14 0,08 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,39 0,78 1,12 0,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,37 0,69 1,00 0,92
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,37 0,41 0,67 0,79
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,44 0,46 0,80 0,91
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,72 0,52 0,80 1,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 1% 21% 19%
Tipinės veiklos pelno marža -9% -20% 10% 9%
Grynojo pelno marža -9% -20% 10% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Naujosios Akmenės autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152968145
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaAkmenės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://autobusu-parkas.lt
ROE

2,9%

Darbuotojų skaičius

34

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Darius JanušauskasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30