• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas įkurtas 1992 metais, reorganizavus valstybinę autotransporto įmonę. Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių vežimas vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 542 557 579 362
Pardavimo savikaina 397 411 405 215
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 145 146 174 147
Bendrojo pelno marža 27% 26% 30% 41%
Veiklos sąnaudos 126 138 167 179
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 19 8 7 -32
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% 1% -9%
EBITDA 210 77 81 48
EBITDA marža 39% 14% 14% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 117 8 4 -32
Grynojo pelno marža 22% 1% 1% -9%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 321 253 658 817
Nematerialus turtas 2 1 0 0
Materialus turtas 320 245 653 812
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 7 5 5
Trumpalaikis turtas 59 77 120 142
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 18 17 7 8
Per vienerius metus gautinos sumos 18 23 78 84
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 24 37 35 49
TURTO IŠ VISO 384 369 785 972
Nuosavas kapitalas 260 296 300 501
Dotacijos, subsidijos 1 1 0 0
Įsipareigojimai 123 72 484 471
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 44 19 171 148
Ilgalaikiai įsipareigojimai 19 4 129 109
Trumpalaikiai įsipareigojimai 77 38 356 362
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 384 369 785 972

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% 2% 1% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% 3% 1% -8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -10% 6% 5% -9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,45 0,06 0,57 0,30
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,78 2,03 0,34 0,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,73 1,58 0,32 0,37
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,21 1,48 1,00 0,41
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,24 1,94 1,27 0,49
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,34 2,00 1,94 0,90
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 14% 14% 13%
Tipinės veiklos pelno marža -18% 1% 1% -9%
Grynojo pelno marža -15% 1% 1% -9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Naujosios Akmenės autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152968145
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaAkmenės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.autobusu-parkas.lt
ROE

-8,1%

Darbuotojų skaičius

40

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys