• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas įkurtas 1992 metais, reorganizavus valstybinę autotransporto įmonę. Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių vežimas vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 557 579 362 343
Pardavimo savikaina 411 405 215 204
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 146 174 147 139
Bendrojo pelno marža 26% 30% 41% 41%
Veiklos sąnaudos 138 167 179 208
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 8 7 -32 -69
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% -9% -20%
EBITDA 77 81 48 6
EBITDA marža 14% 14% 13% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 4 -32 -67
Grynojo pelno marža 1% 1% -9% -20%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 253 658 817 749
Nematerialus turtas 1 0 0
Materialus turtas 245 653 812 744
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 7 5 5 4
Trumpalaikis turtas 77 120 142 83
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17 7 8 9
Per vienerius metus gautinos sumos 23 78 84 22
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 37 35 49 51
TURTO IŠ VISO 369 785 972 837
Nuosavas kapitalas 296 300 501 663
Dotacijos, subsidijos 1 0 0
Įsipareigojimai 72 484 471 174
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 19 171 148 109
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 129 109 68
Trumpalaikiai įsipareigojimai 38 356 362 106
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 369 785 972 837

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1% -4% -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 1% -8% -12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 5% -9% -17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,57 0,30 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,03 0,34 0,39 0,78
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,58 0,32 0,37 0,69
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,48 1,00 0,41 0,38
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,94 1,27 0,49 0,44
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,00 1,94 0,90 0,59
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 14% 13% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% -9% -20%
Grynojo pelno marža 1% 1% -9% -20%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Naujosios Akmenės autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152968145
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaAkmenės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.autobusu-parkas.lt
ROE

-11,6%

Darbuotojų skaičius

32

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys