• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Naujasis turgus“ įregistruota 2004 m. lapkričio 11 d. Pagrindinė veikla – turgavietės administravimas, paslaugų tiekimas, prekybinės įrangos ir patalpų nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 849 700 731 1 295
Pardavimo savikaina 552 546 582 869
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 296 153 148 426
Bendrojo pelno marža 35% 22% 20% 33%
Veiklos sąnaudos 255 209 236 375
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 42 -56 -88 52
Tipinės veiklos pelno marža 5% -8% -12% 4%
EBITDA 272 217 316 392
EBITDA marža 32% 31% 43% 30%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 113 52 131 183
Grynojo pelno marža 13% 7% 18% 14%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 3 105 2 966 2 824 3 826
Nematerialus turtas
Materialus turtas 3 099 2 961 2 819 3 821
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 6 5 5 5
Trumpalaikis turtas 99 182 370 1 056
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 6 3 633
Per vienerius metus gautinos sumos 9 20 29 44
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 86 156 338 378
TURTO IŠ VISO 3 206 3 149 3 195 4 884
Nuosavas kapitalas 2 422 2 475 2 606 4 369
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 783 674 589 515
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 668 578 456 335
Ilgalaikiai įsipareigojimai 552 456 335 213
Trumpalaikiai įsipareigojimai 232 218 255 302
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 206 3 149 3 195 4 884

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 2% 4% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 2% 5% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -2% -3% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,21 0,18 0,14 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,43 0,83 1,45 3,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,41 0,81 1,44 1,40
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,26 0,22 0,23 0,27
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,27 0,24 0,26 0,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,35 0,28 0,28 0,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 32% 31% 43% 30%
Tipinės veiklos pelno marža 5% -8% -12% 4%
Grynojo pelno marža 13% 7% 18% 14%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 1,00 20,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,01 0,11

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Naujasis turgus“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas140842886
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://naujasisturgus.lt/
Grąža savivaldybei

20 tūkst. eurų

ROE

5,2%

Darbuotojų skaičius

24

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Viačeslav KarmanovDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023