• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Naujasis turgus“ įregistruota 2004 m. lapkričio 11 d. Pagrindinė veikla – turgavietės administravimas, paslaugų tiekimas, prekybinės įrangos ir patalpų nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 642 747 849 700
Pardavimo savikaina 414 523 552 546
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 227 224 296 153
Bendrojo pelno marža 35% 30% 35% 22%
Veiklos sąnaudos 235 280 255 209
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -7 -56 42 -56
Tipinės veiklos pelno marža -1% -7% 5% -8%
EBITDA 165 134 272 217
EBITDA marža 26% 18% 32% 31%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 81 6 113 52
Grynojo pelno marža 13% 1% 13% 7%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 349 3 211 3 105 2 966
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 2 344 3 201 3 099 2 961
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 6 10 6 5
Trumpalaikis turtas 598 105 99 182
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 4 4 6
Per vienerius metus gautinos sumos 56 12 9 20
Kitas trumpalaikis turtas 201 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 336 89 86 156
TURTO IŠ VISO 2 952 3 320 3 206 3 149
Nuosavas kapitalas 2 303 2 309 2 422 2 475
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 649 1 010 783 674
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 389 784 668 578
Ilgalaikiai įsipareigojimai 273 668 552 456
Trumpalaikiai įsipareigojimai 377 342 232 218
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 952 3 320 3 206 3 149

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 10% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,34 0,28 0,23
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,31 0,43 0,83
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,29 0,41 0,81
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,24 0,26 0,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,27 0,27 0,23
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,32 0,36 0,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 18% 32% 31%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -7% 5% -8%
Grynojo pelno marža 0% 1% 13% 7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Naujasis turgus“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas140842886
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://naujasisturgus.lt/
ROE

2,1%

Darbuotojų skaičius

25

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys