• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Naujasis turgus“ įregistruota 2004 m. lapkričio 11 d. Pagrindinė veikla – turgavietės administravimas, paslaugų tiekimas, prekybinės įrangos ir patalpų nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 700 731 1 295 1 430
Pardavimo savikaina 546 582 869 1 016
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 153 148 426 413
Bendrojo pelno marža 22% 20% 33% 29%
Veiklos sąnaudos 209 236 375 374
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -56 -88 52 39
Tipinės veiklos pelno marža -8% -12% 4% 3%
EBITDA 217 316 392 439
EBITDA marža 31% 43% 30% 31%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 52 131 183 184
Grynojo pelno marža 7% 18% 14% 13%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 2 966 2 824 3 826 3 658
Nematerialus turtas
Materialus turtas 2 961 2 819 3 821 3 653
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 5 5 5 6
Trumpalaikis turtas 182 370 1 056 1 087
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 3 633 633
Per vienerius metus gautinos sumos 20 29 44 43
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 156 338 378 411
TURTO IŠ VISO 3 149 3 195 4 884 4 759
Nuosavas kapitalas 2 475 2 606 4 369 4 532
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 674 589 515 224
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 578 456 335 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 456 335 213
Trumpalaikiai įsipareigojimai 218 255 302 224
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 149 3 195 4 884 4 759

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 4% 5% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 5% 5% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -3% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,18 0,14 0,07 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,83 1,45 3,50 4,86
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,81 1,44 1,40 2,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,23 0,27 0,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,24 0,26 0,34 0,39
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,28 0,28 0,30 0,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 31% 43% 30% 31%
Tipinės veiklos pelno marža -8% -12% 4% 3%
Grynojo pelno marža 7% 18% 14% 13%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 1,00 20,00 50,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,01 0,11 0,27

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Naujasis turgus“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas140842886
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://naujasisturgus.lt/
Grąža savivaldybei

50 tūkst. eurų

ROE

4,1%

Darbuotojų skaičius

21

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Viačeslav KarmanovDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30