• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Naujasis turgus“ įregistruota 2004 m. lapkričio 11 d. Pagrindinė veikla – turgavietės administravimas, paslaugų tiekimas, prekybinės įrangos ir patalpų nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 747 849 700 731
Pardavimo savikaina 523 552 546 582
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 224 296 153 148
Bendrojo pelno marža 30% 35% 22% 20%
Veiklos sąnaudos 280 255 209 236
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -56 42 -56 -88
Tipinės veiklos pelno marža -7% 5% -8% -12%
EBITDA 134 272 217 316
EBITDA marža 18% 32% 31% 43%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 113 52 131
Grynojo pelno marža 1% 13% 7% 18%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 3 211 3 105 2 966 2 824
Nematerialus turtas
Materialus turtas 3 201 3 099 2 961 2 819
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 10 6 5 5
Trumpalaikis turtas 105 99 182 370
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 4 6 3
Per vienerius metus gautinos sumos 12 9 20 29
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 89 86 156 338
TURTO IŠ VISO 3 320 3 206 3 149 3 195
Nuosavas kapitalas 2 309 2 422 2 475 2 606
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 010 783 674 589
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 784 668 578 456
Ilgalaikiai įsipareigojimai 668 552 456 335
Trumpalaikiai įsipareigojimai 342 232 218 255
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 320 3 206 3 149 3 195

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 3% 2% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 5% 2% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 10% 5% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,34 0,28 0,23 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,31 0,43 0,83 1,45
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,29 0,41 0,81 1,44
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,24 0,26 0,22 0,23
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,27 0,27 0,23 0,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,32 0,36 0,29 0,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 32% 31% 43%
Tipinės veiklos pelno marža -7% 5% -8% -12%
Grynojo pelno marža 1% 13% 7% 18%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 1,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,01

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Naujasis turgus“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas140842886
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://naujasisturgus.lt/
ROE

5,2%

Darbuotojų skaičius

19

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys