• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Valstybinė komunalinė įmonė buvo reorganizuota į Specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę „Molėtų švara“ ir 1995 metų liepos 10 dieną įregistruota Molėtų rajono savivaldybės įmonių rejestre. Vadovaujantis LR įstatymo „Dėl specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių“ pripažinimo netekusiu galios, 2003 metų balandžio 29 dienos eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimamas sprendimas panaikinti įmonės specialios paskirties statusą ir bendrovės pavadinimą pakeisti į UAB „Molėtų švara“. Per visą įmonės gyvavimo laikotarpį jos veikla buvo susijusiu su komunalinių paslaugų teikimu. Miesto viešųjų teritorijų rankinis ir mechanizuotas valymas, įvairių komunalinių atliekų rinkimas, jų tvarkymas sąvartynuose, miesto teritorijų apželdinimo darbai, miesto apšvietimo tinklų eksploatavimas ir priežiūra, kapinių tvarkymas ir priežiūra, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų administravimas ir priežiūra – visada buvo įmonės pagrindinės veiklos sritys.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 402 1 482 1 537 1 498
Pardavimo savikaina 1 181 1 221 1 214 1 263
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 221 261 324 234
Bendrojo pelno marža 16% 18% 21% 16%
Veiklos sąnaudos 228 226 238 242
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -7 35 86 -8
Tipinės veiklos pelno marža -0% 2% 6% -1%
EBITDA 73 116 167 62
EBITDA marža 5% 8% 11% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -10 28 9 4
Grynojo pelno marža -1% 2% 1% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 449 394 508 567
Nematerialus turtas 33 19 9 18
Materialus turtas 416 375 499 549
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 517 686 687 648
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 14 19 17 19
Per vienerius metus gautinos sumos 304 337 357 324
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 199 329 313 305
TURTO IŠ VISO 966 1 079 1 195 1 214
Nuosavas kapitalas 627 655 664 667
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 339 424 531 547
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 53 31 139 183
Ilgalaikiai įsipareigojimai 53 31 139 183
Trumpalaikiai įsipareigojimai 286 393 393 364
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 966 1 079 1 195 1 214

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 3% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 4% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 10% 21% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,05 0,21 0,27
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,74 1,75 1,78
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,69 1,71 1,73
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,45 1,35 1,24
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 3,52 3,41 2,79
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 2,31 2,33 2,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 8% 11% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 2% 6% -1%
Grynojo pelno marža 0% 2% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Molėtų švara
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167500661
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaMolėtų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.moletusvara.lt/
ROE

0,5%

Darbuotojų skaičius

57

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys