• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų šiluma“ įsteigta 2000 metų gegužės 31 d. reorganizavus SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“. 2003 m. pakeistas įmonės specialusis statusas į uždarąją akcinę bendrovę. Pagrindinė bendrovės veikla – šilumos ir karšto vandens tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 077 990 1 281 1 672
Pardavimo savikaina 974 908 1 107 1 531
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 103 82 174 141
Bendrojo pelno marža 10% 8% 14% 8%
Veiklos sąnaudos 147 182 180 216
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -44 -100 -5 -75
Tipinės veiklos pelno marža -4% -10% -0% -4%
EBITDA 187 65 286 99
EBITDA marža 17% 7% 22% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 16 -99 128 -70
Grynojo pelno marža 2% -10% 10% -4%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 3 710 3 634 3 620 3 774
Nematerialus turtas 7 5 3 1
Materialus turtas 3 701 3 626 3 615 3 770
Finansinis turtas 3 3 3 3
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 452 1 407 1 510 1 242
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 173 148 144 291
Per vienerius metus gautinos sumos 188 197 252 504
Kitas trumpalaikis turtas 400
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 691 1 062 1 114 447
TURTO IŠ VISO 5 165 5 043 5 133 5 021
Nuosavas kapitalas 4 054 3 895 4 022 3 921
Dotacijos, subsidijos 1 037 1 067 1 016 962
Įsipareigojimai 73 80 95 139
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 73 80 95 139
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 165 5 043 5 133 5 021

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -2% 3% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -2% 3% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -3% -0% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 19,81 17,52 15,86 8,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 17,45 15,67 14,35 6,86
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,21 0,20 0,25 0,33
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,29 0,27 0,35 0,44
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,27 0,25 0,32 0,43
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 7% 22% 6%
Tipinės veiklos pelno marža -4% -10% -0% -4%
Grynojo pelno marža 2% -10% 10% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 60,00 0,00 30,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 3,68 0,00 0,23 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Molėtų šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167610175
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaMolėtų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://moletusiluma.lt/
ROE

-1,8%

Darbuotojų skaičius

28

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rimantas GrainysDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023