• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų šiluma“ įsteigta 2000 metų gegužės 31 d. reorganizavus SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“. 2003 m. pakeistas įmonės specialusis statusas į uždarąją akcinę bendrovę. Pagrindinė bendrovės veikla – šilumos ir karšto vandens tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 147 1 103 1 077 990
Pardavimo savikaina 905 1 042 974 908
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 242 61 103 82
Bendrojo pelno marža 21% 6% 10% 8%
Veiklos sąnaudos 168 186 147 182
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 74 -125 -44 -100
Tipinės veiklos pelno marža 6% -11% -4% -10%
EBITDA 312 243 187 63
EBITDA marža 27% 22% 17% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 130 87 16 -101
Grynojo pelno marža 11% 8% 2% -10%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 332 3 880 3 710 3 634
Nematerialus turtas 0 0 7 5
Materialus turtas 3 329 3 877 3 701 3 626
Finansinis turtas 3 3 3 3
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 654 1 415 1 452 1 407
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 129 143 173 148
Per vienerius metus gautinos sumos 184 251 188 197
Kitas trumpalaikis turtas 700 500 400 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 642 521 691 1 062
TURTO IŠ VISO 4 989 5 297 5 165 5 043
Nuosavas kapitalas 4 051 4 138 4 054 3 895
Dotacijos, subsidijos 875 1 089 1 037 1 067
Įsipareigojimai 64 70 73 80
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 64 70 73 80
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 989 5 297 5 165 5 043

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 3% 1% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 20,27 19,81 17,52
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 18,22 17,45 15,67
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,21 0,21 0,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,31 0,28 0,27
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,27 0,26 0,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 22% 17% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -11% -4% -10%
Grynojo pelno marža 0% 8% 2% -10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 99,99 60,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 1,15 3,68 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Molėtų šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167610175
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaMolėtų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,99%
https://www.moletusiluma.lt/
ROE

-2,5%

Darbuotojų skaičius

36

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys