• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų šiluma“ įsteigta 2000 metų gegužės 31 d. reorganizavus SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“. 2003 m. pakeistas įmonės specialusis statusas į uždarąją akcinę bendrovę. Pagrindinė bendrovės veikla – šilumos ir karšto vandens tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 103 1 077 990 1 281
Pardavimo savikaina 1 042 974 908 1 106
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 61 103 82 174
Bendrojo pelno marža 6% 10% 8% 14%
Veiklos sąnaudos 186 147 182 180
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -125 -44 -100 -5
Tipinės veiklos pelno marža -11% -4% -10% -0%
EBITDA 243 187 63 283
EBITDA marža 22% 17% 6% 22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 87 16 -101 124
Grynojo pelno marža 8% 2% -10% 10%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 3 880 3 710 3 634 3 620
Nematerialus turtas 7 5 3
Materialus turtas 3 877 3 701 3 626 3 615
Finansinis turtas 3 3 3 3
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 415 1 452 1 407 1 510
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 143 173 148 144
Per vienerius metus gautinos sumos 251 188 197 252
Kitas trumpalaikis turtas 500 400
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 521 691 1 062 1 114
TURTO IŠ VISO 5 297 5 165 5 043 5 133
Nuosavas kapitalas 4 138 4 054 3 895 4 022
Dotacijos, subsidijos 1 089 1 037 1 067 1 015
Įsipareigojimai 70 73 80 95
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 70 73 80 95
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 297 5 165 5 043 5 133

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 0% -2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 0% -3% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 1% -4% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 20,27 19,81 17,52 15,86
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 18,22 17,45 15,67 14,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,21 0,21 0,19 0,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,31 0,28 0,27 0,35
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,27 0,26 0,25 0,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 17% 6% 22%
Tipinės veiklos pelno marža -11% -4% -10% -0%
Grynojo pelno marža 8% 2% -10% 10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 99,99 60,00 30,00
Dividendai/grynasis pelnas 1,15 3,68 0,24

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Molėtų šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167610175
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaMolėtų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,99%
https://moletusiluma.lt/
ROE

3,1%

Darbuotojų skaičius

36

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys