• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1995 m. balandžio 24 d. Mažeikių r. savivaldybės tarybos sprendimu Mažeikių valstybinis autobusų parkas reorganizuotas į specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę „Mažeikių autobusų parkas“ (SPUAB). Pagrindinė ūkinė veikla išlieka keleivių vežimas autobusais. Įmonei patvirtintos veiklos rūšys, bendrovės valdyba, valdybos pirmininkas, bendrovės revizorius. Įmonė reorganizuota sutinkamai su buvusios įmonės direktorių valdybos parengtu projektu. SPUAB „Mažeikių autobusų parkas“ perėmė buvusios įmonės prievoles ir teises nuo bendrovės įregistravimo įmonių rejestre datos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 394 2 494 1 586 1 830
Pardavimo savikaina 1 959 2 022 1 309 1 494
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 435 472 277 337
Bendrojo pelno marža 18% 19% 17% 18%
Veiklos sąnaudos 361 381 266 308
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 74 91 11 29
Tipinės veiklos pelno marža 3% 4% 1% 2%
EBITDA 330 381 294 288
EBITDA marža 14% 15% 19% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 72 83 17 32
Grynojo pelno marža 3% 3% 1% 2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 181 1 175 936 753
Nematerialus turtas 0 0 0
Materialus turtas 1 181 1 174 936 753
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 240 304 340 525
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 49 59 49 51
Per vienerius metus gautinos sumos 165 198 194 247
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 26 47 97 227
TURTO IŠ VISO 1 474 1 538 1 325 1 326
Nuosavas kapitalas 797 871 880 911
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 677 667 444 416
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 304 285 189 91
Ilgalaikiai įsipareigojimai 204 172 91 41
Trumpalaikiai įsipareigojimai 473 495 354 375
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 474 1 538 1 325 1 326

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 6% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 10% 2% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% 20% 5% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,38 0,33 0,22 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,51 0,61 0,96 1,40
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,40 0,49 0,82 1,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,69 1,66 1,11 1,38
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,23 2,12 1,50 2,17
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,13 2,99 1,81 2,04
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 15% 19% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 4% 1% 2%
Grynojo pelno marža 3% 3% 1% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 9,78
Dividendai/grynasis pelnas 0,14

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Mažeikių autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166552032
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis97,7%
https://mazeikiuap.lt/
ROE

3,5%

Darbuotojų skaičius

95

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys