• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1995 m. balandžio 24 d. Mažeikių r. savivaldybės tarybos sprendimu Mažeikių valstybinis autobusų parkas reorganizuotas į specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę „Mažeikių autobusų parkas“ (SPUAB). Pagrindinė ūkinė veikla išlieka keleivių vežimas autobusais. Įmonei patvirtintos veiklos rūšys, bendrovės valdyba, valdybos pirmininkas, bendrovės revizorius. Įmonė reorganizuota sutinkamai su buvusios įmonės direktorių valdybos parengtu projektu. SPUAB „Mažeikių autobusų parkas“ perėmė buvusios įmonės prievoles ir teises nuo bendrovės įregistravimo įmonių rejestre datos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 1 586 1 830 2 891 3 606
Pardavimo savikaina 1 309 1 494 2 493 2 930
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 277 337 398 675
Bendrojo pelno marža 17% 18% 14% 19%
Veiklos sąnaudos 228 269 351 432
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 11 29 -4 180
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% -0% 5%
EBITDA 294 288 251 457
EBITDA marža 19% 16% 9% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 17 32 2 156
Grynojo pelno marža 1% 2% 0% 4%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 936 753 851 1 019
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 936 753 851 1 019
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 340 525 590 590
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 49 51 51 40
Per vienerius metus gautinos sumos 194 247 313 278
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 97 227 227 272
TURTO IŠ VISO 1 325 1 326 1 506 1 686
Nuosavas kapitalas 880 911 913 1 069
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 444 416 593 617
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 189 91 175 111
Ilgalaikiai įsipareigojimai 91 41 110 74
Trumpalaikiai įsipareigojimai 354 375 483 542
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 325 1 326 1 506 1 685

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 0% 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 4% 0% 16%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 3% -0% 16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14 0,07 0,12 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,96 1,40 1,22 1,09
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,82 1,26 1,12 1,01
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,20 1,38 1,92 2,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,69 2,43 3,40 3,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,80 2,01 3,17 3,37
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 16% 9% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% -0% 5%
Grynojo pelno marža 1% 2% 0% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Mažeikių autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166552032
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis97,7%
https://mazeikiuap.lt/
ROE

15,7%

Darbuotojų skaičius

97

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Edvardas MilevičiusDirektorius

Informacija aktuali: 2024/06/14