• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1995 m. balandžio 24 d. Mažeikių r. savivaldybės tarybos sprendimu Mažeikių valstybinis autobusų parkas reorganizuotas į specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę „Mažeikių autobusų parkas“ (SPUAB). Pagrindinė ūkinė veikla išlieka keleivių vežimas autobusais. Įmonei patvirtintos veiklos rūšys, bendrovės valdyba, valdybos pirmininkas, bendrovės revizorius. Įmonė reorganizuota sutinkamai su buvusios įmonės direktorių valdybos parengtu projektu. SPUAB „Mažeikių autobusų parkas“ perėmė buvusios įmonės prievoles ir teises nuo bendrovės įregistravimo įmonių rejestre datos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 088 2 394 2 494 1 586
Pardavimo savikaina 1 711 1 959 2 022 1 309
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 377 435 472 277
Bendrojo pelno marža 18% 18% 19% 17%
Veiklos sąnaudos 349 361 381 266
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 28 74 91 11
Tipinės veiklos pelno marža 1% 3% 4% 1%
EBITDA 284 330 381 294
EBITDA marža 14% 14% 15% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 32 72 83 17
Grynojo pelno marža 2% 3% 3% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 967 1 181 1 175 936
Nematerialus turtas 2 0 0 0
Materialus turtas 965 1 181 1 174 936
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 354 240 304 340
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 42 49 59 49
Per vienerius metus gautinos sumos 164 165 198 194
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 147 26 47 97
TURTO IŠ VISO 1 359 1 474 1 538 1 325
Nuosavas kapitalas 735 797 871 880
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 624 677 667 444
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 310 304 285 189
Ilgalaikiai įsipareigojimai 209 204 172 91
Trumpalaikiai įsipareigojimai 415 473 495 354
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 359 1 474 1 538 1 325

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 5% 6% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 9% 10% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 18% 20% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,38 0,33 0,22
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,51 0,61 0,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,40 0,49 0,82
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,69 1,66 1,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 2,23 2,12 1,50
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 3,13 2,99 1,81
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 14% 15% 19%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% 4% 1%
Grynojo pelno marža 0% 3% 3% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 9,78 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,14 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Mažeikių autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166552032
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis97,7%
https://mazeikiuap.lt/
ROE

1,9%

Darbuotojų skaičius

99

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys