• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB “Marijampolės šilumos tinklai” įsteigta 2000 m. balandžio 1d., reorganizavus SP AB “Alytaus šilumos tinklai”. Bendrovė yra tiesiogiai susijusi su šilumos ūkio sektoriumi, tačiau įmonės veikla yra specifinio pobūdžio. Bendrovė nevykdo gamybinės veiklos. Pagrindinė bendrovės veikla, yra turto, reikalingo šilumos energijos ir karšto vandens gamybai ir tiekimui, nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 702 788 807 815
Pardavimo savikaina 601 683 686 688
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 101 105 121 127
Bendrojo pelno marža 14% 13% 15% 16%
Veiklos sąnaudos 102 96 98 106
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 9 23 21
Tipinės veiklos pelno marža -0% 1% 3% 3%
EBITDA 470 558 585 553
EBITDA marža 67% 71% 72% 68%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 19 42 18
Grynojo pelno marža 1% 2% 5% 2%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 5 927 5 700 5 160 5 699
Nematerialus turtas 0 5 699 0 0
Materialus turtas 5 926 0 5 160 5 699
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 1 1 1 1
Trumpalaikis turtas 369 585 1 172 622
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 17 11 11
Per vienerius metus gautinos sumos 178 383 886 318
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 186 185 275 294
TURTO IŠ VISO 6 296 6 285 6 332 6 322
Nuosavas kapitalas 6 188 6 207 6 249 6 266
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 108 78 83 56
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 90 96 65 53
Ilgalaikiai įsipareigojimai 78 65 53 41
Trumpalaikiai įsipareigojimai 31 13 30 15
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 296 6 285 6 332 6 322

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 2% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,02 0,01 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 46,77 38,67 42,63
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 45,45 38,30 41,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,13 0,13 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,14 0,15 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,13 0,13 0,13
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 71% 72% 68%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 3% 3%
Grynojo pelno marža 0% 2% 5% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Marijampolės šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas151425755
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaMarijampolės savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://marijampolessilumostinklai.lt/
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

5

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys