• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB “Marijampolės šilumos tinklai” įsteigta 2000 m. balandžio 1d., reorganizavus SP AB “Alytaus šilumos tinklai”. Bendrovė yra tiesiogiai susijusi su šilumos ūkio sektoriumi, tačiau įmonės veikla yra specifinio pobūdžio. Bendrovė nevykdo gamybinės veiklos. Pagrindinė bendrovės veikla, yra turto, reikalingo šilumos energijos ir karšto vandens gamybai ir tiekimui, nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 788 807 815 870
Pardavimo savikaina 683 686 688 743
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 105 121 127 127
Bendrojo pelno marža 13% 15% 16% 15%
Veiklos sąnaudos 96 98 106 120
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 9 23 21 7
Tipinės veiklos pelno marža 1% 3% 3% 1%
EBITDA 558 585 553 612
EBITDA marža 71% 72% 68% 70%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 19 42 18 29
Grynojo pelno marža 2% 5% 2% 3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 5 700 5 160 5 699 5 835
Nematerialus turtas 5 699
Materialus turtas 5 160 5 699 5 834
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 1 1 1 1
Trumpalaikis turtas 585 1 172 622 530
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17 11 11 13
Per vienerius metus gautinos sumos 383 886 318 217
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 185 275 294 300
TURTO IŠ VISO 6 285 6 332 6 322 6 365
Nuosavas kapitalas 6 207 6 249 6 266 6 295
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 78 83 56 70
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 96 65 53 42
Ilgalaikiai įsipareigojimai 65 53 41 29
Trumpalaikiai įsipareigojimai 13 30 15 41
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 285 6 332 6 322 6 365

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 2% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,01 0,01 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 46,77 38,67 42,63 12,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 45,45 38,30 41,91 12,50
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,13 0,13 0,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,15 0,15 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,13 0,13 0,13 0,14
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 71% 72% 68% 70%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 3% 3% 1%
Grynojo pelno marža 2% 5% 2% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Marijampolės šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas151425755
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaMarijampolės savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://marijampolessilumostinklai.lt/
ROE

0,5%

Darbuotojų skaičius

5

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys