• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB “Marijampolės šilumos tinklai” įsteigta 2000 m. balandžio 1d., reorganizavus SP AB “Alytaus šilumos tinklai”. Bendrovė yra tiesiogiai susijusi su šilumos ūkio sektoriumi, tačiau įmonės veikla yra specifinio pobūdžio. Bendrovė nevykdo gamybinės veiklos. Pagrindinė bendrovės veikla, yra turto, reikalingo šilumos energijos ir karšto vandens gamybai ir tiekimui, nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 815 870 956 992
Pardavimo savikaina 688 743 796 832
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 127 127 160 160
Bendrojo pelno marža 16% 15% 17% 16%
Veiklos sąnaudos 106 120 131 147
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 21 7 29 13
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% 3% 1%
EBITDA 553 612 650 667
EBITDA marža 68% 70% 68% 67%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 18 29 18 11
Grynojo pelno marža 2% 3% 2% 1%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 5 699 5 835 6 036 5 927
Nematerialus turtas
Materialus turtas 5 699 5 834 6 035 5 926
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 1 1 1 1
Trumpalaikis turtas 622 530 379 440
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 11 13 15 15
Per vienerius metus gautinos sumos 318 217 22 76
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 294 300 343 348
TURTO IŠ VISO 6 322 6 365 6 415 6 367
Nuosavas kapitalas 6 266 6 295 6 313 6 324
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 56 70 102 43
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 53 42 12 12
Ilgalaikiai įsipareigojimai 41 29 16 4
Trumpalaikiai įsipareigojimai 15 41 86 38
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 322 6 365 6 415 6 367

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,01 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 42,63 12,81 4,44 11,44
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 41,91 12,50 4,26 11,04
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,14 0,15 0,16
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,15 0,16 0,17
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,13 0,14 0,15 0,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 68% 70% 68% 67%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% 3% 1%
Grynojo pelno marža 2% 3% 2% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Marijampolės šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas151425755
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaMarijampolės savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://marijampolessilumostinklai.lt/
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

5

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rimantas KrikštolaitisDirektorius

Informacija aktuali: 2024/06/14