• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB “Marijampolės šilumos tinklai” įsteigta 2000 m. balandžio 1d., reorganizavus SP AB “Alytaus šilumos tinklai”. Bendrovė yra tiesiogiai susijusi su šilumos ūkio sektoriumi, tačiau įmonės veikla yra specifinio pobūdžio. Bendrovė nevykdo gamybinės veiklos. Pagrindinė bendrovės veikla, yra turto, reikalingo šilumos energijos ir karšto vandens gamybai ir tiekimui, nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 807 815 870 956
Pardavimo savikaina 686 688 743 796
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 121 127 127 160
Bendrojo pelno marža 15% 16% 15% 17%
Veiklos sąnaudos 98 106 120 131
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 23 21 7 29
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 1% 3%
EBITDA 585 553 612 650
EBITDA marža 72% 68% 70% 68%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 42 18 29 18
Grynojo pelno marža 5% 2% 3% 2%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 5 160 5 699 5 835 6 036
Nematerialus turtas
Materialus turtas 5 160 5 699 5 834 6 035
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 1 1 1 1
Trumpalaikis turtas 1 172 622 530 379
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 11 11 13 15
Per vienerius metus gautinos sumos 886 318 217 22
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 275 294 300 343
TURTO IŠ VISO 6 332 6 322 6 365 6 415
Nuosavas kapitalas 6 249 6 266 6 295 6 313
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 83 56 70 102
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 65 53 42 29
Ilgalaikiai įsipareigojimai 53 41 29 16
Trumpalaikiai įsipareigojimai 30 15 41 86
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 332 6 322 6 365 6 415

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,01 0,01 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 38,67 42,63 12,81 4,44
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 38,30 41,91 12,50 4,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,13 0,14 0,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,16 0,14 0,15 0,16
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,13 0,13 0,14 0,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 72% 68% 70% 68%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 1% 3%
Grynojo pelno marža 5% 2% 3% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Marijampolės šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas151425755
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaMarijampolės savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://marijampolessilumostinklai.lt/
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

5

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rimantas KrikštolaitisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023