• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Įmonė įregistruota 1990 m. lapkričio 19 d. kaip UAB Kupiškio butų ūkis, 2008 m. spalio 28 d. patvirtintas galutinis pavadinimas UAB Kupiškio vandenys“. Pagrindinė veikla – geriamo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 768 795 985 1 000
Pardavimo savikaina 630 687 738 781
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 139 107 248 219
Bendrojo pelno marža 18% 14% 25% 22%
Veiklos sąnaudos 166 149 148 152
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -27 -41 99 67
Tipinės veiklos pelno marža -4% -5% 10% 7%
EBITDA 105 118 264 403
EBITDA marža 14% 15% 27% 40%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -32 -41 93 27
Grynojo pelno marža -4% -5% 9% 3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 10 112 10 111 10 101 11 251
Nematerialus turtas 7 6
Materialus turtas 10 112 10 111 10 094 11 245
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 317 254 446 466
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 42 45 53 60
Per vienerius metus gautinos sumos 140 78 76 79
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 135 132 317 328
TURTO IŠ VISO 10 490 10 453 10 617 11 790
Nuosavas kapitalas 3 928 5 317 5 409 6 495
Dotacijos, subsidijos 4 596 4 698 4 808 4 621
Įsipareigojimai 1 966 438 400 675
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 197 227 212 378
Ilgalaikiai įsipareigojimai 197 227 212 182
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 769 211 188 493
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 10 490 10 452 10 617 11 790

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -0% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -1% 2% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -1% 2% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,04 0,04 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,18 1,21 2,37 0,95
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,16 0,99 2,09 0,82
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,08 0,09 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 0,08 0,10 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,19 0,17 0,18 0,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 15% 27% 40%
Tipinės veiklos pelno marža -4% -5% 10% 7%
Grynojo pelno marža -4% -5% 9% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kupiškio vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas164702145
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKupiškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kupiskiovandenys.lt/
ROE

0,4%

Darbuotojų skaičius

35

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys