• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Įmonė įregistruota 1990 m. lapkričio 19 d. kaip UAB Kupiškio butų ūkis, 2008 m. spalio 28 d. patvirtintas galutinis pavadinimas UAB Kupiškio vandenys“. Pagrindinė veikla – geriamo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 795 985 1 000 1 056
Pardavimo savikaina 687 738 781 977
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 107 248 219 79
Bendrojo pelno marža 14% 25% 22% 7%
Veiklos sąnaudos 149 148 152 166
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -41 99 67 -87
Tipinės veiklos pelno marža -5% 10% 7% -8%
EBITDA 118 264 403 265
EBITDA marža 15% 27% 40% 25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -41 93 27 -137
Grynojo pelno marža -5% 9% 3% -13%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 10 111 10 101 11 251 11 034
Nematerialus turtas 0 7 6 6
Materialus turtas 10 111 10 094 11 245 11 029
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 254 446 466 566
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 45 53 59 103
Per vienerius metus gautinos sumos 78 76 79 69
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 132 317 328 394
TURTO IŠ VISO 10 453 10 617 11 790 11 666
Nuosavas kapitalas 5 317 5 409 6 495 6 358
Dotacijos, subsidijos 4 698 4 808 4 621 4 724
Įsipareigojimai 438 400 675 584
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 227 212 362 338
Ilgalaikiai įsipareigojimai 227 212 182 281
Trumpalaikiai įsipareigojimai 211 188 493 303
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 10 452 10 617 11 790 11 666

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% 1% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% 2% 0% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 2% 1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,02 0,03 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,21 2,37 0,95 1,87
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,99 2,09 0,82 1,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,09 0,08 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 0,10 0,09 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,15 0,18 0,15 0,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 27% 40% 25%
Tipinės veiklos pelno marža -5% 10% 7% -8%
Grynojo pelno marža -5% 9% 3% -13%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kupiškio vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas164702145
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKupiškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kupiskiovandenys.lt/
ROE

-2,1%

Darbuotojų skaičius

35

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Saulius SimanavičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023