• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Įmonė įregistruota 1990 m. lapkričio 19 d. kaip UAB Kupiškio butų ūkis, 2008 m. spalio 28 d. patvirtintas galutinis pavadinimas UAB Kupiškio vandenys“. Pagrindinė veikla – geriamo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 754 768 795 985
Pardavimo savikaina 591 630 687 738
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 162 139 107 248
Bendrojo pelno marža 22% 18% 14% 25%
Veiklos sąnaudos 151 166 149 148
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 12 -27 -41 99
Tipinės veiklos pelno marža 2% -4% -5% 10%
EBITDA 142 105 118 264
EBITDA marža 19% 14% 15% 27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 -32 -41 93
Grynojo pelno marža 2% -4% -5% 9%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 8 101 10 112 10 111 10 101
Nematerialus turtas 0 0 0 7
Materialus turtas 8 101 10 112 10 111 10 094
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 599 317 254 446
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 42 45 53
Per vienerius metus gautinos sumos 377 140 78 76
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 178 135 132 317
TURTO IŠ VISO 8 700 10 490 10 453 10 617
Nuosavas kapitalas 3 960 3 928 5 317 5 410
Dotacijos, subsidijos 4 403 4 596 4 698 4 808
Įsipareigojimai 338 1 966 438 400
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 120 197 227 212
Ilgalaikiai įsipareigojimai 120 197 227 212
Trumpalaikiai įsipareigojimai 217 1 769 211 188
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 700 10 490 10 452 10 617

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -0% -0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -1% -1% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -1% -1% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,05 0,04 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,18 1,21 2,37
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,16 0,99 2,09
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,08 0,08 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,08 0,08 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,19 0,17 0,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 14% 15% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -4% -5% 10%
Grynojo pelno marža 0% -4% -5% 9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kupiškio vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas164702145
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKupiškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://kupiskiovandenys.lt/
ROE

1,7%

Darbuotojų skaičius

34

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys