• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Komunalinių paslaugų centras įregistruota 2008 m. rugsėjo 4 d. Pagrindinė įmonės veikla – komunalinių paslaugų teikimas. Įmonė tiekia šiluminę energiją gyventojams ir organizacijoms, administruoja gyvenamuosius namus, vykdo daugiabučių namų renovaciją ir t.t.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 790 832 819 1 182
Pardavimo savikaina 665 770 734 1 018
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 125 62 85 163
Bendrojo pelno marža 16% 7% 10% 14%
Veiklos sąnaudos 175 177 181 168
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -50 -115 -96 -5
Tipinės veiklos pelno marža -6% -14% -12% -0%
EBITDA 72 17 49 146
EBITDA marža 9% 2% 6% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -64 -122 -91 -3
Grynojo pelno marža -8% -15% -11% -0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 008 2 044 1 983 1 964
Nematerialus turtas 15 16 9 3
Materialus turtas 1 993 2 028 0 0
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 1 973 1 961
Trumpalaikis turtas 602 530 480 636
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 79 76 79 94
Per vienerius metus gautinos sumos 393 374 319 412
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 130 80 81 131
TURTO IŠ VISO 2 611 2 575 2 464 2 603
Nuosavas kapitalas 1 831 1 797 1 706 2 062
Dotacijos, subsidijos 193 183 172 172
Įsipareigojimai 499 514 502 262
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 138 52 13
Ilgalaikiai įsipareigojimai 112 37 0 10
Trumpalaikiai įsipareigojimai 387 477 502 252
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 611 2 575 2 464 2 603

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -5% -4% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -7% -5% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -11% -10% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,08 0,03 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,11 0,96 2,53
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,95 0,80 2,16
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,32 0,32 0,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,41 0,41 0,60
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,46 0,47 0,63
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 2% 6% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -14% -12% -0%
Grynojo pelno marža 0% -15% -11% -0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Komunalinių paslaugų centras
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas301846604
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaŠilumos ir karšto vandens gamyba
  • Atstovaujanti institucijaKauno rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://rkpc.lt/
ROE

-0,1%

Darbuotojų skaičius

52

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys