• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Komunalinių paslaugų centras įregistruota 2008 m. rugsėjo 4 d. Pagrindinė įmonės veikla – komunalinių paslaugų teikimas. Įmonė tiekia šiluminę energiją gyventojams ir organizacijoms, administruoja gyvenamuosius namus, vykdo daugiabučių namų renovaciją ir t.t.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 832 819 1 182 1 852
Pardavimo savikaina 770 734 1 018 1 557
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 62 85 163 295
Bendrojo pelno marža 7% 10% 14% 16%
Veiklos sąnaudos 177 181 168 219
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -115 -96 -5 75
Tipinės veiklos pelno marža -14% -12% -0% 4%
EBITDA 17 49 146 227
EBITDA marža 2% 6% 12% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -122 -91 -3 72
Grynojo pelno marža -15% -11% -0% 4%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 2 044 1 983 1 964 1 926
Nematerialus turtas 16 9 3 4
Materialus turtas 2 028 1 961 1 922
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 1 973
Trumpalaikis turtas 530 480 636 1 015
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 76 79 94 106
Per vienerius metus gautinos sumos 374 319 412 549
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 80 81 131 361
TURTO IŠ VISO 2 575 2 464 2 602 2 943
Nuosavas kapitalas 1 797 1 706 2 062 2 133
Dotacijos, subsidijos 183 172 172 179
Įsipareigojimai 514 502 262 504
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 138 52 13 10
Ilgalaikiai įsipareigojimai 37 10 7
Trumpalaikiai įsipareigojimai 477 502 252 497
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 575 2 464 2 602 2 943

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -5% -4% -0% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -7% -5% -0% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -11% -10% -0% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,03 0,01 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,11 0,96 2,53 2,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,95 0,80 2,15 1,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,32 0,32 0,47 0,67
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,41 0,41 0,60 0,95
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,46 0,47 0,63 0,88
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% 6% 12% 12%
Tipinės veiklos pelno marža -14% -12% -0% 4%
Grynojo pelno marža -15% -11% -0% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Komunalinių paslaugų centras
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas301846604
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaŠilumos ir karšto vandens gamyba
  • Atstovaujanti institucijaKauno rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://rkpc.lt/
ROE

3,4%

Darbuotojų skaičius

58

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys