• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kermošius“ įregistruotas 2015 m. gruodžio 3 d. Pagrindinė bendrovės veikla – Elektrėnų ir Vievio turgaviečių administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 42 41 39
Pardavimo savikaina 37 36 33
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 5 6
Bendrojo pelno marža 12% 12% 16%
Veiklos sąnaudos 7 6 5
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -3 -1 1
Tipinės veiklos pelno marža -6% -3% 2%
EBITDA -3 -1 2
EBITDA marža -6% -3% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -3 -1 2
Grynojo pelno marža -6% -3% 5%

Balansas

2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 0 0
Nematerialus turtas
Materialus turtas 0 0
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 8 11 9
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 8 8 7
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 2
TURTO IŠ VISO 8 11 9
Nuosavas kapitalas -1 0 3
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 10 11 6
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 10 11 6
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 11 9

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -30% -13% 19%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 95% 197% 112%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 390% -2400% 115%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,83 1,00 1,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,83 1,00 1,59
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 4,92 4,33 3,91
Ilgalaikio turto apyvartumas 110,17 220,80 774,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas -15,68 -67,98 22,76
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -6% -3% 5%
Tipinės veiklos pelno marža -6% -3% 2%
Grynojo pelno marža -6% -3% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kermošius“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas304148387
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaus administravimas
  • Atstovaujanti institucija„Elektrėnų komunalinis ūkis“
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis100%

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys