• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kermošius“ įregistruotas 2015 m. gruodžio 3 d. Pagrindinė bendrovės veikla – Elektrėnų ir Vievio turgaviečių administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 41 39
Pardavimo savikaina 36 33
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 6 0 0
Bendrojo pelno marža 12% 16% % %
Veiklos sąnaudos 6 5
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 1 0 0
Tipinės veiklos pelno marža -3% 2% % %
EBITDA -1 2 0 0
EBITDA marža -3% 5% % %
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 2 0 0
Grynojo pelno marža -3% 5% % %

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Nematerialus turtas
Materialus turtas 0
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 11 9 0 0
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 8 7
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 2
TURTO IŠ VISO 11 9 0 0
Nuosavas kapitalas 0 3 0 0
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 11 6 0 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 11 6
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 9 0 0

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -13% 19% 0% %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 197% 112% 0% %
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1200% 24% % %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,00 1,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,00 1,59
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 3,80 4,35
Ilgalaikio turto apyvartumas 414,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 414,00 11,73
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -3% 5% % %
Tipinės veiklos pelno marža -3% 2% % %
Grynojo pelno marža -3% 5% % %
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kermošius“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas304148387
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaus administravimas
  • Atstovaujanti institucija„Elektrėnų komunalinis ūkis“
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys