• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kelmės vietinis ūkis įsteigtas 1997 m. gruodžio 31 d. Pagrindinė veikla – bendro naudojimo pastatų ūkio valdymo proceso administravimas, inžinerinė kelių ir sistemų priežiūra ir remontas, žvyro ir smėlio karjerų eksploatavimas, daugiabučių namų atnaujinimo administravimas, atliekų tvarkymas ir ekologijos verslas, teritorijų tvarkymas ir priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 986 1 194 1 418 1 367
Pardavimo savikaina 810 992 1 282 1 270
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 176 202 136 98
Bendrojo pelno marža 18% 17% 10% 7%
Veiklos sąnaudos 214 234 277 289
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -39 -32 -141 -192
Tipinės veiklos pelno marža -4% -3% -10% -14%
EBITDA 157 64 34 76
EBITDA marža 16% 5% 2% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 20 -26 -90 -89
Grynojo pelno marža 2% -2% -6% -7%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 289 300 1 801 1 763
Nematerialus turtas 14 7
Materialus turtas 289 300 1 653 1 756
Finansinis turtas 134
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 585 589 637 628
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 26 17 42 40
Per vienerius metus gautinos sumos 246 344 269 256
Kitas trumpalaikis turtas 11 12
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 313 228 315 320
TURTO IŠ VISO 880 896 2 438 2 391
Nuosavas kapitalas 510 484 1 997 1 908
Dotacijos, subsidijos 14 7
Įsipareigojimai 370 412 427 476
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 12 60
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 370 412 427 476
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 880 896 2 438 2 391

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% -3% -5% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% -5% -7% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% -10% -9% -9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,58 1,43 1,49 1,32
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,51 1,39 1,39 1,24
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,15 1,34 0,85 0,57
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,14 4,05 1,35 0,77
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,97 2,40 1,14 0,70
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 5% 2% 6%
Tipinės veiklos pelno marža -4% -3% -10% -14%
Grynojo pelno marža 2% -2% -6% -7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kelmės vietinis ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas162732556
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkis
  • Atstovaujanti institucijaKelmės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kvu.lt/
ROE

-4,6%

Darbuotojų skaičius

67

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys