• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kelmės vietinis ūkis įsteigtas 1997 m. gruodžio 31 d. Pagrindinė veikla – bendro naudojimo pastatų ūkio valdymo proceso administravimas, inžinerinė kelių ir sistemų priežiūra ir remontas, žvyro ir smėlio karjerų eksploatavimas, daugiabučių namų atnaujinimo administravimas, atliekų tvarkymas ir ekologijos verslas, teritorijų tvarkymas ir priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 194 1 418 1 367 1 436
Pardavimo savikaina 992 1 282 1 270 1 373
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 202 136 98 64
Bendrojo pelno marža 17% 10% 7% 4%
Veiklos sąnaudos 234 277 289 302
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -32 -141 -192 -238
Tipinės veiklos pelno marža -3% -10% -14% -17%
EBITDA 64 34 76 63
EBITDA marža 5% 2% 6% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -26 -90 -89 -104
Grynojo pelno marža -2% -6% -7% -7%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 300 1 801 1 763 1 617
Nematerialus turtas 14 7 3
Materialus turtas 300 1 653 1 756 1 601
Finansinis turtas 134 14
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 589 637 628 615
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17 42 40 41
Per vienerius metus gautinos sumos 344 269 256 267
Kitas trumpalaikis turtas 11 12 9
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 228 315 320 298
TURTO IŠ VISO 896 2 438 2 391 2 233
Nuosavas kapitalas 484 1 997 1 908 1 805
Dotacijos, subsidijos 14 7 1
Įsipareigojimai 412 427 476 427
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 60 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 412 427 476 427
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 896 2 438 2 391 2 233

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% -5% -4% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% -7% -5% -6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -7% -7% -10% -13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,02 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,43 1,49 1,32 1,44
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,39 1,39 1,24 1,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,33 0,58 0,57 0,64
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,98 0,79 0,78 0,89
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,47 0,71 0,72 0,80
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 2% 6% 4%
Tipinės veiklos pelno marža -3% -10% -14% -17%
Grynojo pelno marža -2% -6% -7% -7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kelmės vietinis ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas162732556
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkis
  • Atstovaujanti institucijaKelmės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kvu.lt/
ROE

-5,6%

Darbuotojų skaičius

61

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Dainius PopovasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023