• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Kelmės vietinis ūkis įsteigtas 1997 m. gruodžio 31 d. Pagrindinė veikla – bendro naudojimo pastatų ūkio valdymo proceso administravimas, inžinerinė kelių ir sistemų priežiūra ir remontas, žvyro ir smėlio karjerų eksploatavimas, daugiabučių namų atnaujinimo administravimas, atliekų tvarkymas ir ekologijos verslas, teritorijų tvarkymas ir priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 919 986 1 194 1 418
Pardavimo savikaina 771 810 992 1 282
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 148 176 202 136
Bendrojo pelno marža 16% 18% 17% 10%
Veiklos sąnaudos 183 214 234 277
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -35 -39 -32 -141
Tipinės veiklos pelno marža -4% -4% -3% -10%
EBITDA 78 157 64 34
EBITDA marža 9% 16% 5% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -15 20 -26 -90
Grynojo pelno marža -2% 2% -2% -6%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 339 289 300 1 801
Nematerialus turtas 0 0 0 14
Materialus turtas 339 289 300 1 653
Finansinis turtas 0 0 0 134
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 484 585 589 626
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 26 17 42
Per vienerius metus gautinos sumos 203 246 344 269
Kitas trumpalaikis turtas 15 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 226 313 228 315
TURTO IŠ VISO 829 880 896 2 438
Nuosavas kapitalas 490 510 484 1 997
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 14
Įsipareigojimai 339 370 412 427
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 58 12 0 60
Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 328 370 412 427
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 829 880 896 2 438

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 9% -10% -9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,02 0,00 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,58 1,43 1,47
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,51 1,39 1,37
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,15 1,34 0,85
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 3,14 4,05 1,35
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,97 2,40 1,14
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 16% 5% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -4% -3% -10%
Grynojo pelno marža 0% 2% -2% -6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kelmės vietinis ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas162732556
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkis
  • Atstovaujanti institucijaKelmės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.kvu.lt/
ROE

-7,3%

Darbuotojų skaičius

69

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys