• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kelmės autobusų parkas“ įsteigta 1992 m. vasario 18 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje, vežimas užsakomaisiais maršrutais ir mažmeninė prekyba naftos produktais bei suskystintomis dujomis automobiliams. Kita veikla – patalpų nuoma, bei automobilių stovėjimo aikštelės nuoma, bagažo saugojimas, automobilių remontas, reklamos paslaugos, siuntų paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 242 851 944 1 417
Pardavimo savikaina 982 695 762 1 074
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 260 157 182 343
Bendrojo pelno marža 21% 18% 19% 24%
Veiklos sąnaudos 262 245 228 288
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 -88 -46 54
Tipinės veiklos pelno marža -0% -10% -5% 4%
EBITDA 125 26 64 157
EBITDA marža 10% 3% 7% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 -83 -37 52
Grynojo pelno marža 0% -10% -4% 4%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 410 457 357 379
Nematerialus turtas 3
Materialus turtas 410 457 357 376
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 439 293 357 379
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 20 14 32 42
Per vienerius metus gautinos sumos 283 49 46 48
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 136 230 279 288
TURTO IŠ VISO 850 752 716 759
Nuosavas kapitalas 597 512 480 616
Dotacijos, subsidijos 32 31 114 30
Įsipareigojimai 221 209 121 113
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 56 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 56
Trumpalaikiai įsipareigojimai 166 209 121 113
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 850 752 716 759

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -10% -5% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -15% -7% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -17% -10% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,65 1,40 2,95 3,36
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,53 1,34 2,68 2,98
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,46 1,13 1,32 1,87
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,03 1,86 2,64 3,74
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,08 1,66 1,97 2,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 3% 7% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -0% -10% -5% 4%
Grynojo pelno marža 0% -10% -4% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 1,90 0,00 0,00 20,80
Dividendai/grynasis pelnas 0,39 0,00 0,00 0,40

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kelmės autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas162441351
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKelmės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kelmesautobusai.lt/
Grąža savivaldybei

21 tūkst. eurų

ROE

9,5%

Darbuotojų skaičius

33

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arūnas ButkusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023