• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kelmės autobusų parkas“ įsteigta 1992 m. vasario 18 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje, vežimas užsakomaisiais maršrutais ir mažmeninė prekyba naftos produktais bei suskystintomis dujomis automobiliams. Kita veikla – patalpų nuoma, bei automobilių stovėjimo aikštelės nuoma, bagažo saugojimas, automobilių remontas, reklamos paslaugos, siuntų paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 353 1 242 851 944
Pardavimo savikaina 1 095 982 695 762
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 258 260 157 182
Bendrojo pelno marža 19% 21% 18% 19%
Veiklos sąnaudos 252 262 245 228
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 7 -1 -88 -46
Tipinės veiklos pelno marža 0% -0% -10% -5%
EBITDA 120 125 26 64
EBITDA marža 9% 10% 3% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 13 5 -83 -37
Grynojo pelno marža 1% 0% -10% -4%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 523 410 457 357
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 523 410 457 357
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 385 439 293 357
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 30 20 14 32
Per vienerius metus gautinos sumos 339 283 49 46
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 15 136 230 279
TURTO IŠ VISO 910 850 752 716
Nuosavas kapitalas 597 597 512 480
Dotacijos, subsidijos 33 32 31 114
Įsipareigojimai 280 221 209 121
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 56
Ilgalaikiai įsipareigojimai 122 56
Trumpalaikiai įsipareigojimai 158 166 209 121
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 910 850 752 716

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1% -10% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 1% -15% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 3% -29% -12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,44 2,65 1,40 2,95
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,25 2,53 1,34 2,68
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,70 1,41 1,06 1,29
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,91 2,66 1,96 2,32
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,29 2,08 1,54 1,90
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 10% 3% 7%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -0% -10% -5%
Grynojo pelno marža 1% 0% -10% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 5,11 1,90
Dividendai/grynasis pelnas 0,40 0,39

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kelmės autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas162441351
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKelmės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kelmesautobusai.lt/
ROE

-7,4%

Darbuotojų skaičius

33

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys