• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kelmės autobusų parkas“ įsteigta 1992 m. vasario 18 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje, vežimas užsakomaisiais maršrutais ir mažmeninė prekyba naftos produktais bei suskystintomis dujomis automobiliams. Kita veikla – patalpų nuoma, bei automobilių stovėjimo aikštelės nuoma, bagažo saugojimas, automobilių remontas, reklamos paslaugos, siuntų paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 851 944 1 417 1 218
Pardavimo savikaina 695 762 1 074 836
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 157 182 343 382
Bendrojo pelno marža 18% 19% 24% 31%
Veiklos sąnaudos 245 228 288 349
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -88 -46 54 32
Tipinės veiklos pelno marža -10% -5% 4% 3%
EBITDA 26 64 157 125
EBITDA marža 3% 7% 11% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -83 -37 52 27
Grynojo pelno marža -10% -4% 4% 2%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 457 357 379 876
Nematerialus turtas 3 2
Materialus turtas 457 357 376 874
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 293 357 379 388
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 14 32 42 18
Per vienerius metus gautinos sumos 49 46 48 33
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 230 279 288 337
TURTO IŠ VISO 752 716 759 1 269
Nuosavas kapitalas 512 480 616 622
Dotacijos, subsidijos 31 114 30 354
Įsipareigojimai 209 121 113 293
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 222
Ilgalaikiai įsipareigojimai 176
Trumpalaikiai įsipareigojimai 209 121 113 117
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 752 716 759 1 269

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -10% -5% 7% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -15% -7% 9% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -17% -10% 9% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,40 2,95 3,36 3,32
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,34 2,68 2,98 3,16
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,13 1,32 1,87 0,96
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,86 2,64 3,74 1,39
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,66 1,97 2,30 1,96
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 7% 11% 10%
Tipinės veiklos pelno marža -10% -5% 4% 3%
Grynojo pelno marža -10% -4% 4% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 20,90 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,40 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kelmės autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas162441351
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKelmės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kelmesautobusai.lt/
ROE

4,4%

Darbuotojų skaičius

34

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Sigitas KleišmantasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30