• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kelmės autobusų parkas“ įsteigta 1992 m. vasario 18 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje, vežimas užsakomaisiais maršrutais ir mažmeninė prekyba naftos produktais bei suskystintomis dujomis automobiliams. Kita veikla – patalpų nuoma, bei automobilių stovėjimo aikštelės nuoma, bagažo saugojimas, automobilių remontas, reklamos paslaugos, siuntų paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 141 1 353 1 242 851
Pardavimo savikaina 940 1 095 982 695
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 201 258 260 157
Bendrojo pelno marža 18% 19% 21% 18%
Veiklos sąnaudos 253 252 262 245
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -51 7 -1 -88
Tipinės veiklos pelno marža -4% 0% -0% -10%
EBITDA 73 120 125 26
EBITDA marža 6% 9% 10% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -36 13 5 -83
Grynojo pelno marža -3% 1% 0% -10%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 408 523 410 457
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 408 523 410 457
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 273 385 439 293
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 42 30 20 14
Per vienerius metus gautinos sumos 102 339 283 49
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 129 15 136 230
TURTO IŠ VISO 684 910 850 752
Nuosavas kapitalas 584 597 597 512
Dotacijos, subsidijos 33 33 32 31
Įsipareigojimai 66 280 221 209
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 56 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 122 56 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 66 158 166 209
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 684 910 850 752

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 4% 3% -29%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,09 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,44 2,65 1,40
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,25 2,53 1,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,70 1,41 1,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 2,91 2,66 1,96
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 2,29 2,08 1,54
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 9% 10% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% -0% -10%
Grynojo pelno marža 0% 1% 0% -10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 5,11 1,90 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,40 0,39 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kelmės autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas162441351
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKelmės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.kelmesautobusai.lt/
ROE

-14,9%

Darbuotojų skaičius

35

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys