• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kėdbusas“ įregistruota 1992 m. kovo 9 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais. Kita veikla – kitų įmonių autobusų įvažiavimai į autobusų stoties teritoriją, informacijos stotelėse priežiūra, autobusų nuoma, laisvų patalpų nuoma, reklama, prekybos vietų nuoma ūkininkams, automobilių parkavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 141 1 140 1 106 643
Pardavimo savikaina 939 992 1 029 432
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 202 148 77 212
Bendrojo pelno marža 18% 13% 7% 33%
Veiklos sąnaudos 240 236 225 216
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -38 -88 -147 -4
Tipinės veiklos pelno marža -3% -8% -13% -1%
EBITDA 190 162 90 228
EBITDA marža 17% 14% 8% 35%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 -22 -77 19
Grynojo pelno marža 1% -2% -7% 3%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 722 1 610 1 453 1 285
Nematerialus turtas 0 0 0 5
Materialus turtas 1 658 1 542 1 376 1 235
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 64 68 76 45
Trumpalaikis turtas 179 175 167 256
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 66 75 66 43
Per vienerius metus gautinos sumos 69 82 87 50
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 44 18 14 163
TURTO IŠ VISO 1 911 1 795 1 625 1 544
Nuosavas kapitalas 1 387 1 366 1 289 1 308
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 524 430 336 237
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 265 195 98 37
Ilgalaikiai įsipareigojimai 174 98 37 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 350 332 299 237
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 911 1 795 1 625 1 544

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% -4% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -2% -6% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -3% -12% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,14 0,08 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,53 0,56 1,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,30 0,34 0,90
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,62 0,65 0,41
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,68 0,72 0,47
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,83 0,83 0,50
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 14% 8% 35%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -8% -13% -1%
Grynojo pelno marža 0% -2% -7% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kėdbusas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas161229484
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKėdainių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.kedbusas.lt/lt/
ROE

1,4%

Darbuotojų skaičius

77

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys