• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kėdbusas“ įregistruota 1992 m. kovo 9 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais. Kita veikla – kitų įmonių autobusų įvažiavimai į autobusų stoties teritoriją, informacijos stotelėse priežiūra, autobusų nuoma, laisvų patalpų nuoma, reklama, prekybos vietų nuoma ūkininkams, automobilių parkavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 106 643 626 889
Pardavimo savikaina 1 029 432 363 565
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 77 212 262 323
Bendrojo pelno marža 7% 33% 42% 36%
Veiklos sąnaudos 198 197 248 313
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -147 -4 -10 -23
Tipinės veiklos pelno marža -13% -1% -2% -3%
EBITDA 90 228 210 252
EBITDA marža 8% 35% 34% 28%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -77 19 19 34
Grynojo pelno marža -7% 3% 3% 4%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 453 1 285 1 234 1 176
Nematerialus turtas 5 7 5
Materialus turtas 1 376 1 235 1 183 1 134
Finansinis turtas 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 76 45 45 37
Trumpalaikis turtas 167 256 342 472
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 66 43 89 85
Per vienerius metus gautinos sumos 87 50 72 178
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 14 163 181 209
TURTO IŠ VISO 1 625 1 544 1 580 1 655
Nuosavas kapitalas 1 289 1 308 1 326 1 361
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 336 237 252 289
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 98 37 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 37 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 299 237 252 289
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 625 1 544 1 580 1 655

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -4% 1% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -6% 1% 1% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -11% -0% -1% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,02 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,56 1,08 1,36 1,63
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,34 0,90 1,00 1,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,68 0,42 0,40 0,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,76 0,50 0,51 0,76
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,86 0,49 0,47 0,65
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 35% 34% 28%
Tipinės veiklos pelno marža -13% -1% -2% -3%
Grynojo pelno marža -7% 3% 3% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kėdbusas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas161229484
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKėdainių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kedbusas.lt/lt/
ROE

2,5%

Darbuotojų skaičius

71

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Remigijus NaujokasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023