• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kėdbusas“ įregistruota 1992 m. kovo 9 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais. Kita veikla – kitų įmonių autobusų įvažiavimai į autobusų stoties teritoriją, informacijos stotelėse priežiūra, autobusų nuoma, laisvų patalpų nuoma, reklama, prekybos vietų nuoma ūkininkams, automobilių parkavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 140 1 106 643 626
Pardavimo savikaina 992 1 029 432 363
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 148 77 212 262
Bendrojo pelno marža 13% 7% 33% 42%
Veiklos sąnaudos 236 225 216 273
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -88 -147 -4 -10
Tipinės veiklos pelno marža -8% -13% -1% -2%
EBITDA 162 90 228 210
EBITDA marža 14% 8% 35% 34%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -22 -77 19 19
Grynojo pelno marža -2% -7% 3% 3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 610 1 453 1 285 1 234
Nematerialus turtas 5 7
Materialus turtas 1 542 1 376 1 235 1 183
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 68 76 45 45
Trumpalaikis turtas 175 167 256 342
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 75 66 43 89
Per vienerius metus gautinos sumos 82 87 50 72
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 18 14 163 181
TURTO IŠ VISO 1 795 1 625 1 544 1 580
Nuosavas kapitalas 1 366 1 289 1 308 1 326
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 430 336 237 252
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 195 98 37
Ilgalaikiai įsipareigojimai 98 37
Trumpalaikiai įsipareigojimai 332 299 237 252
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 795 1 625 1 544 1 580

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -4% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% -6% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -12% 8% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14 0,08 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,53 0,56 1,08 1,36
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,30 0,34 0,90 1,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,62 0,65 0,41 0,40
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,68 0,72 0,47 0,50
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,83 0,83 0,50 0,48
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 8% 35% 34%
Tipinės veiklos pelno marža -8% -13% -1% -2%
Grynojo pelno marža -2% -7% 3% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kėdbusas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas161229484
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKėdainių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kedbusas.lt/lt/
ROE

1,4%

Darbuotojų skaičius

70

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys