• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kauno vandenys“ įregistruota kaip specialios paskirties įmonė 1995 m. liepos 27 d. ir tapo buvusios Kauno valstybinės vandens tiekimo įmonės teisių perėmėja. 2003 m. birželio 19 d. pakeistas pavadinimas į UAB „Kauno vandenys“. Pagrindinė įmonės veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 24 364 24 579 25 084 24 957
Pardavimo savikaina 20 407 19 831 23 114 22 920
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 957 4 748 1 970 2 037
Bendrojo pelno marža 16% 19% 8% 8%
Veiklos sąnaudos 2 548 2 983 976 1 057
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 409 1 765 995 980
Tipinės veiklos pelno marža 6% 7% 4% 4%
EBITDA 8 930 9 110 8 915 8 112
EBITDA marža 37% 37% 36% 33%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 688 1 697 1 488 538
Grynojo pelno marža 7% 7% 6% 2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 165 167 172 762 177 383 188 878
Nematerialus turtas 362 239 163 110
Materialus turtas 164 805 172 523 177 145 188 693
Finansinis turtas 76 76
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 11 947 5 494 9 863 8 563
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 176 133 167 242
Per vienerius metus gautinos sumos 3 563 3 313 3 352 3 201
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 208 2 047 6 344 5 119
TURTO IŠ VISO 177 553 178 674 187 635 197 845
Nuosavas kapitalas 117 650 117 047 118 535 116 873
Dotacijos, subsidijos 54 090 55 094 55 009 57 349
Įsipareigojimai 5 803 6 521 14 077 23 601
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 8 621 15 463
Ilgalaikiai įsipareigojimai 824 272 8 380 15 900
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 981 5 243 4 910 7 112
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 177 553 178 674 187 635 197 845

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 2% 2% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,00 1,05 2,01 1,20
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,96 1,02 1,97 1,17
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,14 0,14 0,14 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,15 0,14 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,21 0,21 0,21 0,21
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 37% 37% 36% 33%
Tipinės veiklos pelno marža 6% 7% 4% 4%
Grynojo pelno marža 7% 7% 6% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 2 300,00 2 200,00
Dividendai/grynasis pelnas 1,36 1,48

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kauno vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas132751369
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kaunovandenys.lt/
ROE

0,5%

Darbuotojų skaičius

362

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys