• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kauno vandenys“ įregistruota kaip specialios paskirties įmonė 1995 m. liepos 27 d. ir tapo buvusios Kauno valstybinės vandens tiekimo įmonės teisių perėmėja. 2003 m. birželio 19 d. pakeistas pavadinimas į UAB „Kauno vandenys“. Pagrindinė įmonės veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 23 337 24 364 24 579 25 084
Pardavimo savikaina 19 226 20 407 19 831 21 226
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 111 3 957 4 748 3 858
Bendrojo pelno marža 18% 16% 19% 15%
Veiklos sąnaudos 2 517 2 548 2 983 2 863
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 594 1 409 1 765 995
Tipinės veiklos pelno marža 7% 6% 7% 4%
EBITDA 8 832 8 930 9 110 8 925
EBITDA marža 38% 37% 37% 36%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 445 1 688 1 697 1 488
Grynojo pelno marža 6% 7% 7% 6%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 159 667 165 167 172 762 177 383
Nematerialus turtas 328 362 239 163
Materialus turtas 159 339 164 805 172 523 177 145
Finansinis turtas 0 0 0 76
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 13 268 11 947 5 494 9 863
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 97 176 133 167
Per vienerius metus gautinos sumos 3 430 3 563 3 313 3 352
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 741 8 208 2 047 6 344
TURTO IŠ VISO 173 343 177 553 178 674 187 635
Nuosavas kapitalas 116 511 117 650 117 047 118 535
Dotacijos, subsidijos 53 409 54 090 55 094 55 009
Įsipareigojimai 3 390 5 803 6 521 14 077
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 8 621
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 824 272 8 380
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 505 3 981 5 243 4 910
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 173 343 177 553 178 674 187 635

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 2% 2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 3,00 1,05 2,01
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,96 1,02 1,97
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,14 0,14 0,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,15 0,15 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,21 0,21 0,21
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 37% 37% 36%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 6% 7% 4%
Grynojo pelno marža 0% 7% 7% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 2 300,00 0,00 2 200,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 1,36 0,00 1,48

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kauno vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas132751369
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.kaunovandenys.lt/
ROE

1,3%

Darbuotojų skaičius

373

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys