• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kaišiadorių šiluma“ įsteigta 2000 m. rugpjūčio 25 d. Pagrindinė įmonės veikla – garo tiekimas ir oro kondicionavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 1 858 2 363 3 639 3 656
Pardavimo savikaina 1 583 2 165 3 845 3 374
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 275 198 -205 283
Bendrojo pelno marža 15% 8% -6% 8%
Veiklos sąnaudos 346 271 328 305
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -71 -73 -533 -23
Tipinės veiklos pelno marža -4% -3% -15% -1%
EBITDA 420 459 -42 490
EBITDA marža 23% 19% -1% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 169 205 -351 148
Grynojo pelno marža 9% 9% -10% 4%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 4 261 4 772 4 453 4 214
Nematerialus turtas 6 3 1 0
Materialus turtas 4 254 4 768 4 451 4 213
Finansinis turtas 1 1 1 1
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 174 1 454 1 167 994
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 72 99 191 76
Per vienerius metus gautinos sumos 348 531 879 552
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 755 824 97 365
TURTO IŠ VISO 5 441 6 233 5 630 5 220
Nuosavas kapitalas 2 616 2 821 2 390 2 538
Dotacijos, subsidijos 1 735 1 609 1 483 1 357
Įsipareigojimai 1 090 1 802 1 757 1 325
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 872 1 445 1 199 953
Ilgalaikiai įsipareigojimai 724 1 199 953 707
Trumpalaikiai įsipareigojimai 366 604 804 618
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 441 6 233 5 630 5 220

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 4% -6% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 8% -13% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -2% -16% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16 0,23 0,21 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,21 2,41 1,45 1,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,01 2,24 1,21 1,48
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,34 0,38 0,65 0,70
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,44 0,50 0,82 0,87
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,71 0,84 1,52 1,44
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 23% 19% -1% 13%
Tipinės veiklos pelno marža -4% -3% -15% -1%
Grynojo pelno marža 9% 9% -10% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 80,02 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,39 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kaišiadorių šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas158996646
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaKaišiadorių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,9%
https://kaisiluma.lt/
ROE

6,0%

Darbuotojų skaičius

53

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rugilė ČervokienėDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30