• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kaišiadorių šiluma“ įsteigta 2000 m. rugpjūčio 25 d. Pagrindinė įmonės veikla – garo tiekimas ir oro kondicionavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 102 1 858 2 363 3 639
Pardavimo savikaina 1 818 1 583 2 165 3 845
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 284 275 198 -205
Bendrojo pelno marža 14% 15% 8% -6%
Veiklos sąnaudos 327 346 271 328
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -43 -71 -73 -533
Tipinės veiklos pelno marža -2% -4% -3% -15%
EBITDA 427 420 459 -42
EBITDA marža 20% 23% 19% -1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 194 169 205 -351
Grynojo pelno marža 9% 9% 9% -10%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 4 462 4 261 4 772 4 453
Nematerialus turtas 2 6 3 1
Materialus turtas 4 459 4 254 4 768 4 451
Finansinis turtas 1 1 1 1
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 106 1 174 1 454 1 168
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 64 72 99 191
Per vienerius metus gautinos sumos 338 348 531 879
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 704 755 824 97
TURTO IŠ VISO 5 573 5 441 6 233 5 630
Nuosavas kapitalas 2 497 2 616 2 821 2 390
Dotacijos, subsidijos 1 860 1 735 1 609 1 483
Įsipareigojimai 1 216 1 090 1 802 1 757
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 019 872 1 445 1 199
Ilgalaikiai įsipareigojimai 872 724 1 199 953
Trumpalaikiai įsipareigojimai 345 366 604 804
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 573 5 441 6 233 5 630

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 3% 4% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 7% 8% -13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -2% -2% -16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,18 0,16 0,23 0,21
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,21 3,21 2,41 1,45
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,02 3,01 2,24 1,21
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,38 0,34 0,38 0,65
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,47 0,44 0,50 0,82
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,84 0,71 0,84 1,52
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 23% 19% -1%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -4% -3% -15%
Grynojo pelno marža 9% 9% 9% -10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 50,05 0,00 80,02 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,26 0,00 0,39 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kaišiadorių šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas158996646
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaKaišiadorių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,9%
https://kaisiluma.lt/
ROE

-13,5%

Darbuotojų skaičius

52

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rugilė ČervokienėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023