• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kaišiadorių šiluma“ įsteigta 2000 m. rugpjūčio 25 d. Pagrindinė įmonės veikla – garo tiekimas ir oro kondicionavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 216 2 102 1 858 2 363
Pardavimo savikaina 1 915 1 818 1 583 2 165
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 301 284 275 198
Bendrojo pelno marža 14% 14% 15% 8%
Veiklos sąnaudos 335 327 346 271
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -34 -43 -71 -73
Tipinės veiklos pelno marža -2% -2% -4% -3%
EBITDA 443 427 420 459
EBITDA marža 20% 20% 23% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 186 194 169 205
Grynojo pelno marža 8% 9% 9% 9%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 4 230 4 462 4 261 4 772
Nematerialus turtas 1 2 6 3
Materialus turtas 4 229 4 459 4 254 4 768
Finansinis turtas 1 1 1 1
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 103 1 106 1 174 1 454
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 86 64 72 99
Per vienerius metus gautinos sumos 458 338 348 531
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 559 704 755 824
TURTO IŠ VISO 5 338 5 573 5 441 6 233
Nuosavas kapitalas 2 303 2 497 2 616 2 821
Dotacijos, subsidijos 1 568 1 860 1 735 1 609
Įsipareigojimai 1 467 1 216 1 090 1 802
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 974 1 019 872 1 445
Ilgalaikiai įsipareigojimai 851 872 724 1 199
Trumpalaikiai įsipareigojimai 616 345 366 604
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 338 5 573 5 441 6 233

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 4% 3% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 8% 7% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 8% 7% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,42 0,41 0,33 0,51
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,79 3,21 3,21 2,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,65 3,02 3,01 2,24
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,46 0,39 0,34 0,40
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,59 0,48 0,43 0,52
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,00 0,88 0,73 0,87
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 20% 23% 19%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -2% -4% -3%
Grynojo pelno marža 8% 9% 9% 9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 50,05 79,92
Dividendai/grynasis pelnas 0,26 0,39

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kaišiadorių šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas158996646
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaKaišiadorių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,89%
https://kaisiluma.lt/
ROE

7,5%

Darbuotojų skaičius

49

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys