• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kaišiadorių šiluma“ įsteigta 2000 m. rugpjūčio 25 d. Pagrindinė įmonės veikla – garo tiekimas ir oro kondicionavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 175 2 216 2 102 1 858
Pardavimo savikaina 1 735 1 915 1 818 1 583
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 440 301 284 275
Bendrojo pelno marža 20% 14% 14% 15%
Veiklos sąnaudos 297 335 327 346
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 143 -34 -43 -71
Tipinės veiklos pelno marža 7% -2% -2% -4%
EBITDA 385 443 427 420
EBITDA marža 18% 20% 20% 23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 132 186 194 169
Grynojo pelno marža 6% 8% 9% 9%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 342 4 230 4 462 4 261
Nematerialus turtas 1 1 2 6
Materialus turtas 3 340 4 229 4 459 4 254
Finansinis turtas 1 1 1 1
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 988 1 103 1 106 1 174
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 100 86 64 72
Per vienerius metus gautinos sumos 358 458 338 348
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 530 559 704 755
TURTO IŠ VISO 4 336 5 338 5 573 5 441
Nuosavas kapitalas 2 120 2 303 2 497 2 616
Dotacijos, subsidijos 1 243 1 568 1 860 1 735
Įsipareigojimai 970 1 467 1 216 1 090
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 740 974 1 019 872
Ilgalaikiai įsipareigojimai 647 851 872 724
Trumpalaikiai įsipareigojimai 323 616 345 366
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 336 5 338 5 573 5 441

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 9% 8% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,42 0,41 0,33
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,79 3,21 3,21
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,65 3,02 3,01
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,46 0,39 0,34
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,59 0,48 0,43
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,00 0,88 0,73
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 20% 20% 23%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -2% -2% -4%
Grynojo pelno marža 0% 8% 9% 9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 50,04 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,26 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kaišiadorių šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas158996646
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaKaišiadorių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,89%
http://www.kaisiluma.lt/
ROE

6,6%

Darbuotojų skaičius

50

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys