• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Jurbarko planas“ įsteigta 2000 m. gruodžio 28 d. Pagrindinė įmonės veikla yra projektiniai – konstrukciniai darbai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 23 16 17 28
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 23 16 17 28
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 25 15 17 27
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -2 1 0 1
Tipinės veiklos pelno marža -10% 7% -2% 2%
EBITDA -2 1 0 1
EBITDA marža -10% 7% -2% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -2 1 0 1
Grynojo pelno marža -10% 7% -2% 2%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 2 2 2 2
Nematerialus turtas
Materialus turtas 2 2 2 2
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 6 4 6
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 2
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0 4 4 6
TURTO IŠ VISO 3 8 6 8
Nuosavas kapitalas 2 3 3 3
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 0 0 3 5
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 5
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 8 6 8

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -50% 24% -6% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -82% 53% -15% 19%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -144% 41% -16% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,21 1,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,21 1,30
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 9,15 2,13 2,96 3,58
Ilgalaikio turto apyvartumas 12,03 9,00 9,94 17,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 14,31 5,59 6,76 9,52
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -10% 7% -2% 2%
Tipinės veiklos pelno marža -10% 7% -2% 2%
Grynojo pelno marža -10% 7% -2% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Jurbarko planas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas158737526
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, projektavimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaJurbarko rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

18,5%

Darbuotojų skaičius

2

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Birutė MineikienėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023