• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Jurbarko planas“ įsteigta 2000 m. gruodžio 28 d. Pagrindinė įmonės veikla yra projektiniai – konstrukciniai darbai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 30 23 16 17
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 30 23 16 17
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 29 25 15 17
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 -2 1 0
Tipinės veiklos pelno marža 0% -10% 7% -2%
EBITDA 0 -2 1 0
EBITDA marža 1% -10% 7% -2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 -2 1 0
Grynojo pelno marža 0% -10% 7% -2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 2 2 2 2
Nematerialus turtas
Materialus turtas 2 2 2 2
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 5 1 6 4
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1
Per vienerius metus gautinos sumos 2
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 0 4 4
TURTO IŠ VISO 7 3 8 6
Nuosavas kapitalas 4 2 3 3
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 3
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 3 8 6

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -50% 24% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -82% 53% -15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% -184% 32% -14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,74
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,41
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,62 4,98 3,21 2,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 14,39 11,73 8,75 9,66
Nuosavo kapitalo apyvartumas 7,28 8,18 7,20 6,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% -10% 7% -2%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -10% 7% -2%
Grynojo pelno marža 0% -10% 7% -2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,10
Dividendai/grynasis pelnas 1,04

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Jurbarko planas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas158737526
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, projektavimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaJurbarko rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

-14,8%

Darbuotojų skaičius

2

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys