• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Jurbarko planas“ įsteigta 2000 m. gruodžio 28 d. Pagrindinė įmonės veikla yra projektiniai – konstrukciniai darbai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 34 30 23 16
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 34 30 23 16
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 33 29 25 15
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 0 -2 1
Tipinės veiklos pelno marža 2% 0% -10% 7%
EBITDA 1 0 -2 1
EBITDA marža 2% 1% -10% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 0 -2 1
Grynojo pelno marža 2% 0% -10% 7%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 2 2 2
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 2 2 2 2
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 14 5 1 6
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 1 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 0 0 0 2
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 4 0 4
TURTO IŠ VISO 16 7 3 8
Nuosavas kapitalas 4 4 2 3
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 12 3 0 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 12 3 0 0
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 16 7 3 8

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -8% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -77% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -18% 5% -184% 31%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,20 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,79 1,74 0,00 0,00
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,26 1,41 0,00 0,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,95 2,62 4,98 3,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,05 14,39 11,73 8,75
Nuosavo kapitalo apyvartumas 9,51 7,28 8,18 7,20
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 1% -10% 8%
Tipinės veiklos pelno marža -8% 0% -10% 7%
Grynojo pelno marža -8% 0% -10% 7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,10 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 1,04 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Jurbarko planas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas158737526
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, projektavimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaJurbarko rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

53,3%

Darbuotojų skaičius

2

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys