• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jurbarko autobusų parkas“ įregistruota 1991 m. gruodžio 31 d. kaip Jurbarko valstybinis autobusų parkas, 1995 m. spalio 12 d. bendrovė reorganizuota į specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę, o 2000 m. liepos 7 d. į uždarąją akcinę bendrovę „Jurbarko autobusų parkas“. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių vežimas mieste ir priemiestyje (keleivių pervežimai bei kitos su tuo susijusios paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims miesto, priemiestiniais ir tarpmiestiniais maršrutais).

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 864 916 433 351
Pardavimo savikaina 631 655 270 214
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 233 261 164 137
Bendrojo pelno marža 27% 29% 38% 39%
Veiklos sąnaudos 256 264 241 204
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -23 -3 -77 -67
Tipinės veiklos pelno marža -3% -0% -18% -19%
EBITDA 147 191 186 40
EBITDA marža 17% 21% 43% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -3 23 -24 -63
Grynojo pelno marža -0% 3% -5% -18%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 676 543 639 645
Nematerialus turtas 1 0 0
Materialus turtas 675 543 639 645
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 424 511 506 383
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25 98 24 21
Per vienerius metus gautinos sumos 46 45 24 23
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 353 368 458 339
TURTO IŠ VISO 1 105 1 061 1 148 1 036
Nuosavas kapitalas 856 883 855 793
Dotacijos, subsidijos 2
Įsipareigojimai 247 178 292 244
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 141 101 232 152
Ilgalaikiai įsipareigojimai 141 101 232 152
Trumpalaikiai įsipareigojimai 106 77 60 92
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 105 1 061 1 148 1 036

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% 2% -2% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% 3% -3% -8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 6% -3% -13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,17 0,11 0,27 0,19
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,00 6,65 8,41 4,18
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,77 5,38 8,01 3,95
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,82 0,85 0,39 0,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,43 1,50 0,73 0,55
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,01 1,05 0,50 0,43
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 21% 43% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -3% -0% -18% -19%
Grynojo pelno marža -0% 3% -5% -18%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jurbarko autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas158161361
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaJurbarko rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.jurbarkoautobusai.lt/
ROE

-7,6%

Darbuotojų skaičius

54

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys