• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jurbarko autobusų parkas“ įregistruota 1991 m. gruodžio 31 d. kaip Jurbarko valstybinis autobusų parkas, 1995 m. spalio 12 d. bendrovė reorganizuota į specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę, o 2000 m. liepos 7 d. į uždarąją akcinę bendrovę „Jurbarko autobusų parkas“. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių vežimas mieste ir priemiestyje (keleivių pervežimai bei kitos su tuo susijusios paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims miesto, priemiestiniais ir tarpmiestiniais maršrutais).

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 433 351 630 726
Pardavimo savikaina 270 214 425 417
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 164 137 205 309
Bendrojo pelno marža 38% 39% 33% 43%
Veiklos sąnaudos 213 181 261 302
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -77 -67 -101 -59
Tipinės veiklos pelno marža -18% -19% -16% -8%
EBITDA 186 -44 -16 138
EBITDA marža 43% -12% -3% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -24 -63 -52 -35
Grynojo pelno marža -5% -18% -8% -5%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 639 645 813 2 400
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 639 645 813 2 400
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 506 383 313 342
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 24 21 34 25
Per vienerius metus gautinos sumos 24 23 58 43
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 458 339 221 274
TURTO IŠ VISO 1 148 1 036 1 130 2 744
Nuosavas kapitalas 855 793 740 705
Dotacijos, subsidijos 9 1 731
Įsipareigojimai 292 244 381 308
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 232 152 274 187
Ilgalaikiai įsipareigojimai 232 152 274 187
Trumpalaikiai įsipareigojimai 60 92 107 122
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 148 1 036 1 130 2 744

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% -6% -5% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -8% -7% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -7% -7% -10% -7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,20 0,15 0,24 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 8,41 4,18 2,92 2,82
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 8,01 3,95 2,61 2,61
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,38 0,34 0,56 0,26
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,68 0,54 0,78 0,30
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,51 0,44 0,85 1,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 43% -12% -3% 19%
Tipinės veiklos pelno marža -18% -19% -16% -8%
Grynojo pelno marža -5% -18% -8% -5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jurbarko autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas158161361
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaJurbarko rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://jurbarkoautobusai.lt/
ROE

-4,8%

Darbuotojų skaičius

50

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arvydas ŠtulasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30