• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jurbarko autobusų parkas“ įregistruota 1991 m. gruodžio 31 d. kaip Jurbarko valstybinis autobusų parkas, 1995 m. spalio 12 d. bendrovė reorganizuota į specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę, o 2000 m. liepos 7 d. į uždarąją akcinę bendrovę „Jurbarko autobusų parkas“. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių vežimas mieste ir priemiestyje (keleivių pervežimai bei kitos su tuo susijusios paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims miesto, priemiestiniais ir tarpmiestiniais maršrutais).

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 916 433 351 630
Pardavimo savikaina 655 270 214 425
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 261 164 137 205
Bendrojo pelno marža 29% 38% 39% 33%
Veiklos sąnaudos 215 213 181 261
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -3 -77 -67 -101
Tipinės veiklos pelno marža -0% -18% -19% -16%
EBITDA 191 186 -44 -17
EBITDA marža 21% 43% -12% -3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 23 -24 -63 -52
Grynojo pelno marža 3% -5% -18% -8%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 543 639 645 813
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 543 639 645 813
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 511 506 383 313
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 98 24 21 34
Per vienerius metus gautinos sumos 45 24 23 58
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 368 458 339 221
TURTO IŠ VISO 1 061 1 148 1 036 1 130
Nuosavas kapitalas 883 855 793 740
Dotacijos, subsidijos 9
Įsipareigojimai 178 292 244 381
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 101 232 152 274
Ilgalaikiai įsipareigojimai 101 232 152 274
Trumpalaikiai įsipareigojimai 77 60 92 107
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 061 1 148 1 036 1 130

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% -2% -6% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% -3% -8% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -7% -7% -10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,09 0,20 0,15 0,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,65 8,41 4,18 2,92
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,38 8,01 3,95 2,61
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,86 0,38 0,34 0,56
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,69 0,68 0,54 0,78
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,04 0,51 0,44 0,85
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 43% -12% -3%
Tipinės veiklos pelno marža -0% -18% -19% -16%
Grynojo pelno marža 3% -5% -18% -8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jurbarko autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas158161361
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaJurbarko rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://jurbarkoautobusai.lt/
ROE

-6,8%

Darbuotojų skaičius

50

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arvydas ŠtulasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023