• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jurbarko autobusų parkas“ įregistruota 1991 m. gruodžio 31 d. kaip Jurbarko valstybinis autobusų parkas, 1995 m. spalio 12 d. bendrovė reorganizuota į specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę, o 2000 m. liepos 7 d. į uždarąją akcinę bendrovę „Jurbarko autobusų parkas“. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių vežimas mieste ir priemiestyje (keleivių pervežimai bei kitos su tuo susijusios paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims miesto, priemiestiniais ir tarpmiestiniais maršrutais).

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 808 864 916 433
Pardavimo savikaina 641 631 655 270
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 167 233 261 164
Bendrojo pelno marža 21% 27% 29% 38%
Veiklos sąnaudos 244 256 264 241
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -77 -23 -3 -77
Tipinės veiklos pelno marža -10% -3% -0% -18%
EBITDA 92 147 191 186
EBITDA marža 11% 17% 21% 43%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -38 -3 23 -24
Grynojo pelno marža -5% -0% 3% -5%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 532 676 543 639
Nematerialus turtas 0 1 0 0
Materialus turtas 532 675 543 639
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 457 424 511 506
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 124 25 98 24
Per vienerius metus gautinos sumos 41 46 45 24
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 292 353 368 458
TURTO IŠ VISO 995 1 105 1 061 1 148
Nuosavas kapitalas 858 856 883 855
Dotacijos, subsidijos 4 2 0 0
Įsipareigojimai 133 247 178 292
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 141 101 232
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 141 101 232
Trumpalaikiai įsipareigojimai 133 106 77 60
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 995 1 105 1 061 1 148

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 13% -0% 2% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 34% -0% 3% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1722% -0% 6% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,17 0,11 0,27
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,00 4,00 6,65 8,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,99 3,77 5,38 8,01
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,07 0,82 0,85 0,39
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,92 1,43 1,50 0,73
Nuosavo kapitalo apyvartumas 5,41 1,01 1,05 0,50
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -68% 17% 21% 43%
Tipinės veiklos pelno marža -71% -3% -0% -18%
Grynojo pelno marža 6% -0% 3% -5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jurbarko autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas158161361
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaJurbarko rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.jurbarkoautobusai.lt/
ROE

-2,7%

Darbuotojų skaičius

53

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys