• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Joniškio vandenys“ įsteigta 1991 m. spalio 23 d. Pagrindinė įmonės veikla – geriamo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas. Taip pat įmonė rūpinasi vamzdynų įrengimu ir remontu, užsiima architektūrine ir inžinerine veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 036 1 062 1 089 1 161
Pardavimo savikaina 887 929 944 1 086
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 149 134 144 76
Bendrojo pelno marža 14% 13% 13% 7%
Veiklos sąnaudos 174 222 213 257
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -25 -89 -69 -181
Tipinės veiklos pelno marža -2% -8% -6% -16%
EBITDA 186 141 186 88
EBITDA marža 18% 13% 17% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 -42 -15 -133
Grynojo pelno marža 0% -4% -1% -11%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 19 862 20 264 20 651 21 039
Nematerialus turtas 14 10 6 26
Materialus turtas 19 848 20 254 20 646 21 014
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 650 661 653 496
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 93 110 113 68
Per vienerius metus gautinos sumos 265 227 174 198
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 292 324 367 231
TURTO IŠ VISO 20 514 20 927 21 308 21 536
Nuosavas kapitalas 4 351 4 281 4 348 4 215
Dotacijos, subsidijos 15 349 15 678 15 678 15 829
Įsipareigojimai 814 967 1 282 1 493
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 706 761 921 908
Ilgalaikiai įsipareigojimai 630 711 841 833
Trumpalaikiai įsipareigojimai 184 257 441 660
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 514 20 927 21 308 21 536

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -0% -0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -1% -0% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -0% -0% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16 0,18 0,21 0,22
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,54 2,58 1,48 0,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,03 2,15 1,23 0,65
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,05 0,05 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,05 0,05 0,05 0,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,27 0,25 0,25 0,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 13% 17% 8%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -8% -6% -16%
Grynojo pelno marža 0% -4% -1% -11%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Joniškio vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas157531950
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaJoniškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://joniskiovandenys.lt/
ROE

-3,1%

Darbuotojų skaičius

47

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys