• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Joniškio vandenys“ įsteigta 1991 m. spalio 23 d. Pagrindinė įmonės veikla – geriamo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas. Taip pat įmonė rūpinasi vamzdynų įrengimu ir remontu, užsiima architektūrine ir inžinerine veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 062 1 089 1 161 1 270
Pardavimo savikaina 929 944 1 086 1 387
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 134 144 76 -117
Bendrojo pelno marža 13% 13% 7% -9%
Veiklos sąnaudos 222 213 257 264
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -89 -69 -181 -381
Tipinės veiklos pelno marža -8% -6% -16% -30%
EBITDA 141 186 85 -126
EBITDA marža 13% 17% 7% -10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -42 -15 -133 -353
Grynojo pelno marža -4% -1% -11% -28%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 20 264 20 651 21 039 20 631
Nematerialus turtas 10 6 26 66
Materialus turtas 20 254 20 646 21 014 20 566
Finansinis turtas 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0
Trumpalaikis turtas 661 653 496 441
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 110 113 68 110
Per vienerius metus gautinos sumos 227 174 198 198
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 324 367 231 133
TURTO IŠ VISO 20 927 21 308 21 536 21 075
Nuosavas kapitalas 4 281 4 348 4 215 3 920
Dotacijos, subsidijos 15 678 15 678 15 829 15 454
Įsipareigojimai 967 1 282 1 493 1 700
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 761 921 908 859
Ilgalaikiai įsipareigojimai 711 841 833 781
Trumpalaikiai įsipareigojimai 257 441 660 919
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 927 21 308 21 536 21 075

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -0% -1% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -0% -3% -9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -1% -4% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,04 0,04 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,58 1,48 0,75 0,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,15 1,23 0,65 0,36
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,05 0,05 0,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,05 0,05 0,06 0,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,25 0,25 0,28 0,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 17% 7% -10%
Tipinės veiklos pelno marža -8% -6% -16% -30%
Grynojo pelno marža -4% -1% -11% -28%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Joniškio vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas157531950
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaJoniškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://joniskiovandenys.lt/
ROE

-8,7%

Darbuotojų skaičius

42

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vitalijus Petraitis Direktorius

Informacija aktuali: 4/30/2023