• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Joniškio vandenys“ įsteigta 1991 m. spalio 23 d. Pagrindinė įmonės veikla – geriamo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas. Taip pat įmonė rūpinasi vamzdynų įrengimu ir remontu, užsiima architektūrine ir inžinerine veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 016 1 036 1 062 1 089
Pardavimo savikaina 866 887 929 944
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 150 149 134 144
Bendrojo pelno marža 15% 14% 13% 13%
Veiklos sąnaudos 173 174 222 213
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -23 -25 -89 -69
Tipinės veiklos pelno marža -2% -2% -8% -6%
EBITDA 175 186 141 186
EBITDA marža 17% 18% 13% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 1 -42 -15
Grynojo pelno marža 1% 0% -4% -1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 19 744 19 862 20 264 20 651
Nematerialus turtas 23 14 10 6
Materialus turtas 19 721 19 848 20 254 20 646
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 567 650 661 653
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 45 93 110 113
Per vienerius metus gautinos sumos 206 265 227 174
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 316 292 324 367
TURTO IŠ VISO 20 311 20 514 20 927 21 308
Nuosavas kapitalas 3 454 4 351 4 281 4 348
Dotacijos, subsidijos 16 084 15 349 15 678 15 678
Įsipareigojimai 773 814 967 1 282
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 700 706 761 921
Ilgalaikiai įsipareigojimai 660 630 711 841
Trumpalaikiai įsipareigojimai 113 184 257 441
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 311 20 514 20 927 21 308

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% -1% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% -0% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,16 0,18 0,21
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 3,54 2,58 1,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 3,03 2,15 1,23
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,05 0,05 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,05 0,05 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,27 0,25 0,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 18% 13% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -2% -8% -6%
Grynojo pelno marža 0% 0% -4% -1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Joniškio vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas157531950
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaJoniškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://joniskiovandenys.lt/
ROE

-0,3%

Darbuotojų skaičius

44

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys