• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Joniškio butų ūkis“ įsteigta 1991 m. kovo 28 d. Pagrindinė įmonės veikla – šiluminės energijos tiekimas, nekilnojamo turto tvarkymas už atlygį, pastatų valymas ir tvarkymas, elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas, laikančiųjų stogo konstrukcijų ir stogo dangų montavimas, vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas, santechnikos įtaisų įrengimas, technologinių vamzdynų ir įrenginių dažymas ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 582 652 699 591
Pardavimo savikaina 421 446 470 413
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 161 206 229 178
Bendrojo pelno marža 28% 32% 33% 30%
Veiklos sąnaudos 203 200 227 230
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -42 6 2 -52
Tipinės veiklos pelno marža -7% 1% 0% -9%
EBITDA 12 56 54 45
EBITDA marža 2% 9% 8% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -27 18 23 15
Grynojo pelno marža -5% 3% 3% 2%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 676 853 806 764
Nematerialus turtas 1 0 0 0
Materialus turtas 675 853 806 764
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 466 539 572 656
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 35 27 26 21
Per vienerius metus gautinos sumos 238 265 265 257
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 193 247 281 378
TURTO IŠ VISO 1 143 1 394 1 379 1 421
Nuosavas kapitalas 506 524 547 562
Dotacijos, subsidijos 74 281 262 272
Įsipareigojimai 564 589 570 588
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 113 76 38 33
Ilgalaikiai įsipareigojimai 74 42 38 33
Trumpalaikiai įsipareigojimai 489 547 532 554
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 143 1 394 1 379 1 421

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 4% 4% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 5% 5% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,14 0,07 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,36 0,98 1,07 1,18
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 0,94 1,02 1,15
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,31 0,51 0,50 0,42
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,50 0,85 0,84 0,75
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,42 1,27 1,31 1,07
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 9% 8% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 1% 0% -9%
Grynojo pelno marža 4% 3% 3% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 18,64 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,78 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Joniškio butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas157521319
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaJoniškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://jbu.lt/
ROE

2,6%

Darbuotojų skaičius

27

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys