• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Joniškio butų ūkis“ įsteigta 1991 m. kovo 28 d. Pagrindinė įmonės veikla – šiluminės energijos tiekimas, nekilnojamo turto tvarkymas už atlygį, pastatų valymas ir tvarkymas, elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas, laikančiųjų stogo konstrukcijų ir stogo dangų montavimas, vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas, santechnikos įtaisų įrengimas, technologinių vamzdynų ir įrenginių dažymas ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 591 702 951 983
Pardavimo savikaina 413 499 654 668
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 178 203 297 314
Bendrojo pelno marža 30% 29% 31% 32%
Veiklos sąnaudos 230 233 278 266
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -52 -30 19 49
Tipinės veiklos pelno marža -9% -4% 2% 5%
EBITDA 45 70 79 85
EBITDA marža 8% 10% 8% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 15 21 48 50
Grynojo pelno marža 2% 3% 5% 5%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 764 719 760 764
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 764 719 760 764
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 656 777 943 888
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 21 22 68 38
Per vienerius metus gautinos sumos 257 320 309 288
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 378 435 566 562
TURTO IŠ VISO 1 421 1 498 1 706 1 653
Nuosavas kapitalas 562 583 631 681
Dotacijos, subsidijos 272 235 222 209
Įsipareigojimai 588 680 853 763
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 33 4 161 42
Ilgalaikiai įsipareigojimai 33 30 136 21
Trumpalaikiai įsipareigojimai 554 650 717 742
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 421 1 498 1 706 1 653

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 4% 8% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -9% -5% 2% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,00 0,09 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,18 1,20 1,32 1,20
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,15 1,16 1,22 1,14
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,42 0,47 0,56 0,59
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,77 0,98 1,25 1,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,05 1,20 1,51 1,44
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 10% 8% 9%
Tipinės veiklos pelno marža -9% -4% 2% 5%
Grynojo pelno marža 2% 3% 5% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Joniškio butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas157521319
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaJoniškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://jbu.lt/
ROE

7,6%

Darbuotojų skaičius

27

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Direktorius Žilvinas ŠeškevičiusDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30