• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Joniškio butų ūkis“ įsteigta 1991 m. kovo 28 d. Pagrindinė įmonės veikla – šiluminės energijos tiekimas, nekilnojamo turto tvarkymas už atlygį, pastatų valymas ir tvarkymas, elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas, laikančiųjų stogo konstrukcijų ir stogo dangų montavimas, vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas, santechnikos įtaisų įrengimas, technologinių vamzdynų ir įrenginių dažymas ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 699 591 702 951
Pardavimo savikaina 470 413 499 654
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 229 178 203 297
Bendrojo pelno marža 33% 30% 29% 31%
Veiklos sąnaudos 227 230 233 278
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 -52 -30 19
Tipinės veiklos pelno marža 0% -9% -4% 2%
EBITDA 54 45 70 89
EBITDA marža 8% 8% 10% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 23 15 21 48
Grynojo pelno marža 3% 2% 3% 5%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 806 764 719 760
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 806 764 719 760
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 572 656 777 943
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 26 21 22 68
Per vienerius metus gautinos sumos 265 257 320 309
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 281 378 435 566
TURTO IŠ VISO 1 379 1 421 1 498 1 706
Nuosavas kapitalas 547 562 583 631
Dotacijos, subsidijos 262 272 235 222
Įsipareigojimai 570 588 680 853
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 38 33 4 4
Ilgalaikiai įsipareigojimai 38 33 30 136
Trumpalaikiai įsipareigojimai 532 554 650 717
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 379 1 421 1 498 1 706

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1% 1% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 3% 4% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -9% -5% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,02 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,07 1,18 1,20 1,32
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,02 1,15 1,16 1,22
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,51 0,42 0,47 0,56
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,87 0,77 0,98 1,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,28 1,05 1,20 1,51
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 8% 10% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -9% -4% 2%
Grynojo pelno marža 3% 2% 3% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Joniškio butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas157521319
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaJoniškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://jbu.lt/
ROE

7,9%

Darbuotojų skaičius

27

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Žilvinas ŠeškevičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023