• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Joniškio butų ūkis“ įsteigta 1991 m. kovo 28 d. Pagrindinė įmonės veikla – šiluminės energijos tiekimas, nekilnojamo turto tvarkymas už atlygį, pastatų valymas ir tvarkymas, elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas, laikančiųjų stogo konstrukcijų ir stogo dangų montavimas, vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas, santechnikos įtaisų įrengimas, technologinių vamzdynų ir įrenginių dažymas ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 652 699 591 702
Pardavimo savikaina 446 470 413 499
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 206 229 178 203
Bendrojo pelno marža 32% 33% 30% 29%
Veiklos sąnaudos 200 227 230 233
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 6 2 -52 -30
Tipinės veiklos pelno marža 1% 0% -9% -4%
EBITDA 56 54 45 56
EBITDA marža 9% 8% 8% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 18 23 15 21
Grynojo pelno marža 3% 3% 2% 3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 853 806 764 719
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 853 806 764 719
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 539 572 656 777
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 27 26 21 22
Per vienerius metus gautinos sumos 265 265 257 320
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 247 281 378 435
TURTO IŠ VISO 1 394 1 379 1 421 1 498
Nuosavas kapitalas 524 547 562 583
Dotacijos, subsidijos 281 262 272 235
Įsipareigojimai 589 570 588 680
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 76 38 33 30
Ilgalaikiai įsipareigojimai 42 38 33 30
Trumpalaikiai įsipareigojimai 547 532 554 650
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 394 1 379 1 421 1 498

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 4% 3% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 5% 3% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14 0,07 0,06 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,98 1,07 1,18 1,20
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,94 1,02 1,15 1,16
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,51 0,50 0,42 0,48
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,85 0,84 0,75 0,95
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,27 1,31 1,07 1,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 8% 8% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 0% -9% -4%
Grynojo pelno marža 3% 3% 2% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Joniškio butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas157521319
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaJoniškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://jbu.lt/
ROE

3,7%

Darbuotojų skaičius

27

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys