• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Joniškio autobusų parkas“ įsteigta 1991 m. gruodžio 30 d. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių pervežimas vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 538 573 625 357
Pardavimo savikaina 166 322 319 44
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 372 250 307 312
Bendrojo pelno marža 69% 44% 49% 88%
Veiklos sąnaudos 350 239 285 310
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 22 12 21 2
Tipinės veiklos pelno marža 4% 2% 3% 1%
EBITDA 90 111 177 113
EBITDA marža 17% 19% 28% 32%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 1 50 -6
Grynojo pelno marža 0% 0% 8% -2%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 613 908 827 724
Nematerialus turtas 2 8 5 3
Materialus turtas 611 901 821 721
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 123 152 135 115
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 34 33 38 41
Per vienerius metus gautinos sumos 39 90 60 69
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 49 30 37 5
TURTO IŠ VISO 741 1 070 972 842
Nuosavas kapitalas 175 176 228 222
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 567 894 743 620
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 346 610 439 342
Ilgalaikiai įsipareigojimai 270 439 283 193
Trumpalaikiai įsipareigojimai 297 455 461 427
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 741 1 070 972 842

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 0% 5% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 1% 25% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 7% 31% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,51 3,47 1,92 1,54
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,45 0,34 0,29 0,27
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,43 0,26 0,21 0,17
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,33 0,63 0,61 0,39
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,35 0,75 0,72 0,46
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,53 3,27 3,09 1,58
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 19% 28% 32%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 2% 3% 1%
Grynojo pelno marža 12% 0% 8% -2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 492,42 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,70 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Joniškio autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas157536164
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaJoniškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://joniskioap.lt/
ROE

-2,8%

Darbuotojų skaičius

45

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys