• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Joniškio autobusų parkas“ įsteigta 1991 m. gruodžio 30 d. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių pervežimas vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 625 357 397 694
Pardavimo savikaina 319 44 32 325
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 307 312 365 369
Bendrojo pelno marža 49% 88% 92% 53%
Veiklos sąnaudos 285 310 324 362
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 21 2 42 7
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% 10% 1%
EBITDA 177 123 168 144
EBITDA marža 28% 35% 42% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 50 -6 29 -9
Grynojo pelno marža 8% -2% 7% -1%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 827 724 836 712
Nematerialus turtas 5 3 1 0
Materialus turtas 821 721 835 712
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 135 115 208 160
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 38 41 34 42
Per vienerius metus gautinos sumos 60 69 136 107
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 37 5 38 10
TURTO IŠ VISO 972 842 1 047 875
Nuosavas kapitalas 228 222 434 426
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 743 620 612 450
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 439 342 388 226
Ilgalaikiai įsipareigojimai 283 193 145 98
Trumpalaikiai įsipareigojimai 461 427 467 352
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 972 842 1 047 875

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% -1% 3% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 25% -3% 9% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 1% 7% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,45 0,41 0,37 0,26
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,29 0,27 0,44 0,45
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,21 0,17 0,37 0,33
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,64 0,42 0,38 0,79
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,76 0,49 0,47 0,98
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,74 1,61 0,91 1,63
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 28% 35% 42% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% 10% 1%
Grynojo pelno marža 8% -2% 7% -1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Joniškio autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas157536164
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaJoniškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://joniskioap.lt/
ROE

-2,0%

Darbuotojų skaičius

42

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Algirdas LataitisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023