• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Joniškio autobusų parkas“ įsteigta 1991 m. gruodžio 30 d. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių pervežimas vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 357 397 694 777
Pardavimo savikaina 44 32 325 307
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 312 365 369 471
Bendrojo pelno marža 88% 92% 53% 61%
Veiklos sąnaudos 310 324 362 381
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 42 7 90
Tipinės veiklos pelno marža 1% 10% 1% 12%
EBITDA 123 168 144 239
EBITDA marža 35% 42% 21% 31%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -6 29 -9 80
Grynojo pelno marža -2% 7% -1% 10%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 724 836 712 893
Nematerialus turtas 3 1
Materialus turtas 721 835 712 893
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 115 208 164 295
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 41 34 42 31
Per vienerius metus gautinos sumos 69 136 93 166
Kitas trumpalaikis turtas 14 19
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 38 10 71
TURTO IŠ VISO 842 1 047 875 1 188
Nuosavas kapitalas 222 434 426 505
Dotacijos, subsidijos 181
Įsipareigojimai 620 612 450 501
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 342 388 321 388
Ilgalaikiai įsipareigojimai 193 145 98 227
Trumpalaikiai įsipareigojimai 427 467 352 275
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 842 1 047 875 1 188

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% 3% -1% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% 9% -2% 17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 7% 1% 12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,41 0,37 0,62 0,46
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,27 0,44 0,47 1,07
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,17 0,37 0,35 0,96
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,42 0,38 0,79 0,65
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,49 0,47 0,98 0,87
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,61 0,91 1,63 1,54
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 35% 42% 21% 31%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 10% 1% 12%
Grynojo pelno marža -2% 7% -1% 10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Joniškio autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas157536164
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaJoniškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://joniskioap.lt/
ROE

17,1%

Darbuotojų skaičius

42

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Algirdas LataitisDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30