• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Joniškio autobusų parkas“ įsteigta 1991 m. gruodžio 30 d. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių pervežimas vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 573 625 357 397
Pardavimo savikaina 322 319 44 32
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 250 307 312 365
Bendrojo pelno marža 44% 49% 88% 92%
Veiklos sąnaudos 239 285 310 384
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 12 21 2 -19
Tipinės veiklos pelno marža 2% 3% 1% -5%
EBITDA 111 177 123 108
EBITDA marža 19% 28% 35% 27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 50 -6 -24
Grynojo pelno marža 0% 8% -2% -6%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 908 827 724 836
Nematerialus turtas 8 5 3 1
Materialus turtas 901 821 721 835
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 152 135 115 150
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 33 38 41 52
Per vienerius metus gautinos sumos 90 60 69 60
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 30 37 5 38
TURTO IŠ VISO 1 070 972 842 989
Nuosavas kapitalas 176 228 222 198
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 894 743 620 790
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 610 439 342 388
Ilgalaikiai įsipareigojimai 439 283 193 225
Trumpalaikiai įsipareigojimai 455 461 427 566
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 070 972 842 989

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 5% -1% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 25% -3% -11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 31% 3% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 3,47 1,92 1,54 1,96
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,34 0,29 0,27 0,26
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,26 0,21 0,17 0,17
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,63 0,61 0,39 0,43
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,75 0,72 0,46 0,51
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,27 3,09 1,58 1,89
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 28% 35% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 3% 1% -5%
Grynojo pelno marža 0% 8% -2% -6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Joniškio autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas157536164
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaJoniškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://joniskioap.lt/
ROE

-11,4%

Darbuotojų skaičius

44

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys