• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jonavos knyga“ įsteigta 1992 m. rugsėjo 03 d. Pagrindinė įmonės veikla – mažmeninė prekyba knygomis, kanceliarinėmis prekėmis, suvenyrais bei kitomis prekėmis. Taip pat įmonė vykdo kitą veiklą – patalpų nuomą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 179 179 135 135
Pardavimo savikaina 121 120 90 89
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 58 59 45 46
Bendrojo pelno marža 33% 33% 33% 34%
Veiklos sąnaudos 60 63 59 65
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 -4 -13 -18
Tipinės veiklos pelno marža -1% -2% -10% -14%
EBITDA 0 -1 -10 -15
EBITDA marža 0% -0% -7% -11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 -2 -12 -17
Grynojo pelno marža 0% -1% -8% -12%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 10 8 7 6
Nematerialus turtas
Materialus turtas 10 8 7 6
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 80 80 60 56
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25 31 31 25
Per vienerius metus gautinos sumos 0 0
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 55 49 29 30
TURTO IŠ VISO 90 89 67 62
Nuosavas kapitalas 42 40 28 12
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 48 49 39 50
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 48 49 39 50
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 90 89 67 62

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -2% -15% -26%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -5% -34% -83%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -7% -10% -82% -282%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,66 1,63 1,54 1,11
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,14 0,99 0,74 0,61
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,06 2,00 1,73 2,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 16,88 19,69 17,57 20,99
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,31 4,40 4,00 6,81
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% -0% -7% -11%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -2% -10% -14%
Grynojo pelno marža 0% -1% -8% -12%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jonavos knyga“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas156595252
  • SektoriusKita
  • VeiklaKnygynų paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaJonavos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://jonavosknyga.lt/
ROE

-83,0%

Darbuotojų skaičius

5

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys