• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jonavos knyga“ įsteigta 1992 m. rugsėjo 03 d. Pagrindinė įmonės veikla – mažmeninė prekyba knygomis, kanceliarinėmis prekėmis, suvenyrais bei kitomis prekėmis. Taip pat įmonė vykdo kitą veiklą – patalpų nuomą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 179 135 135 158
Pardavimo savikaina 120 90 89 100
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 59 45 46 58
Bendrojo pelno marža 33% 33% 34% 37%
Veiklos sąnaudos 62 58 65 70
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -4 -13 -18 -12
Tipinės veiklos pelno marža -2% -10% -14% -8%
EBITDA -1 -10 -15 -9
EBITDA marža -0% -7% -11% -6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -2 -12 -17 -10
Grynojo pelno marža -1% -8% -12% -6%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 8 7 6 5
Nematerialus turtas
Materialus turtas 8 7 6 5
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 80 60 56 48
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 31 31 25 26
Per vienerius metus gautinos sumos 0 0
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 49 29 30 22
TURTO IŠ VISO 89 67 62 53
Nuosavas kapitalas 40 28 12 2
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 49 39 50 51
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 49 39 50 51
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 89 67 62 53

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% -15% -26% -18%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% -34% -83% -154%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -9% -47% -157% -783%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,63 1,54 1,11 0,94
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,99 0,74 0,61 0,43
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,01 2,01 2,20 3,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 21,29 19,33 22,95 33,68
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,52 4,81 11,65 103,94
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -0% -7% -11% -6%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -10% -14% -8%
Grynojo pelno marža -1% -8% -12% -6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jonavos knyga“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas156595252
  • SektoriusKita
  • VeiklaKnygynų paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaJonavos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://jonavosknyga.lt/
ROE

-154,1%

Darbuotojų skaičius

5

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Danutė Janina ČepienėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023