• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jonavos knyga“ įsteigta 1992 m. rugsėjo 03 d. Pagrindinė įmonės veikla – mažmeninė prekyba knygomis, kanceliarinėmis prekėmis, suvenyrais bei kitomis prekėmis. Taip pat įmonė vykdo kitą veiklą – patalpų nuomą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 169 179 179 135
Pardavimo savikaina 115 121 120 90
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 54 58 59 45
Bendrojo pelno marža 32% 33% 33% 33%
Veiklos sąnaudos 59 60 63 59
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -5 -1 -4 -13
Tipinės veiklos pelno marža -3% -1% -2% -10%
EBITDA -2 0 -1 -10
EBITDA marža -1% 0% -0% -7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -3 0 -2 -12
Grynojo pelno marža -2% 0% -1% -8%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 11 10 8 7
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 11 10 8 7
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 72 80 80 60
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 23 25 31 31
Per vienerius metus gautinos sumos 1 0 0 0
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 49 55 49 29
TURTO IŠ VISO 84 90 89 67
Nuosavas kapitalas 41 42 40 28
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 42 48 49 39
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 42 48 49 39
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 84 90 89 67

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 0% -2% -15%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 1% -5% -34%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% -7% -10% -82%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,63 1,66 1,63 1,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,30 1,14 0,99 0,74
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,74 2,06 2,00 1,73
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,59 16,88 19,69 17,57
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,85 4,31 4,40 4,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 0% -0% -7%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -1% -2% -10%
Grynojo pelno marža 7% 0% -1% -8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 78,37 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,86 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jonavos knyga“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas156595252
  • SektoriusKita
  • VeiklaKnygynų paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaJonavos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.jonavosknyga.lt/
ROE

-34,0%

Darbuotojų skaičius

5

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys