• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Ignalinos šilumos tinklai buvo įregistruota 2000 m. Bendrovė užsiima šilumos tiekimo veikla, karšto vandens gamyba ir tiekimu, atsiskaitomųjų karšto vandens prietaisų montavimu ir aptarnavimu, šildymo sistemų priežiūra bei šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimu.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 430 1 321 1 215 1 526
Pardavimo savikaina 1 418 1 302 1 105 1 387
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 13 19 110 139
Bendrojo pelno marža 1% 1% 9% 9%
Veiklos sąnaudos 227 246 281 247
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -214 -227 -171 -108
Tipinės veiklos pelno marža -15% -17% -14% -7%
EBITDA 166 135 190 249
EBITDA marža 12% 10% 16% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -258 -258 -216 -124
Grynojo pelno marža -18% -20% -18% -8%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 4 417 4 265 3 948 3 634
Nematerialus turtas 0 0 0
Materialus turtas 4 411 4 259 3 942 3 628
Finansinis turtas 6 6 6 6
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 584 533 577 542
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 109 85 73 88
Per vienerius metus gautinos sumos 331 325 342 393
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 144 124 162 61
TURTO IŠ VISO 5 001 4 798 4 525 4 175
Nuosavas kapitalas 1 556 1 509 1 540 1 765
Dotacijos, subsidijos 1 182 1 104 1 026 949
Įsipareigojimai 2 263 2 186 1 959 1 462
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 458 1 376 1 160 944
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 193 1 160 944 734
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 070 1 026 1 015 728
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 001 4 798 4 525 4 175

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -5% -5% -5% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -17% -17% -14% -8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -9% -11% -7% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,94 0,91 0,75 0,53
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,55 0,52 0,57 0,74
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,44 0,44 0,50 0,62
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,28 0,27 0,26 0,35
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,31 0,30 0,30 0,40
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,96 0,86 0,80 0,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 10% 16% 16%
Tipinės veiklos pelno marža -15% -17% -14% -7%
Grynojo pelno marža -18% -20% -18% -8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Ignalinos šilumos tinklai
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas155634880
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaIgnalinos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,8%
ROE

-7,5%

Darbuotojų skaičius

39

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys