• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Ignalinos šilumos tinklai buvo įregistruota 2000 m. Bendrovė užsiima šilumos tiekimo veikla, karšto vandens gamyba ir tiekimu, atsiskaitomųjų karšto vandens prietaisų montavimu ir aptarnavimu, šildymo sistemų priežiūra bei šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimu.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 423 1 430 1 321 1 215
Pardavimo savikaina 1 347 1 418 1 302 1 105
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 76 13 19 110
Bendrojo pelno marža 5% 1% 1% 9%
Veiklos sąnaudos 293 227 246 281
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -217 -214 -227 -171
Tipinės veiklos pelno marža -15% -15% -17% -14%
EBITDA 152 166 135 190
EBITDA marža 11% 12% 10% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -280 -258 -258 -215
Grynojo pelno marža -20% -18% -20% -18%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 4 762 4 417 4 265 3 948
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 4 755 4 411 4 259 3 942
Finansinis turtas 6 6 6 6
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 505 584 533 577
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 117 109 85 73
Per vienerius metus gautinos sumos 323 331 325 342
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 65 144 124 162
TURTO IŠ VISO 5 267 5 001 4 798 4 525
Nuosavas kapitalas 1 435 1 556 1 509 1 540
Dotacijos, subsidijos 1 260 1 182 1 104 1 026
Įsipareigojimai 2 572 2 263 2 186 1 959
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 755 1 458 1 376 1 160
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 509 1 193 1 160 944
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 063 1 070 1 026 1 015
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 267 5 001 4 798 4 525

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% -5% -5% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% -17% -17% -14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% -9% -11% -7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,94 0,91 0,75
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,27 0,55 0,52 0,57
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,33 0,44 0,44 0,50
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,15 0,28 0,27 0,26
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,11 0,31 0,30 0,30
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,49 0,96 0,86 0,80
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 7% 12% 10% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 3% -15% -17% -14%
Grynojo pelno marža 4% -18% -20% -18%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Ignalinos šilumos tinklai
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas155634880
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaIgnalinos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,8%
ROE

-14,1%

Darbuotojų skaičius

44

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys