• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Gedmina“ įregistruota 1998 m. kovo 9 d. Pagrindinė veikla – ritualinių paslaugų teikimas Šilalės ir Šilalės rajono gyventojams.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 185 232 277 261
Pardavimo savikaina 146 164 202 213
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 40 69 76 47
Bendrojo pelno marža 21% 30% 27% 18%
Veiklos sąnaudos 33 41 40 40
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 6 28 34 7
Tipinės veiklos pelno marža 3% 12% 12% 3%
EBITDA 12 36 45 18
EBITDA marža 7% 15% 16% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 26 32 6
Grynojo pelno marža 3% 11% 12% 2%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 168 165 172 165
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 168 165 172 165
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 50 78 106 106
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 14 16 18 21
Per vienerius metus gautinos sumos 2 1 4 4
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 35 61 84 81
TURTO IŠ VISO 219 243 278 271
Nuosavas kapitalas 172 198 231 236
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 47 45 48 35
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 47 45 48 35
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 219 243 278 271

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 11% 12% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 14% 15% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 14% 15% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,08 1,74 2,22 3,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,78 1,39 1,84 2,44
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,85 0,95 1,00 0,96
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,10 1,41 1,61 1,58
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,08 1,17 1,20 1,10
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 7% 15% 16% 7%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 12% 12% 3%
Grynojo pelno marža 3% 11% 12% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Gedmina“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas176633027
  • SektoriusKita
  • VeiklaLaidojimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaŠilalės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://gedmina.lt/
ROE

2,5%

Darbuotojų skaičius

9

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Donatas GrigalisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023