• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Gedmina“ įregistruota 1998 m. kovo 9 d. Pagrindinė veikla – ritualinių paslaugų teikimas Šilalės ir Šilalės rajono gyventojams.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 147 162 185 232
Pardavimo savikaina 116 127 146 164
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 30 35 40 69
Bendrojo pelno marža 21% 21% 21% 30%
Veiklos sąnaudos 28 33 34 41
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 2 6 28
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 3% 12%
EBITDA 9 8 12 36
EBITDA marža 6% 5% 7% 15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 2 5 26
Grynojo pelno marža 1% 1% 3% 11%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 172 171 168 165
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 172 171 168 165
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 45 41 50 78
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 27 20 14 16
Per vienerius metus gautinos sumos 0 1 2 1
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 18 21 35 61
TURTO IŠ VISO 218 213 219 243
Nuosavas kapitalas 154 167 172 198
Dotacijos, subsidijos 1 1 0 0
Įsipareigojimai 63 45 47 45
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 45 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 58 45 47 45
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 218 213 219 243

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 2% 11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 3% 14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 2% 6% 28%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,27 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,91 1,08 1,74
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,48 0,78 1,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,75 0,86 1,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,94 1,09 1,40
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,01 1,09 1,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 5% 7% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 3% 12%
Grynojo pelno marža 0% 1% 3% 11%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Gedmina“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas176633027
  • SektoriusKita
  • VeiklaLaidojimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaŠilalės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.gedmina.lt/
ROE

14,2%

Darbuotojų skaičius

9

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys