• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Gedmina“ įregistruota 1998 m. kovo 9 d. Pagrindinė veikla – ritualinių paslaugų teikimas Šilalės ir Šilalės rajono gyventojams.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 162 185 232 277
Pardavimo savikaina 127 146 164 202
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 35 40 69 76
Bendrojo pelno marža 21% 21% 30% 27%
Veiklos sąnaudos 33 34 41 41
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 6 28 34
Tipinės veiklos pelno marža 1% 3% 12% 12%
EBITDA 8 12 36 45
EBITDA marža 5% 7% 15% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 5 26 32
Grynojo pelno marža 1% 3% 11% 12%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 171 168 165 172
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 171 168 165 172
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 41 50 78 106
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 20 14 16 18
Per vienerius metus gautinos sumos 1 2 1 4
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 21 35 61 84
TURTO IŠ VISO 213 219 243 278
Nuosavas kapitalas 167 172 198 230
Dotacijos, subsidijos 1
Įsipareigojimai 45 47 45 48
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 45
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 45 47 45 48
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 213 219 243 278

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 11% 12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 3% 14% 15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 6% 28% 30%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,27
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,91 1,08 1,74 2,22
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,48 0,78 1,39 1,84
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,75 0,86 1,00 1,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,94 1,09 1,40 1,65
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,01 1,09 1,25 1,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 7% 15% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 3% 12% 12%
Grynojo pelno marža 1% 3% 11% 12%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Gedmina“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas176633027
  • SektoriusKita
  • VeiklaLaidojimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaŠilalės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://gedmina.lt/
ROE

15,0%

Darbuotojų skaičius

9

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys