• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Gargždų turgus“ įregistruota 1995 m. birželio 29 d. Pagrindinė UAB „Gargždų turgus” veikla yra prekybos organizavimas ir prekybos vietų nuoma mažmeninės prekybos įmonėms ir individualiems prekiautojams.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 98 99 106 122
Pardavimo savikaina 107 106 101 126
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -9 -7 5 -4
Bendrojo pelno marža -9% -7% 5% -3%
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -9 -7 5 -4
Tipinės veiklos pelno marža -9% -7% 5% -3%
EBITDA -1 -2 17 7
EBITDA marža -1% -2% 16% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -8 -8 11 0
Grynojo pelno marža -8% -8% 10% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 79 74 69 69
Nematerialus turtas 1 0 0
Materialus turtas 78 74 69 69
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 46 43 54 55
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 1 1
Per vienerius metus gautinos sumos 5 0 0 1
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 40 42 52 53
TURTO IŠ VISO 125 118 123 125
Nuosavas kapitalas 112 104 114 115
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 13 14 9 10
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 13 14 9 10
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 124 118 123 125

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -6% -7% 9% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -7% -8% 10% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -13% -15% 18% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,56 3,07 6,07 5,51
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,52 3,03 5,93 5,37
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,76 0,82 0,88 0,99
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,24 1,29 1,48 1,77
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,85 0,92 0,98 1,07
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -1% -2% 16% 6%
Tipinės veiklos pelno marža -9% -7% 5% -3%
Grynojo pelno marža -8% -8% 10% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Gargždų turgus“ 
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas163252987
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis90%
https://gargzduturgus.lt/
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

6

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys