• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Gargždų turgus“ įregistruota 1995 m. birželio 29 d. Pagrindinė UAB „Gargždų turgus” veikla yra prekybos organizavimas ir prekybos vietų nuoma mažmeninės prekybos įmonėms ir individualiems prekiautojams.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 99 106 122 152
Pardavimo savikaina 106 101 126 75
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -7 5 -4 77
Bendrojo pelno marža -7% 5% -3% 50%
Veiklos sąnaudos 76
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -7 5 -4 0
Tipinės veiklos pelno marža -7% 5% -3% 0%
EBITDA -2 17 7 5
EBITDA marža -2% 16% 6% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -8 11 0 0
Grynojo pelno marža -8% 10% 0% 0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 74 69 69 66
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 74 69 69 66
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 43 54 55 67
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 1 0
Per vienerius metus gautinos sumos 0 0 1 2
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 42 52 53 65
TURTO IŠ VISO 118 123 125 133
Nuosavas kapitalas 104 114 114 115
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 14 9 10 18
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 14 9 10 18
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 118 123 124 133

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -7% 9% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -8% 10% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -6% 5% -3% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,07 6,07 5,52 3,68
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,03 5,93 5,38 3,66
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,84 0,87 0,98 1,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,33 1,54 1,76 2,30
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,95 0,93 1,07 1,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -2% 16% 6% 3%
Tipinės veiklos pelno marža -7% 5% -3% 0%
Grynojo pelno marža -8% 10% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Gargždų turgus“ 
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas163252987
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis90%
https://gargzduturgus.lt/
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

6

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • L.e.p.direktorius Marius ŽiliusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023