• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Dzūkijos vandenys“ – 1991 m. įregistruota uždaroji akcinė bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį, eksploatuojanti nuotekų tinklus bei nuotekų valymo įrengimus, klojanti ir remontuojanti vandentiekio ir nuotekų sistemas bei atliekanti kitus darbus Alytaus miesto vandentvarkos ūkyje. Bendrovės paskirtis – užtikrinti patikimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 4 526 4 807 4 894 5 214
Pardavimo savikaina 2 911 3 106 3 263 4 451
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 616 1 701 1 631 763
Bendrojo pelno marža 36% 35% 33% 15%
Veiklos sąnaudos 1 184 1 279 1 288 1 544
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 127 136 27 -1 148
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 1% -22%
EBITDA 1 301 1 265 1 210 152
EBITDA marža 29% 26% 25% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 175 168 52 -963
Grynojo pelno marža 4% 3% 1% -18%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 43 464 44 386 43 078 42 484
Nematerialus turtas 282 246 277 366
Materialus turtas 43 182 44 140 42 801 41 957
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 161
Trumpalaikis turtas 1 646 2 040 2 224 1 493
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 224 255 221 462
Per vienerius metus gautinos sumos 529 484 496 648
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 893 1 301 1 508 384
TURTO IŠ VISO 45 128 46 445 45 315 44 004
Nuosavas kapitalas 18 540 18 807 18 860 17 897
Dotacijos, subsidijos 23 765 24 724 24 136 23 270
Įsipareigojimai 2 768 2 891 2 297 2 827
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 515 1 826 1 777 1 774
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 428 1 696 1 647 1 637
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 340 1 195 651 1 190
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 45 128 46 445 45 315 44 004

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 0% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% 0% -6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,04 0,04 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,23 1,71 3,42 1,26
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,06 1,49 3,08 0,87
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,10 0,11 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,10 0,11 0,11 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,24 0,26 0,26 0,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% 26% 25% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 1% -22%
Grynojo pelno marža 4% 3% 1% -18%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Dzūkijos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas149566841
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaAlytaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,88%
https://vandenys.lt
ROE

-5,2%

Darbuotojų skaičius

131

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Jurijus ČerviakovskisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023