• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Dzūkijos vandenys“ – 1991 m. įregistruota uždaroji akcinė bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį, eksploatuojanti nuotekų tinklus bei nuotekų valymo įrengimus, klojanti ir remontuojanti vandentiekio ir nuotekų sistemas bei atliekanti kitus darbus Alytaus miesto vandentvarkos ūkyje. Bendrovės paskirtis – užtikrinti patikimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 4 486 4 325 4 526 4 807
Pardavimo savikaina 2 921 2 737 2 911 3 106
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 566 1 588 1 616 1 701
Bendrojo pelno marža 35% 37% 36% 35%
Veiklos sąnaudos 1 308 1 378 1 489 1 566
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 258 210 127 136
Tipinės veiklos pelno marža 6% 5% 3% 3%
EBITDA 1 423 1 365 1 301 1 285
EBITDA marža 32% 32% 29% 27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 202 211 175 168
Grynojo pelno marža 5% 5% 4% 3%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 41 758 42 218 43 464 44 386
Nematerialus turtas 158 120 282 246
Materialus turtas 41 600 42 098 43 182 44 140
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 496 2 225 1 646 2 040
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 189 196 224 255
Per vienerius metus gautinos sumos 474 457 529 484
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 833 1 572 893 1 301
TURTO IŠ VISO 44 269 44 461 45 128 46 445
Nuosavas kapitalas 18 154 18 365 18 540 18 807
Dotacijos, subsidijos 23 585 23 296 23 765 24 724
Įsipareigojimai 2 528 2 799 2 823 2 913
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 567 1 326 1 515 1 826
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 288 1 117 1 428 1 696
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 185 1 627 1 340 1 195
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 44 269 44 461 45 128 46 445

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 14% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 15% 1% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 34% 1% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,07 0,08 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,86 1,37 1,23 1,71
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,39 1,25 1,06 1,49
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,79 0,10 0,10 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,28 0,10 0,11 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,84 0,24 0,25 0,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 32% 29% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 19% 5% 3% 3%
Grynojo pelno marža 18% 5% 4% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 413,10 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,70 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Dzūkijos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas149566841
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaAlytaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,88%
www.vandenys.lt
ROE

0,9%

Darbuotojų skaičius

131

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys