• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Dzūkijos vandenys“ – 1991 m. įregistruota uždaroji akcinė bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį, eksploatuojanti nuotekų tinklus bei nuotekų valymo įrengimus, klojanti ir remontuojanti vandentiekio ir nuotekų sistemas bei atliekanti kitus darbus Alytaus miesto vandentvarkos ūkyje. Bendrovės paskirtis – užtikrinti patikimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 4 325 4 526 4 807 4 894
Pardavimo savikaina 2 737 2 911 3 106 3 263
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 588 1 616 1 701 1 631
Bendrojo pelno marža 37% 36% 35% 33%
Veiklos sąnaudos 1 378 1 489 1 566 1 603
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 210 127 136 27
Tipinės veiklos pelno marža 5% 3% 3% 1%
EBITDA 1 365 1 301 1 265 1 185
EBITDA marža 32% 29% 26% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 211 175 168 52
Grynojo pelno marža 5% 4% 3% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 42 218 43 464 44 386 43 078
Nematerialus turtas 120 282 246 277
Materialus turtas 42 098 43 182 44 140 42 801
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 225 1 646 2 040 2 224
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 196 224 255 221
Per vienerius metus gautinos sumos 457 529 484 496
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 572 893 1 301 1 508
TURTO IŠ VISO 44 461 45 128 46 445 45 315
Nuosavas kapitalas 18 365 18 540 18 807 18 860
Dotacijos, subsidijos 23 296 23 765 24 724 24 136
Įsipareigojimai 2 799 2 823 2 913 2 320
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 326 1 515 1 826 1 777
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 117 1 428 1 696 1 647
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 627 1 340 1 195 651
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 44 461 45 128 46 445 45 315

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% 1% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,08 0,10 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,37 1,23 1,71 3,42
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,25 1,06 1,49 3,08
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,10 0,10 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,10 0,11 0,11 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,24 0,25 0,26 0,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 32% 29% 26% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 3% 3% 1%
Grynojo pelno marža 5% 4% 3% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Dzūkijos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas149566841
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaAlytaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,88%
https://vandenys.lt
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

133

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys