• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Dzūkijos vandenys“ – 1991 m. įregistruota uždaroji akcinė bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį, eksploatuojanti nuotekų tinklus bei nuotekų valymo įrengimus, klojanti ir remontuojanti vandentiekio ir nuotekų sistemas bei atliekanti kitus darbus Alytaus miesto vandentvarkos ūkyje. Bendrovės paskirtis – užtikrinti patikimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 4 807 4 894 5 214 6 629
Pardavimo savikaina 3 106 3 263 4 451 4 669
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 701 1 631 763 1 960
Bendrojo pelno marža 35% 33% 15% 30%
Veiklos sąnaudos 1 279 1 288 1 544 1 720
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 136 27 -1 148 -284
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% -22% -4%
EBITDA 1 265 1 210 153 1 401
EBITDA marža 26% 25% 3% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 168 52 -963 -118
Grynojo pelno marža 3% 1% -18% -2%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 44 386 43 078 42 484 52 979
Nematerialus turtas 246 277 366 350
Materialus turtas 44 140 42 801 41 957 52 449
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 161 180
Trumpalaikis turtas 2 040 2 224 1 493 1 400
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 255 221 462 421
Per vienerius metus gautinos sumos 484 496 648 695
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 301 1 508 384 283
TURTO IŠ VISO 46 445 45 315 44 004 54 440
Nuosavas kapitalas 18 807 18 860 17 897 26 633
Dotacijos, subsidijos 24 724 24 136 23 270 24 253
Įsipareigojimai 2 891 2 297 2 827 3 543
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 814 1 766 1 763 2 158
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 696 1 647 1 637 1 983
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 195 651 1 190 1 561
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 46 445 45 315 44 004 54 440

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -2% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% -5% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 0% -6% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,04 0,04 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,71 3,42 1,26 0,90
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,49 3,08 0,87 0,63
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,11 0,12 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,11 0,12 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,26 0,26 0,29 0,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 25% 3% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% -22% -4%
Grynojo pelno marža 3% 1% -18% -2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Dzūkijos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas149566841
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaAlytaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,88%
https://vandenys.lt
ROE

-0,5%

Darbuotojų skaičius

134

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Jurijus ČerviakovskisDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30