• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Druskininkų vandenys“ įregistruota 2007 m. Bendrovės pagrindinė veikla yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas gyventojams bei įmonėms. Taip pat bendrovė eksploatuoja paviršinių nuotekų infrastruktūrą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 620 1 771 1 808 1 581
Pardavimo savikaina 1 138 1 231 1 272 1 284
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 483 540 537 297
Bendrojo pelno marža 30% 30% 30% 19%
Veiklos sąnaudos 423 500 502 463
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 60 40 35 -166
Tipinės veiklos pelno marža 4% 2% 2% -10%
EBITDA 377 369 375 179
EBITDA marža 23% 21% 21% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 54 37 38 -165
Grynojo pelno marža 3% 2% 2% -10%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 12 112 12 141 14 198 15 803
Nematerialus turtas 20 25 27 23
Materialus turtas 11 657 11 682 13 746 15 354
Finansinis turtas 435 435 426 426
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 180 1 614 1 124 716
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 108 878 346 56
Per vienerius metus gautinos sumos 231 256 300 227
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 841 480 479 433
TURTO IŠ VISO 13 297 13 759 15 326 16 523
Nuosavas kapitalas 6 442 6 464 6 501 6 323
Dotacijos, subsidijos 6 673 6 989 7 694 8 339
Įsipareigojimai 180 304 1 128 1 857
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 500 1 388
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 500 1 384
Trumpalaikiai įsipareigojimai 180 304 628 474
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 13 297 13 759 15 326 16 523

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 1% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 1% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,08 0,22
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 5,30 1,79 1,51
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,42 1,24 1,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,13 0,12 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,15 0,14 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,27 0,28 0,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 21% 21% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 2% 2% -10%
Grynojo pelno marža 0% 2% 2% -10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 13,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,34 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Druskininkų vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas301500997
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaDruskininkų savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.drusvand.lt/
ROE

-2,6%

Darbuotojų skaičius

61

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys