• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Druskininkų vandenys“ įregistruota 2007 m. Bendrovės pagrindinė veikla yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas gyventojams bei įmonėms. Taip pat bendrovė eksploatuoja paviršinių nuotekų infrastruktūrą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 808 1 581 1 586 1 765
Pardavimo savikaina 1 272 1 284 1 374 1 775
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 537 297 212 -11
Bendrojo pelno marža 30% 19% 13% -1%
Veiklos sąnaudos 392 363 264 285
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 35 -166 -160 -416
Tipinės veiklos pelno marža 2% -10% -10% -24%
EBITDA 375 179 182 -21
EBITDA marža 21% 11% 11% -1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 38 -165 -166 -373
Grynojo pelno marža 2% -10% -10% -21%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 14 198 15 803 15 585 15 393
Nematerialus turtas 27 23 31 24
Materialus turtas 13 746 15 354 15 129 14 943
Finansinis turtas 426 426 426 426
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 124 716 756 629
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 346 56 82 81
Per vienerius metus gautinos sumos 300 227 279 222
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 479 433 395 326
TURTO IŠ VISO 15 326 16 523 16 346 16 023
Nuosavas kapitalas 6 501 6 323 6 158 5 785
Dotacijos, subsidijos 7 694 8 339 8 356 8 318
Įsipareigojimai 1 128 1 857 1 828 1 918
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 500 1 388 1 611 1 610
Ilgalaikiai įsipareigojimai 500 1 384 1 599 1 509
Trumpalaikiai įsipareigojimai 628 474 230 410
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 15 326 16 523 16 346 16 023

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% -1% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -3% -3% -6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -2% -2% -6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,08 0,10 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,79 1,51 3,29 1,53
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,24 1,39 2,93 1,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,10 0,10 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,10 0,10 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,28 0,25 0,26 0,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 11% 11% -1%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -10% -10% -24%
Grynojo pelno marža 2% -10% -10% -21%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 13,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,34 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Druskininkų vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas301500997
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaDruskininkų savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://drusvand.lt/
ROE

-6,2%

Darbuotojų skaičius

61

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Mindaugas JaskelevičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023