• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Druskininkų vandenys“ įregistruota 2007 m. Bendrovės pagrindinė veikla yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas gyventojams bei įmonėms. Taip pat bendrovė eksploatuoja paviršinių nuotekų infrastruktūrą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 771 1 808 1 581 1 586
Pardavimo savikaina 1 231 1 272 1 284 1 374
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 540 537 297 212
Bendrojo pelno marža 30% 30% 19% 13%
Veiklos sąnaudos 500 502 463 372
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 40 35 -166 -160
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% -10% -10%
EBITDA 369 375 179 183
EBITDA marža 21% 21% 11% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 37 38 -165 -166
Grynojo pelno marža 2% 2% -10% -10%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 12 141 14 198 15 803 15 585
Nematerialus turtas 25 27 23 31
Materialus turtas 11 682 13 746 15 354 15 129
Finansinis turtas 435 426 426 426
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 614 1 124 716 756
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 878 346 56 82
Per vienerius metus gautinos sumos 256 300 227 279
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 480 479 433 395
TURTO IŠ VISO 13 759 15 326 16 523 16 346
Nuosavas kapitalas 6 464 6 501 6 323 6 158
Dotacijos, subsidijos 6 989 7 694 8 339 8 356
Įsipareigojimai 304 1 128 1 857 1 828
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 500 1 388 1 605
Ilgalaikiai įsipareigojimai 500 1 384 1 599
Trumpalaikiai įsipareigojimai 304 628 474 230
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 13 759 15 326 16 523 16 346

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% -3% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% -2% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,22 0,26
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,30 1,79 1,51 3,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,42 1,24 1,39 2,93
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,12 0,10 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,14 0,11 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,27 0,28 0,25 0,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 21% 11% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% -10% -10%
Grynojo pelno marža 2% 2% -10% -10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 13,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,34

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Druskininkų vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas301500997
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaDruskininkų savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://drusvand.lt/
ROE

-2,7%

Darbuotojų skaičius

61

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys