• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“, įregistruota 2004 m. Šiuo metu pagrindinės įmonės veiklos kryptys: poilsio organizavimo veikla; sveikatingumo centrų veikla; kita sportinė veikla; sporto įrangos nuoma; kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla; kosmetikos kabinetų ir salonų, kirpyklų veikla; poilsio parkų veikla, mugių ir atrakcionų parkų veikla, nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas, tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės nuoma, masažo kabinetų veikla, viešbučiai; pirčių, saunų, soliariumų veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 11 181 11 598 13 791 7 968
Pardavimo savikaina 2 877 2 935 3 426 2 447
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 304 8 664 10 365 5 521
Bendrojo pelno marža 74% 75% 75% 69%
Veiklos sąnaudos 7 130 7 285 8 776 6 409
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 174 1 379 1 590 -888
Tipinės veiklos pelno marža 11% 12% 12% -11%
EBITDA 2 579 2 617 3 043 735
EBITDA marža 23% 23% 22% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 936 1 136 1 284 -1 029
Grynojo pelno marža 8% 10% 9% -13%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 30 857 29 799 35 324 34 705
Nematerialus turtas 2 182 1 899 6 456 5 838
Materialus turtas 28 658 27 884 28 859 28 857
Finansinis turtas 6 1 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 11 15 9 10
Trumpalaikis turtas 3 729 4 344 2 180 1 697
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 265 421 378 367
Per vienerius metus gautinos sumos 140 226 173 335
Kitas trumpalaikis turtas 43 49 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 281 3 648 1 628 994
TURTO IŠ VISO 34 604 34 162 37 577 36 483
Nuosavas kapitalas 26 560 26 695 26 869 25 840
Dotacijos, subsidijos 11 15 8 4
Įsipareigojimai 8 034 7 452 10 699 10 639
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 5 695 4 974 8 628 8 855
Ilgalaikiai įsipareigojimai 5 825 5 031 7 659 8 153
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 208 2 421 3 040 2 486
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 34 604 34 162 37 577 36 483

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 3% 4% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 4% 5% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 9% 9% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,38 0,19 0,32 0,34
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,77 1,79 0,72 0,68
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,71 1,62 0,59 0,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,39 0,34 0,38 0,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,54 0,38 0,42 0,23
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,54 0,44 0,51 0,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% 23% 22% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 16% 12% 12% -11%
Grynojo pelno marža 16% 10% 9% -13%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 12 316,72 1 110,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,72 0,98 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas300076944
  • SektoriusKita
  • VeiklaGydymo ir poilsio paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaDruskininkų savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.akvapark.lt/
ROE

-3,9%

Darbuotojų skaičius

421

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys