• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“, įregistruota 2004 m. Šiuo metu pagrindinės įmonės veiklos kryptys: poilsio organizavimo veikla; sveikatingumo centrų veikla; kita sportinė veikla; sporto įrangos nuoma; kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla; kosmetikos kabinetų ir salonų, kirpyklų veikla; poilsio parkų veikla, mugių ir atrakcionų parkų veikla, nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas, tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės nuoma, masažo kabinetų veikla, viešbučiai; pirčių, saunų, soliariumų veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 13 791 7 998 8 113 16 210
Pardavimo savikaina 3 426 2 447 2 412 4 414
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 10 365 5 551 5 700 11 796
Bendrojo pelno marža 75% 69% 70% 73%
Veiklos sąnaudos 3 581 3 608 3 056 7 398
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 590 -873 -242 -1 898
Tipinės veiklos pelno marža 12% -11% -3% -12%
EBITDA 3 043 771 1 439 5 033
EBITDA marža 22% 10% 18% 31%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 284 -854 -271 2 758
Grynojo pelno marža 9% -11% -3% 17%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 35 324 34 839 33 380 36 988
Nematerialus turtas 6 456 5 491 4 881 776
Materialus turtas 28 859 29 192 28 258 36 141
Finansinis turtas 0 5 22
Kitas ilgalaikis turtas 9 156 236 49
Trumpalaikis turtas 2 180 1 724 4 170 5 268
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 378 362 359 394
Per vienerius metus gautinos sumos 173 367 146 327
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 628 994 3 665 4 547
TURTO IŠ VISO 37 577 36 619 37 582 42 381
Nuosavas kapitalas 26 869 26 015 25 744 28 502
Dotacijos, subsidijos 8 112 181 144
Įsipareigojimai 10 699 10 492 11 657 13 728
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 8 628 8 855 8 830 10 336
Ilgalaikiai įsipareigojimai 7 659 8 402 7 633 8 801
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 040 2 090 4 025 4 927
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 37 577 36 619 37 582 42 374

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% -2% -1% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% -3% -1% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% -3% -1% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,23 0,24 0,23 0,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,72 0,82 1,04 1,07
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,59 0,65 0,95 0,99
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,37 0,22 0,22 0,38
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,39 0,23 0,24 0,44
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,51 0,31 0,32 0,57
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 10% 18% 31%
Tipinės veiklos pelno marža 12% -11% -3% -12%
Grynojo pelno marža 9% -11% -3% 17%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 500,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,18

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas300076944
  • SektoriusKita
  • VeiklaGydymo ir poilsio paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaDruskininkų savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://akvapark.lt/
Grąža savivaldybei

500 tūkst. eurų

ROE

10,2%

Darbuotojų skaičius

396

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • L.e.p. Edmundas AntanaitisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023