• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“, įregistruota 2004 m. Šiuo metu pagrindinės įmonės veiklos kryptys: poilsio organizavimo veikla; sveikatingumo centrų veikla; kita sportinė veikla; sporto įrangos nuoma; kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla; kosmetikos kabinetų ir salonų, kirpyklų veikla; poilsio parkų veikla, mugių ir atrakcionų parkų veikla, nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas, tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės nuoma, masažo kabinetų veikla, viešbučiai; pirčių, saunų, soliariumų veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 11 598 13 791 7 998 8 113
Pardavimo savikaina 2 935 3 426 2 447 2 412
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 664 10 365 5 551 5 700
Bendrojo pelno marža 75% 75% 69% 70%
Veiklos sąnaudos 7 285 8 776 6 424 5 942
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 379 1 590 -873 -242
Tipinės veiklos pelno marža 12% 12% -11% -3%
EBITDA 2 617 3 043 771 1 382
EBITDA marža 23% 22% 10% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 136 1 284 -854 -271
Grynojo pelno marža 10% 9% -11% -3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 29 799 35 324 34 839 33 380
Nematerialus turtas 1 899 6 456 5 491 4 881
Materialus turtas 27 884 28 859 29 192 28 258
Finansinis turtas 1 5
Kitas ilgalaikis turtas 15 9 156 236
Trumpalaikis turtas 4 344 2 180 1 724 4 170
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 421 378 362 359
Per vienerius metus gautinos sumos 226 173 367 146
Kitas trumpalaikis turtas 49
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 648 1 628 994 3 665
TURTO IŠ VISO 34 162 37 577 36 619 37 582
Nuosavas kapitalas 26 695 26 869 26 015 25 744
Dotacijos, subsidijos 15 8 112 181
Įsipareigojimai 7 452 10 699 10 492 11 657
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 974 8 628 8 855 8 830
Ilgalaikiai įsipareigojimai 5 031 7 659 8 402 7 633
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 421 3 040 2 090 4 025
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 34 162 37 577 36 619 37 582

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 4% -2% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 5% -3% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 9% -5% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,19 0,32 0,34 0,34
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,79 0,72 0,82 1,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,62 0,59 0,65 0,95
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,34 0,38 0,22 0,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,38 0,42 0,23 0,24
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,44 0,51 0,30 0,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 23% 22% 10% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 12% -11% -3%
Grynojo pelno marža 10% 9% -11% -3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 1 110,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,98

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas300076944
  • SektoriusKita
  • VeiklaGydymo ir poilsio paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaDruskininkų savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://akvapark.lt/
ROE

-1,0%

Darbuotojų skaičius

395

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys