• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Druskininkų butų ūkis“ įregistruota 1990 m. Bendrovė yra atestuota vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą, priežiūrą (eksploatavimą) ir atlikti statinio statybos darbus. Bendrovės pagrindinė veikla – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, priežiūra (eksploatacija), remontas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 892 981 975 1 092
Pardavimo savikaina 798 853 793 919
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 94 128 182 173
Bendrojo pelno marža 11% 13% 19% 16%
Veiklos sąnaudos 87 121 173 159
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 7 8 9 14
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 1% 1%
EBITDA 23 27 62 32
EBITDA marža 3% 3% 6% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 8 34 13
Grynojo pelno marža 0% 1% 4% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 78 72 57 59
Nematerialus turtas 0 2 18 10
Materialus turtas 75 67 36 49
Finansinis turtas 3 3 3
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 951 1 026 1 042 1 172
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 48 40 39 43
Per vienerius metus gautinos sumos 338 334 352 317
Kitas trumpalaikis turtas 15 15 15 15
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 550 637 637 797
TURTO IŠ VISO 1 029 1 098 1 099 1 230
Nuosavas kapitalas 427 435 469 482
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 602 663 630 749
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 238 258 283 316
Trumpalaikiai įsipareigojimai 365 405 347 433
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 029 1 098 1 099 1 230

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 3% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 2% 8% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 2% 10% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,61 2,53 3,00 2,71
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,48 2,43 2,89 2,61
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,94 0,92 0,89 0,94
Ilgalaikio turto apyvartumas 10,76 13,09 15,09 18,79
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,10 2,28 2,16 2,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 3% 6% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 1% 1%
Grynojo pelno marža 0% 1% 4% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Druskininkų butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152007157
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaDruskininkų savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://dbukis.lt/
ROE

2,6%

Darbuotojų skaičius

44

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys