• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Druskininkų butų ūkis“ įregistruota 1990 m. Bendrovė yra atestuota vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą, priežiūrą (eksploatavimą) ir atlikti statinio statybos darbus. Bendrovės pagrindinė veikla – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, priežiūra (eksploatacija), remontas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 981 975 1 092 1 269
Pardavimo savikaina 853 793 919 1 022
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 128 182 173 248
Bendrojo pelno marža 13% 19% 16% 20%
Veiklos sąnaudos 121 173 159 218
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 8 9 14 29
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 1% 2%
EBITDA 27 62 32 52
EBITDA marža 3% 6% 3% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 34 13 18
Grynojo pelno marža 1% 4% 1% 1%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 72 57 59 74
Nematerialus turtas 2 18 10 3
Materialus turtas 67 36 49 71
Finansinis turtas 3 3
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 026 1 042 1 171 1 221
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 40 39 43 61
Per vienerius metus gautinos sumos 334 352 317 325
Kitas trumpalaikis turtas 15 15 15 15
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 637 637 797 820
TURTO IŠ VISO 1 098 1 099 1 230 1 295
Nuosavas kapitalas 435 469 482 500
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 663 630 749 794
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 258 283 316 329
Trumpalaikiai įsipareigojimai 405 347 433 466
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 098 1 099 1 230 1 295

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 3% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 8% 3% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% 2% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,53 3,00 2,71 2,62
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,43 2,89 2,61 2,49
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,89 0,89 0,89 0,98
Ilgalaikio turto apyvartumas 13,67 16,98 18,55 17,24
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,26 2,08 2,27 2,54
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 6% 3% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 1% 2%
Grynojo pelno marža 1% 4% 1% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Druskininkų butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152007157
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaDruskininkų savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://dbukis.lt/
ROE

3,7%

Darbuotojų skaičius

44

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vladzė PrunskienėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023