• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Druskininkų butų ūkis“ įregistruota 1990 m. Bendrovė yra atestuota vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą, priežiūrą (eksploatavimą) ir atlikti statinio statybos darbus. Bendrovės pagrindinė veikla – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, priežiūra (eksploatacija), remontas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 754 892 981 975
Pardavimo savikaina 692 798 853 793
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 61 94 128 182
Bendrojo pelno marža 8% 11% 13% 19%
Veiklos sąnaudos 52 87 121 173
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 10 7 8 9
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 1% 1%
EBITDA 28 23 27 58
EBITDA marža 4% 3% 3% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 3 8 34
Grynojo pelno marža 1% 0% 1% 4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 88 78 72 57
Nematerialus turtas 0 0 2 18
Materialus turtas 83 75 67 36
Finansinis turtas 4 3 3 3
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 790 951 1 026 1 042
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 34 48 40 39
Per vienerius metus gautinos sumos 342 338 334 352
Kitas trumpalaikis turtas 15 15 15 15
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 399 550 637 637
TURTO IŠ VISO 878 1 029 1 098 1 099
Nuosavas kapitalas 423 427 435 469
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 455 602 663 630
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 184 238 258 283
Trumpalaikiai įsipareigojimai 271 365 405 347
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 878 1 029 1 098 1 099

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 0% 1% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 1% 2% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 2% 2% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 12,55 2,61 2,53 3,00
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 12,47 2,48 2,43 2,89
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,94 0,92 0,89
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 10,76 13,09 15,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 2,10 2,28 2,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 78% 3% 3% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 53% 1% 1% 1%
Grynojo pelno marža 64% 0% 1% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 22 331,60 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,58 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Druskininkų butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152007157
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaDruskininkų savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://dbukis.lt/
ROE

7,6%

Darbuotojų skaičius

44

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys