• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Centrinis knygynas“ įregistruota 1993 m. vasario 11 d. 2002 m. buvo reorganizuota iš Kauno miesto savivaldybės įmonės. Pagrindinė bendrovės veika – patalpų nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 75 75 71 73
Pardavimo savikaina 6 6 6 8
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 69 69 64 65
Bendrojo pelno marža 92% 92% 91% 89%
Veiklos sąnaudos 15 15 13 16
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 54 54 51 49
Tipinės veiklos pelno marža 71% 71% 73% 68%
EBITDA 57 57 56 53
EBITDA marža 76% 76% 80% 73%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 46 46 45 42
Grynojo pelno marža 61% 61% 63% 57%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 82 79 76 72
Nematerialus turtas
Materialus turtas 82 79 76 72
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 65 69 78 84
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 8 8 8 8
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 57 61 70 77
TURTO IŠ VISO 147 148 154 157
Nuosavas kapitalas 110 113 118 119
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 37 35 36 37
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 25 25 25 25
Trumpalaikiai įsipareigojimai 12 10 11 12
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 147 148 154 157

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 30% 31% 30% 27%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 40% 41% 39% 35%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 80% 78% 74% 69%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,38 6,82 7,04 6,86
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,35 6,82 7,01 6,84
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,50 0,51 0,47 0,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,90 0,94 0,91 0,99
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,66 0,68 0,61 0,61
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 76% 76% 80% 73%
Tipinės veiklos pelno marža 71% 71% 73% 68%
Grynojo pelno marža 61% 61% 63% 57%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 43,00 40,00 40,00 40,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,94 0,87 0,89 0,96

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Centrinis knygynas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas133607044
  • SektoriusKita
  • VeiklaKnygynų paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

35,2%

Darbuotojų skaičius

1

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys