• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Centrinis knygynas“ įregistruota 1993 m. vasario 11 d. 2002 m. buvo reorganizuota iš Kauno miesto savivaldybės įmonės. Pagrindinė bendrovės veika – patalpų nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 75 71 73 75
Pardavimo savikaina 6 6 8 8
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 69 64 65 68
Bendrojo pelno marža 92% 91% 89% 90%
Veiklos sąnaudos 15 13 16 15
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 54 51 49 53
Tipinės veiklos pelno marža 71% 73% 68% 70%
EBITDA 57 56 53 56
EBITDA marža 76% 80% 72% 75%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 46 45 42 45
Grynojo pelno marža 61% 63% 57% 59%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 79 76 72 69
Nematerialus turtas
Materialus turtas 79 76 72 69
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 69 78 84 93
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 8 8 8 8
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 61 70 77 86
TURTO IŠ VISO 148 154 157 162
Nuosavas kapitalas 113 118 119 124
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 35 36 37 38
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 37 38
Ilgalaikiai įsipareigojimai 25 25 25 25
Trumpalaikiai įsipareigojimai 10 11 12 13
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 148 154 157 162

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 31% 30% 27% 28%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 41% 39% 35% 37%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 39% 36% 34% 35%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,24 0,23
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,82 7,04 6,86 7,02
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,82 7,01 6,84 7,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,51 0,46 0,47 0,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,96 0,94 1,01 1,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,67 0,60 0,61 0,61
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 76% 80% 72% 75%
Tipinės veiklos pelno marža 71% 73% 68% 70%
Grynojo pelno marža 61% 63% 57% 59%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 40,00 40,00 40,00 50,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,87 0,89 0,96 1,12

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Centrinis knygynas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas133607044
  • SektoriusKita
  • VeiklaKnygynų paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
Grąža savivaldybei

50 tūkst. eurų

ROE

36,7%

Darbuotojų skaičius

1

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rūta šimkaitytė - KudarauskėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023