• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Centrinis knygynas“ įregistruota 1993 m. vasario 11 d. 2002 m. buvo reorganizuota iš Kauno miesto savivaldybės įmonės. Pagrindinė bendrovės veika – patalpų nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 75 75 75 71
Pardavimo savikaina 6 6 6 6
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 69 69 69 64
Bendrojo pelno marža 92% 92% 92% 91%
Veiklos sąnaudos 12 15 15 13
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 57 54 54 51
Tipinės veiklos pelno marža 75% 71% 71% 73%
EBITDA 62 57 57 56
EBITDA marža 82% 76% 76% 80%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 49 46 46 45
Grynojo pelno marža 65% 61% 61% 63%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 86 82 79 76
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 86 82 79 76
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 70 65 69 78
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 8 8 8 8
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 62 57 61 70
TURTO IŠ VISO 156 147 148 154
Nuosavas kapitalas 119 110 113 118
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 37 37 35 36
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 25 25 25 25
Trumpalaikiai įsipareigojimai 12 12 10 11
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 156 147 148 154

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 80% 78% 74%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 5,38 6,82 7,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 5,35 6,82 7,01
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,50 0,51 0,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,90 0,94 0,91
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,66 0,68 0,61
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 76% 76% 80%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 71% 71% 73%
Grynojo pelno marža 0% 61% 61% 63%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 43,00 40,00 40,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,94 0,87 0,89

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Centrinis knygynas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas133607044
  • SektoriusKita
  • VeiklaKnygynų paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

38,9%

Darbuotojų skaičius

1

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys