• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Anykščių vandenys” įregistruota 1991 m. Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį bei tvarko nuotekas Anykščių mieste bei rajone. Taip pat vykdo vandens ūkio priežiūros ir remonto, įvadų įrengimo, geriamojo vandens ir nuotekų valymo veiklas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 460 1 490 1 621 1 640
Pardavimo savikaina 1 210 1 231 1 309 1 291
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 249 260 312 350
Bendrojo pelno marža 17% 17% 19% 21%
Veiklos sąnaudos 268 271 287 290
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -19 -11 25 60
Tipinės veiklos pelno marža -1% -1% 2% 4%
EBITDA 244 254 289 339
EBITDA marža 17% 17% 18% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 -9 10 46
Grynojo pelno marža 0% -1% 1% 3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 21 448 21 589 22 768 22 791
Nematerialus turtas 3 1 17 13
Materialus turtas 21 444 21 588 22 750 22 778
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 397 555 349 349
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 117 307 113 93
Per vienerius metus gautinos sumos 147 154 172 205
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 134 93 65 51
TURTO IŠ VISO 21 845 22 144 23 117 23 141
Nuosavas kapitalas 11 375 11 431 12 360 12 611
Dotacijos, subsidijos 9 653 9 724 9 843 9 812
Įsipareigojimai 817 989 914 718
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 553 503 597 520
Ilgalaikiai įsipareigojimai 503 452 401 350
Trumpalaikiai įsipareigojimai 315 537 513 368
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 21 845 22 144 23 117 23 141

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,04 0,05 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,26 1,03 0,68 0,95
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 0,46 0,46 0,70
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,07 0,07 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,07 0,07 0,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,13 0,13 0,14 0,13
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 17% 18% 21%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -1% 2% 4%
Grynojo pelno marža 0% -1% 1% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Anykščių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas154138664
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaAnykščių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://anyksciuvandenys.lt/
ROE

0,4%

Darbuotojų skaičius

50

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys