• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Anykščių vandenys” įregistruota 1991 m. Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį bei tvarko nuotekas Anykščių mieste bei rajone. Taip pat vykdo vandens ūkio priežiūros ir remonto, įvadų įrengimo, geriamojo vandens ir nuotekų valymo veiklas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 387 1 460 1 490 1 621
Pardavimo savikaina 1 139 1 210 1 231 1 309
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 248 249 260 312
Bendrojo pelno marža 18% 17% 17% 19%
Veiklos sąnaudos 234 268 271 287
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 13 -19 -11 25
Tipinės veiklos pelno marža 1% -1% -1% 2%
EBITDA 229 244 254 289
EBITDA marža 17% 17% 17% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 62 0 -9 10
Grynojo pelno marža 4% 0% -1% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 20 907 21 448 21 589 22 768
Nematerialus turtas 7 3 1 17
Materialus turtas 20 900 21 444 21 588 22 750
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 746 397 555 349
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 90 117 307 113
Per vienerius metus gautinos sumos 156 147 154 172
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 500 134 93 65
TURTO IŠ VISO 21 653 21 845 22 144 23 117
Nuosavas kapitalas 11 212 11 375 11 431 12 360
Dotacijos, subsidijos 9 540 9 653 9 724 9 843
Įsipareigojimai 901 817 989 914
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 604 553 503 597
Ilgalaikiai įsipareigojimai 554 503 452 401
Trumpalaikiai įsipareigojimai 347 315 537 513
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 21 653 21 845 22 144 23 117

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% -0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,05 0,04 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,26 1,03 0,68
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,89 0,46 0,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,07 0,07 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,07 0,07 0,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,13 0,13 0,14
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 17% 17% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -1% -1% 2%
Grynojo pelno marža 0% 0% -1% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Anykščių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas154138664
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaAnykščių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.anyksciuvandenys.lt/
ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

50

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys