• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Anykščių vandenys” įregistruota 1991 m. Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį bei tvarko nuotekas Anykščių mieste bei rajone. Taip pat vykdo vandens ūkio priežiūros ir remonto, įvadų įrengimo, geriamojo vandens ir nuotekų valymo veiklas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 490 1 621 1 640 1 763
Pardavimo savikaina 1 231 1 309 1 291 1 563
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 260 312 350 200
Bendrojo pelno marža 17% 19% 21% 11%
Veiklos sąnaudos 271 287 290 367
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -11 25 60 -167
Tipinės veiklos pelno marža -1% 2% 4% -9%
EBITDA 254 289 339 116
EBITDA marža 17% 18% 21% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -9 10 46 -181
Grynojo pelno marža -1% 1% 3% -10%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 21 589 22 768 22 791 22 503
Nematerialus turtas 1 17 13 8
Materialus turtas 21 588 22 750 22 778 22 494
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 555 349 349 366
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 307 113 93 94
Per vienerius metus gautinos sumos 154 172 205 216
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 93 65 51 56
TURTO IŠ VISO 22 144 23 117 23 141 22 868
Nuosavas kapitalas 11 431 12 360 12 611 12 587
Dotacijos, subsidijos 9 724 9 843 9 812 9 605
Įsipareigojimai 989 914 718 677
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 503 597 520 482
Ilgalaikiai įsipareigojimai 452 401 350 156
Trumpalaikiai įsipareigojimai 537 513 368 521
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 22 144 23 117 23 140 22 868

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% 0% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% 0% 0% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 0% 0% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,03 0,02 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,03 0,68 0,95 0,70
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,46 0,46 0,70 0,52
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,07 0,07 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,07 0,07 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,13 0,13 0,13 0,14
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 18% 21% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -1% 2% 4% -9%
Grynojo pelno marža -1% 1% 3% -10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Anykščių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas154138664
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaAnykščių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://anyksciuvandenys.lt/
ROE

-1,4%

Darbuotojų skaičius

46

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Egidijus ŠileikisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023