• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Bendrovė įregistruota Alytaus miesto įmonių registre 1997 m. Uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus šilumos tinklai“ pagrindinė veikla yra turto, reikalingo šiluminės energijos gamybai ir tiekimui, nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 847 785 5 584 11 255
Pardavimo savikaina 732 697 5 479 9 294
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 115 88 105 1 961
Bendrojo pelno marža 14% 11% 2% 17%
Veiklos sąnaudos 96 243 939 1 518
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 19 -155 -834 443
Tipinės veiklos pelno marža 2% -20% -15% 4%
EBITDA 20 331 593 2 669
EBITDA marža 2% 42% 11% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 17 -153 -770 625
Grynojo pelno marža 2% -20% -14% 6%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 6 879 6 407 20 681 19 488
Nematerialus turtas 0 0 61 115
Materialus turtas 6 826 6 354 20 555 19 277
Finansinis turtas 53 54 64 64
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 2 31
Trumpalaikis turtas 1 612 1 898 2 226 4 240
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 3 179 187
Per vienerius metus gautinos sumos 944 1 298 1 846 2 070
Kitas trumpalaikis turtas 367 367 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 299 230 202 1 983
TURTO IŠ VISO 8 491 8 306 22 941 23 778
Nuosavas kapitalas 8 430 8 233 7 463 8 088
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 61 73 15 476 15 689
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 116
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 14 158 14 247
Trumpalaikiai įsipareigojimai 61 73 1 318 1 442
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 491 8 306 22 941 23 778

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -2% -5% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% -2% -10% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% -4% -7% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,51 0,00 0,00 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,95 26,11 1,69 2,94
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,17 26,07 1,55 2,81
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,45 0,09 0,36 0,48
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,59 0,12 0,41 0,56
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,33 0,09 0,71 1,45
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 42% 11% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 6% -20% -15% 4%
Grynojo pelno marža 3% -20% -14% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Alytaus šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas149947714
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaAlytaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,51%
https://www.alytausst.lt/
ROE

8,0%

Darbuotojų skaičius

89

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys