• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Bendrovė įregistruota Alytaus miesto įmonių registre 1997 m. Uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus šilumos tinklai“ pagrindinė veikla yra turto, reikalingo šiluminės energijos gamybai ir tiekimui, nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 785 5 584 11 255 14 379
Pardavimo savikaina 697 5 479 9 294 12 218
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 88 105 1 961 2 161
Bendrojo pelno marža 11% 2% 17% 15%
Veiklos sąnaudos 243 939 1 565 1 673
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -155 -834 396 487
Tipinės veiklos pelno marža -20% -15% 4% 3%
EBITDA 331 593 2 583 2 948
EBITDA marža 42% 11% 23% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -153 -770 579 796
Grynojo pelno marža -20% -14% 5% 6%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 6 407 20 681 19 488 18 835
Nematerialus turtas 61 115 112
Materialus turtas 6 354 20 555 19 277 18 656
Finansinis turtas 54 64 64 54
Kitas ilgalaikis turtas 2 31 13
Trumpalaikis turtas 1 898 2 226 4 240 7 554
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 179 187 632
Per vienerius metus gautinos sumos 1 298 1 846 2 070 3 525
Kitas trumpalaikis turtas 367
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 230 202 1 983 3 398
TURTO IŠ VISO 8 306 22 941 23 778 26 454
Nuosavas kapitalas 8 233 7 463 8 004 8 800
Dotacijos, subsidijos 277
Įsipareigojimai 73 15 476 15 774 17 230
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 116 96
Ilgalaikiai įsipareigojimai 14 158 14 247 14 227
Trumpalaikiai įsipareigojimai 73 1 318 1 526 3 003
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 306 22 941 23 778 26 454

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% -5% 2% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% -10% 7% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -7% 5% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 26,11 1,69 2,78 2,52
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 26,07 1,55 2,66 2,31
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,36 0,48 0,57
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,41 0,56 0,75
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,09 0,71 1,46 1,71
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 42% 11% 23% 21%
Tipinės veiklos pelno marža -20% -15% 4% 3%
Grynojo pelno marža -20% -14% 5% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Alytaus šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas149947714
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaAlytaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,51%
https://alytausst.lt/
ROE

9,5%

Darbuotojų skaičius

89

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys