• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Bendrovė įregistruota Alytaus miesto įmonių registre 1997 m. Uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus šilumos tinklai“ pagrindinė veikla yra turto, reikalingo šiluminės energijos gamybai ir tiekimui, nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 5 584 11 255 14 379 20 864
Pardavimo savikaina 5 479 9 294 12 218 19 080
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 105 1 961 2 161 1 784
Bendrojo pelno marža 2% 17% 15% 9%
Veiklos sąnaudos 653 1 105 1 189 1 282
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -834 396 487 -17
Tipinės veiklos pelno marža -15% 4% 3% -0%
EBITDA 593 2 583 2 948 2 337
EBITDA marža 11% 23% 21% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -770 579 796 328
Grynojo pelno marža -14% 5% 6% 2%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 20 681 19 488 18 835 23 225
Nematerialus turtas 61 115 112 86
Materialus turtas 20 555 19 277 18 656 23 080
Finansinis turtas 64 64 54 54
Kitas ilgalaikis turtas 2 31 13 6
Trumpalaikis turtas 2 226 4 240 7 554 7 005
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 179 187 632 1 438
Per vienerius metus gautinos sumos 1 846 2 070 3 525 4 886
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 202 1 983 3 398 681
TURTO IŠ VISO 22 941 23 778 26 454 30 296
Nuosavas kapitalas 7 463 8 004 8 800 9 128
Dotacijos, subsidijos 277 397
Įsipareigojimai 15 476 15 773 17 230 20 770
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 116 96 1 526
Ilgalaikiai įsipareigojimai 14 158 14 247 14 227 15 657
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 318 1 526 3 003 5 114
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 22 941 23 778 26 454 30 296

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -5% 2% 3% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -10% 7% 9% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% 2% 2% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,69 2,78 2,52 1,37
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,55 2,66 2,31 1,09
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,24 0,47 0,54 0,69
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,27 0,58 0,76 0,90
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,75 1,41 1,63 2,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 23% 21% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -15% 4% 3% -0%
Grynojo pelno marža -14% 5% 6% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Alytaus šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas149947714
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaAlytaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis98,6%
https://alytausst.lt/
ROE

3,7%

Darbuotojų skaičius

90

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Mindaugas NevardauskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023