• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus butų ūkis“, įregistruota 1997 m., – įmonė, teikianti pastatų administravimo ir techninės priežiūros paslaugas. Be savo pagrindinės veiklos Bendrovė atlieka būsto, viešosios paskirties statinių remonto, apdailos bei vidaus tinklų sistemų (vandentiekio, nuotekų, šildymo) montavimo darbus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 644 1 642 1 843 2 077
Pardavimo savikaina 1 219 1 321 1 437 1 579
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 425 321 406 498
Bendrojo pelno marža 26% 20% 22% 24%
Veiklos sąnaudos 388 328 407 449
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 37 -7 -2 49
Tipinės veiklos pelno marža 2% -0% -0% 2%
EBITDA 47 1 27 75
EBITDA marža 3% 0% 1% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 46 2 18 54
Grynojo pelno marža 3% 0% 1% 3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 97 117 145 157
Nematerialus turtas 2 24 14
Materialus turtas 97 115 121 143
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 753 866 992 1 071
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 16 19 26 30
Per vienerius metus gautinos sumos 324 426 489 459
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 413 420 477 582
TURTO IŠ VISO 855 991 1 143 1 234
Nuosavas kapitalas 422 432 450 504
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 432 559 693 730
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 432 559 693 730
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 855 991 1 143 1 234

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 0% 2% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 12% 0% 4% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% -3% 4% 20%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,74 1,55 1,43 1,47
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,70 1,51 1,39 1,43
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,06 1,78 1,73 1,75
Ilgalaikio turto apyvartumas 16,91 15,38 14,08 13,73
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,12 3,85 4,18 4,36
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 0% 1% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -0% -0% 2%
Grynojo pelno marža 3% 0% 1% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Alytaus butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas149951417
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaAlytaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://alytausbu.lt/
ROE

11,3%

Darbuotojų skaičius

69

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys