• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus butų ūkis“, įregistruota 1997 m., – įmonė, teikianti pastatų administravimo ir techninės priežiūros paslaugas. Be savo pagrindinės veiklos Bendrovė atlieka būsto, viešosios paskirties statinių remonto, apdailos bei vidaus tinklų sistemų (vandentiekio, nuotekų, šildymo) montavimo darbus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 545 1 644 1 642 1 843
Pardavimo savikaina 1 155 1 219 1 321 1 437
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 390 425 321 406
Bendrojo pelno marža 25% 26% 20% 22%
Veiklos sąnaudos 362 388 328 407
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 28 37 -7 -2
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% -0% -0%
EBITDA 39 47 1 27
EBITDA marža 3% 3% 0% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 35 46 2 18
Grynojo pelno marža 2% 3% 0% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 98 97 117 145
Nematerialus turtas 0 0 2 24
Materialus turtas 98 97 115 121
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 638 753 866 992
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 26 16 19 26
Per vienerius metus gautinos sumos 376 324 426 489
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 236 413 420 477
TURTO IŠ VISO 742 855 991 1 143
Nuosavas kapitalas 376 422 432 450
Dotacijos, subsidijos 2 0 0 0
Įsipareigojimai 363 432 559 693
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 363 432 559 693
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 742 855 991 1 143

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 6% 0% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13% 12% 0% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 17% 18% -3% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,61 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,32 1,74 1,55 1,43
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,28 1,70 1,51 1,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,51 2,06 1,78 1,73
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,55 16,91 15,38 14,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,99 4,12 3,85 4,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 3% 0% 1%
Tipinės veiklos pelno marža 14% 2% -0% -0%
Grynojo pelno marža 13% 3% 0% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Alytaus butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas149951417
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaAlytaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://alytausbu.lt/
ROE

4,1%

Darbuotojų skaičius

70

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys