• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Via Lietuva” iš valstybės įmonės pertvarkyta 2023 metų sausio 2 d. Po pertvarkos bendrovė toliau lieka  nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąraše, patikėjimo teise valdanti valstybinės reikšmės kelius. Kelių direkcijos misija – kurti ir užtikrinti visuomenei saugų, patogų, draugišką aplinkai ir išmanų susisiekimą Lietuvos keliais.


      2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

              


      2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 3 975 10 699 13 123
Pardavimo savikaina 3 776 10 301 12 467
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 199 398 656
Bendrojo pelno marža % 5% 4% 5%
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 199 398 656
Tipinės veiklos pelno marža % 5% 4% 5%
EBITDA 0 560 1 702 2 278
EBITDA marža % 14% 16% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 940 2 340 782
Grynojo pelno marža % 24% 22% 6%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 6 686 7 887 8 178
Pardavimo savikaina 4 979 5 828 7 769
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 1 707 2 060 409
Bendrojo pelno marža % 26% 26% 5%
Veiklos sąnaudos 0 0 0 0
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 1 707 2 060 409
Tipinės veiklos pelno marža % 26% 26% 5%
EBITDA 0 3 955 -673 2 300
EBITDA marža % 59% -9% 28%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 2 909 73 866
Grynojo pelno marža % 44% 1% 11%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 0 3 230 581 3 425 988 3 490 689
Nematerialus turtas 3 142 3 476 2 345
Materialus turtas 3 227 439 3 422 512 3 488 344
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 0 47 480 51 086 55 621
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 892 395 25 752
Per vienerius metus gautinos sumos 38 427 30 604 17 038
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 161 20 087 12 831
TURTO IŠ VISO 0 3 278 740 3 477 902 3 547 385
Nuosavas kapitalas 0 2 693 140 2 606 740 2 887 013
Dotacijos, subsidijos 528 524 808 059 624 653
Įsipareigojimai 0 57 075 63 103 31 173
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 458 485 509
Ilgalaikiai įsipareigojimai 10 451 9 928 9 419
Trumpalaikiai įsipareigojimai 46 624 53 175 21 754
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 0 3 278 740 3 477 902 3 547 385
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 0 3 312 419 3 406 520 23 802
Nematerialus turtas 3 450 2 860 4 312
Materialus turtas 3 308 969 3 403 660 10 157
Finansinis turtas 9 333
Kitas ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 0 94 031 67 937 86 320
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 117 492 3 902
Per vienerius metus gautinos sumos 86 497 58 078 59 976
Kitas trumpalaikis turtas 9 367 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 417 22 441
TURTO IŠ VISO 0 3 407 283 3 475 407 110 804
Nuosavas kapitalas 0 2 649 802 2 673 478 16 904
Dotacijos, subsidijos 654 562 720 661 3 589
Įsipareigojimai 0 102 918 79 481 84 231
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 511
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 10 213 9 719 9 333
Trumpalaikiai įsipareigojimai 0 92 705 69 762 74 898
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 0 3 407 283 3 475 407 110 804

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) % 0% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,02 0,96 2,56
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,98 0,95 1,37
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,00 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 14% 16% 17%
Tipinės veiklos pelno marža % 5% 4% 5%
Grynojo pelno marža % 24% 22% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 1 154 2 104 0
Dividendai/grynasis pelnas 1,23 0,90 0,00
2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,01 0,97 1,15
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,99 0,97 1,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,00 0,48
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 59% -9% 28%
Tipinės veiklos pelno marža 26% 26% 5%
Grynojo pelno marža 44% 1% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Via Lietuva“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas188710638
 • SektoriusKita
 • VeiklaValstybinės reikšmės kelių atkūrimas, priežiūra ir plėtra
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
https://vialietuva.lt/
ROE

0,0%

Darbuotojų skaičius

293

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Marius ŠvaikauskasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/04/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vaidotas BalynasNepriklausomas narys; UAB „Gelex“ direktorius; UAB „Plungės vandenys“ valdybos pirmininkas; UAB Elektrėnų komunalinio ūkio valdybos pirmininkas

VALDYBOS NARIAI

 • Agnė Amelija MikalonėSusisiekimo ministerijos vyriausioji patarėja; AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės valdybos narė
 • Rūta Butautaitė-PivoriūnienėNepriklausoma narė; UAB Nasdaq Vilnius Services jaunesnioji viceprezidentė
 • Tadas JagminasNepriklausomas narys; VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Projektų valdymo departamento direktorius

Informacija aktuali: 2024/04/02