• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

„Transporto valdymas“ rūpinasi transporto priemonių nuoma, lizingu, remontu, priežiūra, atnaujinimu bei aptarnavimu. Įsteigimo data ir registras: 2018 m. vasario 15 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 7 048 6 256 4 632 4 485
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 7 048 6 256 4 632 4 485
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 5 416 4 183 2 796 2 453
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 632 2 073 1 836 2 032
Tipinės veiklos pelno marža 23% 33% 40% 45%
EBITDA 3 534 3 137 2 531 2 628
EBITDA marža 50% 50% 55% 59%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 060 1 645 1 309 1 754
Grynojo pelno marža 15% 26% 28% 39%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 22 295 19 348 14 410 10 746
Nematerialus turtas 11 21 16 10
Materialus turtas 4 024 2 288 1 614 1 602
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 18 260 17 039 12 780 9 134
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 10 168 6 503 5 506 5 774
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 20 1
Per vienerius metus gautinos sumos 5 868 5 461 4 692 4 391
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 577 573 455 948
TURTO IŠ VISO 32 463 25 943 19 990 16 590
Nuosavas kapitalas 5 062 6 799 7 233 8 160
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 27 100 19 136 12 745 8 418
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 25 787 17 406 11 099 6 821
Ilgalaikiai įsipareigojimai 26 591 18 334 1 092 7 904
Trumpalaikiai įsipareigojimai 501 797 11 644 509
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 32 463 25 943 19 990 16 590
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 6% 6% 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 21% 28% 19% 23%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% 16% 44% 27%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 5,09 2,56 1,53 0,84
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 20,30 8,16 0,47 11,34
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 20,26 8,16 0,47 11,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,43 0,21 0,20 0,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,63 0,30 0,27 0,36
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,78 1,05 0,66 0,58
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 50% 50% 55% 59%
Tipinės veiklos pelno marža 23% 33% 40% 45%
Grynojo pelno marža 15% 26% 28% 39%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Transporto valdymas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas304766704
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaLengvųjų automobilių, specialios paskirties technikos ir mechanizmų nuomos paslaugas.
  • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://www.tpvaldymas.eu/
ROE

22,8%

Darbuotojų skaičius

17

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Jurgita Navickaitė-DedelienėBendrovės vadovė

Informacija aktuali: 2024/05/02