• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

2018 m. kovo 1 d. veiklą pradėjo nuo NT Valdos, UAB atskirta transporto veiklą perėmusi įmonė „Transporto valdymas“. Transporto versle koncentruojamasi į ilgalaikės veiklos nuomos sritį. Valdomi didelės apimties automobilių parkai trumpalaikei nuomai siūlomas platus pasirinkimas – nuo įvairios klasės lengvųjų automobilių iki specialiosios paskirties technikos ir mechanizmų.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020
Pardavimo pajamos 7 048 6 256
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 7 048 6 256
Bendrojo pelno marža 100% 100%
Veiklos sąnaudos 5 416 4 183
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 632 2 073
Tipinės veiklos pelno marža 23% 33%
EBITDA 3 534 3 137
EBITDA marža 50% 50%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 060 1 645
Grynojo pelno marža 15% 26%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020
Ilgalaikis turtas 22 295 19 348
Nematerialus turtas 11 21
Materialus turtas 4 024 2 288
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 18 260 17 039
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 10 168 6 595
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 20 1
Per vienerius metus gautinos sumos 5 868 5 553
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 577 573
TURTO IŠ VISO 32 463 25 943
Nuosavas kapitalas 5 062 6 799
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 27 100 18 934
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 25 658 17 406
Ilgalaikiai įsipareigojimai 26 591 18 334
Trumpalaikiai įsipareigojimai 501 595
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 32 463 25 943
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2017 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 7% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 42% 28%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 10% 16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 5,07 2,56
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,75 20,30 11,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,73 20,26 11,08
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,17 0,43 0,21
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,34 0,63 0,30
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,28 2,78 1,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 50% 50%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 23% 33%
Grynojo pelno marža 13% 15% 26%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 312
Dividendai/grynasis pelnas 0,75
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Transporto valdymas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas304766704
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaLengvųjų automobilių, specialios paskirties technikos ir mechanizmų nuomos paslaugas.
  • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://www.tpvaldymas.eu/
ROE

27,7%

Darbuotojų skaičius

25

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys