• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

AB „Klaipėdos nafta“ patronuojamoji įmonė – UAB „SGD terminalas“ buvo įsteigta ir įregistruota 2018 m. gruodžio 27 d. UAB „SGD terminalas“ tikslas – vykdyti visos SGD terminalo struktūros eksploatavimo ir valdymo veiklą Klaipėdoje. Šiuo metu UAB „SGD terminalas“ veiklos nevykdo.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 0
Pardavimo savikaina 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 3 0 0 0
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -3 0 0 0
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA -3 0 0 0
EBITDA marža % % % %
Grynasis pelnas (nuostoliai) -3 0 0 0
Grynojo pelno marža % % % %
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 0
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 6 0 0 0
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0
Per vienerius metus gautinos sumos 0
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6
TURTO IŠ VISO 6 0 0 0
Nuosavas kapitalas 6 0 0 0
Dotacijos subsidijos 0
Įsipareigojimai 0 0 0 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 0
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 0 0 0
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -40% 0% % %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -43% 0% % %
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -43% % % %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 15,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 15,50
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % % % %
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
Grynojo pelno marža % % % %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „SGD terminalas”
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas304977459
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaGamtinių dujų tiekimas
  • AtskaitomybėKN Energies
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://www.kn.lt/musu-veikla/sgd-terminalai/klaipedos-sgd-terminalas/159
ROE

%

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Mindaugas NavikasVadovas

Informacija aktuali: 2024/06/03