• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

UAB „LTG Link“ – AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupės dalis, skatinanti žmones keliauti ekologiška ir saugia transporto priemone – traukiniu. Įmonės tikslas – kurti naują keliavimo kultūrą ir tapti pirmuoju pasirinkimu keleiviams, vertinamu dėl aukšto lygio paslaugų, veiklos efektyvumo ir valdymo. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įmonė veiklą tęsia kaip atskiras juridinis vienetas, kuris anksčiau buvo žinomas kaip AB „Lietuvos geležinkelių“ Keleivių vežimo direkcija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 13 678 57 160 71 714 81 868
Pardavimo savikaina 39 714 42 790 50 867 53 509
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -26 035 14 370 20 847 28 359
Bendrojo pelno marža -190% 25% 29% 35%
Veiklos sąnaudos 10 509 9 842 12 639 13 689
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -36 544 4 528 8 208 14 670
Tipinės veiklos pelno marža -267% 8% 11% 18%
EBITDA 11 978 17 399 21 834 28 064
EBITDA marža 88% 30% 30% 34%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -207 3 948 7 134 13 091
Grynojo pelno marža -2% 7% 10% 16%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 134 724 127 430 120 668 124 579
Nematerialus turtas 0 104 591 502
Materialus turtas 133 739 126 713 119 430 123 624
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 985 613 647 453
Trumpalaikis turtas 20 007 34 193 48 986 57 049
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 951 2 191 1 319 586
Per vienerius metus gautinos sumos 1 631 2 640 5 114 3 143
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 17 389 29 081 42 126 52 823
TURTO IŠ VISO 155 155 162 346 170 729 183 265
Nuosavas kapitalas 143 734 147 682 154 816 162 556
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 6 416 10 144 13 412 16 083
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 017 2 323 3 975 3 867
Ilgalaikiai įsipareigojimai 869 2 256 3 731 3 627
Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 547 7 888 9 681 12 456
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 155 155 162 346 170 729 183 265

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% 2% 4% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% 3% 5% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -25% 3% 5% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,61 4,33 5,06 4,58
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,44 4,06 4,92 4,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,35 0,42 0,45
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,10 0,45 0,59 0,66
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,10 0,39 0,46 0,50
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 88% 30% 30% 34%
Tipinės veiklos pelno marža -267% 8% 11% 18%
Grynojo pelno marža -2% 7% 10% 16%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 5 350 9 163
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,75 0,70

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „LTG Link“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas305052228
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaAtsakinga už keliones traukiniais Lietuvoje, tarptautinius reisus ir tranzitines keliones į Kaliningrado sritį.
 • Atskaitomybė„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://www.litrail.lt/ltg-link
Grąža valstybei

9,2 mln. eurų

ROE

8,2%

Darbuotojų skaičius

593

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Kristina MeidėGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Aurelija KazlauskienėNepriklausoma narė; AB „Lietuvos draudimas“, Strategijos, klientų ir marketingo departamento direktorė bei Valdybos narė

VALDYBOS NARIAI

 • Irmantas BeržauskasAB „Lietuvos geležinkeliai“ teisės ir valdysenos direktorius
 • Andrej KosiakovAB „Lietuvos geležinkeliai“ finansų direktorius
 • Aistė GasiūnienėLietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ateities susiekimo politikos grupės vyresnioji patarėja,
 • Viktoras BachmetjevasNepriklausoma narys; Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos katedros docentas; MB Hubris vadovas; MB Kolibrio knygos vadovas; VšĮ Civic initiatives vadovas; VšĮ Atviros Lietuvos Fondo tarybos narys

Informacija aktuali: 2024/07/01