• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

UAB „LTG Link“ – AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupės dalis, skatinanti žmones keliauti ekologiška ir saugia transporto priemone – traukiniu. Įmonės tikslas – kurti naują keliavimo kultūrą ir tapti pirmuoju pasirinkimu keleiviams, vertinamu dėl aukšto lygio paslaugų, veiklos efektyvumo ir valdymo. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įmonė veiklą tęsia kaip atskiras juridinis vienetas, kuris anksčiau buvo žinomas kaip AB „Lietuvos geležinkelių“ Keleivių vežimo direkcija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 9 155 13 678 57 160 71 714
Pardavimo savikaina 15 240 39 714 42 790 50 867
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -6 084 -26 035 14 370 20 847
Bendrojo pelno marža -66% -190% 25% 29%
Veiklos sąnaudos 3 122 10 509 9 842 12 639
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -9 206 -36 544 4 528 8 208
Tipinės veiklos pelno marža -101% -267% 8% 11%
EBITDA 5 434 11 978 17 399 21 549
EBITDA marža 59% 88% 30% 30%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 163 -207 3 948 6 849
Grynojo pelno marža 13% -2% 7% 10%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 142 023 134 724 127 430 120 668
Nematerialus turtas 124 0 104 591
Materialus turtas 141 045 133 739 126 713 119 430
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 855 985 613 647
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 10 731 20 007 34 193 48 986
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 133 951 2 191 1 319
Per vienerius metus gautinos sumos 2 130 1 631 2 640 5 114
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 288 17 389 29 081 42 126
TURTO IŠ VISO 154 035 155 155 162 346 170 729
Nuosavas kapitalas 143 941 143 734 147 682 154 816
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 9 350 7 086 10 632 14 189
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 275 1 017 2 323 3 975
Ilgalaikiai įsipareigojimai 179 869 2 256 3 731
Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 503 5 547 7 888 9 681
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 154 035 155 155 162 346 170 729

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -0% 2% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -0% 3% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -1% 6% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,01 0,02 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,26 3,61 4,33 5,06
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,13 3,44 4,06 4,92
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,09 0,36 0,43
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,10 0,44 0,58
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,13 0,10 0,39 0,47
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 59% 88% 30% 30%
Tipinės veiklos pelno marža -101% -267% 8% 11%
Grynojo pelno marža 13% -2% 7% 10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „LTG Link“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas305052228
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaAtsakinga už keliones traukiniais Lietuvoje, tarptautinius reisus ir tranzitines keliones į Kaliningrado sritį.
 • Atskaitomybė„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://www.litrail.lt/ltg-link
ROE

4,5%

Darbuotojų skaičius

567

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Kristina MeidėGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/04/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Aurelija KazlauskienėNepriklausoma narė; AB „Lietuvos draudimas“, Strategijos, klientų ir marketingo departamento direktorė bei Valdybos narė

VALDYBOS NARIAI

 • Irmantas BeržauskasAB „Lietuvos geležinkeliai“ teisės ir valdysenos direktorius
 • Andrej KosiakovAB „Lietuvos geležinkeliai“ finansų direktorius
 • Aistė GasiūnienėLietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ateities susiekimo politikos grupės vyresnioji patarėja,
 • Viktoras BachmetjevasNepriklausoma narys; Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos katedros docentas; MB Hubris vadovas; MB Kolibrio knygos vadovas; VšĮ Civic initiatives vadovas; VšĮ Atviros Lietuvos Fondo tarybos narys

Informacija aktuali: 2024/04/02