• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

UAB „LTG Link“ – AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupės dalis, skatinanti žmones keliauti ekologiška ir saugia transporto priemone – traukiniu. Įmonės tikslas – kurti naują keliavimo kultūrą ir tapti pirmuoju pasirinkimu keleiviams, vertinamu dėl aukšto lygio paslaugų, veiklos efektyvumo ir valdymo. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įmonė veiklą tęsia kaip atskiras juridinis vienetas, kuris anksčiau buvo žinomas kaip AB „Lietuvos geležinkelių“ Keleivių vežimo direkcija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 9 155 13 678 19 531
Pardavimo savikaina 15 240 39 714 42 790
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -6 084 -26 035 -23 259
Bendrojo pelno marža -66% -190% -119%
Veiklos sąnaudos 3 122 10 509 9 842
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -9 206 -36 544 -33 101
Tipinės veiklos pelno marža -101% -267% -169%
EBITDA 5 434 11 978 17 399
EBITDA marža 59% 88% 89%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 163 -207 3 948
Grynojo pelno marža 13% -2% 20%

Balansas

2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 142 023 134 724 127 430
Nematerialus turtas 124 0 104
Materialus turtas 141 045 133 739 126 713
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 855 985 613
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 10 731 20 007 34 193
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 133 951 2 191
Per vienerius metus gautinos sumos 2 130 1 631 2 640
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 288 17 389 29 081
TURTO IŠ VISO 154 035 155 155 162 346
Nuosavas kapitalas 143 941 143 734 147 682
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 9 350 7 086 10 632
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 275 1 017 2 323
Ilgalaikiai įsipareigojimai 179 869 2 256
Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 503 5 547 7 888
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 154 035 155 155 162 346

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% -0% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -0% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -1% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,01 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,26 3,61 4,33
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,13 3,44 4,06
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,09 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,10 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,13 0,10 0,13
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 59% 88% 89%
Tipinės veiklos pelno marža -101% -267% -169%
Grynojo pelno marža 13% -2% 20%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „LTG Link“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas305052228
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaAtsakinga už keliones traukiniais Lietuvoje, tarptautinius reisus ir tranzitines keliones į Kaliningrado sritį.
 • Atskaitomybė„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://www.litrail.lt/ltg-link
ROE

2,7%

Darbuotojų skaičius

595

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Linas BaužysGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Aurelija KazlauskienėNepriklausoma narė

VALDYBOS NARIAI

 • Irmantas BeržauskasAB "Lietuvos geležinkeliai" teisės ir valdysenos direktorius
 • Andrej KosiakovAB "Lietuvos geležinkeliai" finansų direktorius
 • Aistė GasiūnienėSusisiekimo ministerijos vyresnioji patarėja
 • Viktoras BachmetjevasNepriklausoma narys

Informacija aktuali: 2023/05/01