• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

Krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“ yra „Lietuvos geležinkelių“ grupės įmonė, šiuo metu tęsianti aktyvius veiklos diversifikacijos į Vakarus veiksmus. Bendrovė teikia krovinių gabenimo, logistikos ir ekspedijavimo, krovinių pakrovos, lokomotyvų ir vagonų remonto bei vagonų nuomos paslaugas Lietuvoje ir užsienyje. „LTG Cargo“ yra įsteigusi ir valdo bendroves „LTG Cargo Polska“ Lenkijoje ir „LTG Cargo Ukraine“ Ukrainoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 297 782 396 467 389 817 293 691
Pardavimo savikaina 260 067 354 627 331 927 246 737
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 37 716 41 840 57 890 46 954
Bendrojo pelno marža 13% 11% 15% 16%
Veiklos sąnaudos 15 153 22 560 31 408 32 302
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 22 563 19 280 26 482 14 652
Tipinės veiklos pelno marža 8% 5% 7% 5%
EBITDA 45 838 43 457 51 189 41 962
EBITDA marža 15% 11% 13% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 18 668 16 277 21 252 13 480
Grynojo pelno marža 6% 4% 5% 5%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 191 276 210 368 232 035 243 232
Nematerialus turtas 412 325 1 260 2 383
Materialus turtas 190 864 208 916 228 370 239 813
Finansinis turtas 1 128 1 385 16
Kitas ilgalaikis turtas 1 020 1 020
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 92 411 73 327 80 816 81 299
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 054 1 309 11 648 13 436
Per vienerius metus gautinos sumos 65 214 50 660 64 198 14 881
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 25 143 21 358 4 970 52 982
TURTO IŠ VISO 285 528 286 939 315 754 325 645
Nuosavas kapitalas 58 190 74 467 95 400 105 512
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 223 888 208 662 213 726 205 749
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 158 718 149 143 149 469 161 004
Ilgalaikiai įsipareigojimai 149 349 147 010 145 626 161 174
Trumpalaikiai įsipareigojimai 74 305 61 615 67 946 44 493
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 285 528 286 939 315 754 325 645

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 6% 7% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 32% 25% 25% 13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 21% 18% 21% 13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 2,73 2,00 1,57 1,53
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,24 1,19 1,19 1,83
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,22 1,17 1,02 1,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,09 1,39 1,29 0,92
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,11 1,97 1,76 1,24
Nuosavo kapitalo apyvartumas 10,23 5,98 4,59 2,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 11% 13% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 5% 7% 5%
Grynojo pelno marža 6% 4% 5% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „LTG CARGO“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas304977594
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaKrovinių pervežimas geležinkeliu, lokomotyvų ir vagonų remontas.
 • Atskaitomybė„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://cargo.litrail.lt/
ROE

13,4%

Darbuotojų skaičius

1 929

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Eglė ŠimėGeneralinė direktorė

Informacija aktuali: 2024/04/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vitalij RakovskiNepriklausomas narys

VALDYBOS NARIAI

 • Vytautas RadzevičiusAB „Lietuvos geležinkeliai“ Strategijos ir verslo vystymo direktorius
 • Irena Jankutė-BalkūnėAB „Lietuvos geležinkeliai“ Žmonių ir kultūros direktorė
 • Natalija BaranauskienėLietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vyresnioji patarėja

Informacija aktuali: 2024/04/02