• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

Krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“ yra „Lietuvos geležinkelių“ grupės įmonė, šiuo metu tęsianti aktyvius veiklos diversifikacijos į Vakarus veiksmus. Bendrovė teikia krovinių gabenimo, logistikos ir ekspedijavimo, krovinių pakrovos, lokomotyvų ir vagonų remonto bei vagonų nuomos paslaugas Lietuvoje ir užsienyje. „LTG Cargo“ yra įsteigusi ir valdo bendroves „LTG Cargo Polska“ Lenkijoje ir „LTG Cargo Ukraine“ Ukrainoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 297 782 396 467 389 817
Pardavimo savikaina 260 067 354 627 331 927
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 37 716 41 840 57 890
Bendrojo pelno marža % 13% 11% 15%
Veiklos sąnaudos 94 15 153 22 560 31 408
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -94 22 563 19 280 26 482
Tipinės veiklos pelno marža % 8% 5% 7%
EBITDA -94 45 838 43 457 51 189
EBITDA marža % 15% 11% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -80 18 668 16 277 21 252
Grynojo pelno marža % 6% 4% 5%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 14 191 276 210 368 232 035
Nematerialus turtas 412 325 1 260
Materialus turtas 190 864 208 916 228 370
Finansinis turtas 1 128 1 385
Kitas ilgalaikis turtas 14 1 020
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 30 000 92 411 73 327 80 816
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 054 1 309 11 648
Per vienerius metus gautinos sumos 65 214 50 660 64 198
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 30 000 25 143 21 358 4 970
TURTO IŠ VISO 30 014 285 528 286 939 315 754
Nuosavas kapitalas 29 920 58 190 74 467 95 400
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 94 223 888 208 662 213 726
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 158 718 149 143 149 469
Ilgalaikiai įsipareigojimai 149 349 147 010 145 626
Trumpalaikiai įsipareigojimai 94 74 305 61 615 67 946
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 30 014 285 528 286 939 315 754

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% 12% 6% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% 42% 25% 25%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 21% 18% 21%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 2,73 2,00 1,57
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 319,15 1,24 1,19 1,19
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 319,15 1,22 1,17 1,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,89 1,39 1,29
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,11 1,97 1,76
Nuosavo kapitalo apyvartumas 6,76 5,98 4,59
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 15% 11% 13%
Tipinės veiklos pelno marža % 8% 5% 7%
Grynojo pelno marža % 6% 4% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „LTG CARGO“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas304977594
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaKrovinių pervežimas geležinkeliu, lokomotyvų ir vagonų remontas.
 • Atskaitomybė„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://cargo.litrail.lt/
ROE

25,0%

Darbuotojų skaičius

2 802

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Eglė ŠimėGeneralinė direktorė

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Arnoldas ŪkeniekasNepriklausomas narys

VALDYBOS NARIAI

 • Vytautas RadzevičiusAB "Lietuvos geležinkeliai" Strategijos ir verslo vystymo direktorius
 • Vitalij RakovskiNepriklausomas narys
 • Irena Jankutė-BalkūnėAB "Lietuvos geležinkeliai" Žmonių ir kultūros direktorė
 • Natalija BaranauskienėSusisiekimo ministerijos vyresnioji patarėja

Informacija aktuali: 2023/05/01