• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

Krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“ yra „Lietuvos geležinkelių“ grupės įmonė, šiuo metu tęsianti aktyvius veiklos diversifikacijos į Vakarus veiksmus. Bendrovė teikia krovinių gabenimo, logistikos ir ekspedijavimo, krovinių pakrovos, lokomotyvų ir vagonų remonto bei vagonų nuomos paslaugas Lietuvoje ir užsienyje. „LTG Cargo“ yra įsteigusi ir valdo bendroves „LTG Cargo Polska“ Lenkijoje ir „LTG Cargo Ukraine“ Ukrainoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 396 467 389 817 293 691 285 749
Pardavimo savikaina 354 627 331 927 246 737 230 095
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 41 840 57 890 46 954 55 654
Bendrojo pelno marža 11% 15% 16% 19%
Veiklos sąnaudos 22 560 31 408 32 302 30 409
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 19 280 26 482 14 652 25 245
Tipinės veiklos pelno marža 5% 7% 5% 9%
EBITDA 43 457 51 189 38 599 49 445
EBITDA marža 11% 13% 13% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 16 277 21 252 10 117 17 549
Grynojo pelno marža 4% 5% 3% 6%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 210 368 232 035 243 232 250 723
Nematerialus turtas 325 1 260 2 383 2 944
Materialus turtas 208 916 228 370 239 813 238 568
Finansinis turtas 1 128 1 385 16 8 224
Kitas ilgalaikis turtas 0 1 020 1 020 987
Trumpalaikis turtas 73 327 80 816 81 299 80 991
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 309 11 648 13 429 6 811
Per vienerius metus gautinos sumos 50 660 64 198 14 881 14 810
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 21 358 4 970 52 982 58 054
TURTO IŠ VISO 286 939 315 754 325 645 332 240
Nuosavas kapitalas 74 467 95 400 105 512 116 496
Dotacijos subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 208 625 213 572 205 667 205 941
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 149 143 149 469 161 004 158 370
Ilgalaikiai įsipareigojimai 147 010 145 626 161 174 150 332
Trumpalaikiai įsipareigojimai 61 615 67 946 44 493 55 609
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 286 939 315 754 325 645 332 240

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 7% 3% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 22% 25% 10% 16%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 11% 5% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,19 1,19 1,83 1,46
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,17 1,02 1,53 1,33
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,38 1,23 0,90 0,86
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,88 1,68 1,21 1,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 5,32 4,09 2,78 2,45
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 13% 13% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 7% 5% 9%
Grynojo pelno marža 4% 5% 3% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 6 573 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,65 0,00

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „LTG CARGO“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas304977594
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaKrovinių pervežimas geležinkeliu, lokomotyvų ir vagonų remontas.
 • Atskaitomybė„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://cargo.litrail.lt/
ROE

15,8%

Darbuotojų skaičius

1 723

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Eglė ŠimėGeneralinė direktorė

Informacija aktuali: 2024/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vitalij RakovskiNepriklausomas narys

VALDYBOS NARIAI

 • Vytautas RadzevičiusAB „Lietuvos geležinkeliai“ Strategijos ir verslo vystymo direktorius
 • Irena Jankutė-BalkūnėAB „Lietuvos geležinkeliai“ Žmonių ir kultūros direktorė
 • Natalija BaranauskienėLietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vyresnioji patarėja
 • Aivaras ČičelisNepriklausomas narys; UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ stebėtojų tarybos narys, Audito ir rizikos valdymo komiteto narys; BMI Executive Institute, VšĮ, valdymo organo narys; UAB „Švaros broliai“, valdybos narys; PRO BRO Car Wash Systems, UAB, valdybos narys; PRO BRO Group, UAB valdybos narys; AB „HISK“ valdybos narys

Informacija aktuali: 2024/07/01